Dr. Fatma SEVEN


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

1)      Adı Soyadı: Fatma SEVEN

2)      Akademik Unvan: Araştırma Görevlisi

3)      Görev Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

4)      Doğum tarihi: 29.05.1993

5)      İletişim:

E – posta: fatma.seven@deu.edu.tr

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kat: 8 İnciraltı / 35340, İZMİR

 

6)      Öğrenim Durumu:

Derece

Üniversite

Bölüm / Program

Yıl

Uzmanlık

 

 

 

Doktora

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Lisans

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Tıp

2018

Lise

Konak Anadolu Lisesi

 

2011

 

7)      Üye Olunan Kuruluşlar:

 

8)      Görevler ve unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör. Dr.

 

 

Arş. Gör. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2018 – Halen

Tıp Doktoru

 

 

 

9)      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

9.1.    

10)  Bildiği yabancı diller

11)  Projelerde Yaptığı Görevler

11.1.  “Balçova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz okulu öğrencilerinin tütüne ilişkin risk algısı, tutumları ve uygulanan tütün eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Türkan GÜNAY, Münferit Proje, Balçova Kaymakamlığı destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Mayıs 2019 – Aralık 2019

12)  Ödüller

12.1.                                   

13)  Akademik ve idari diğer görevler

 1. Yönetim ile ilgili görevler
  1.                       
 2. Eğitim ile ilgili görevler
  1.  
 3. Akademik görevler
  1.  
  2. Jüri Üyelikleri

                                                                           i.       

 1. Bilirkişilik Görevleri

14)  Araştırma Ve Yayın Etkinlikleri

14.1.                    Makaleler

14.1.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Şentürk Durukan N, Balaban M, Girgin S, Seven F, Boncukçu Eren E, Bilgin AC, “Dünya’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet; Bir Bibliyometrik Analiz”,2. Uluslararası – 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018

Seven F, Kuru EE, Şimşek Keskin H, Kılıç B, “Halk Sağlığı Temel Konular Kursu Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (2003-2019)”,3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019

Balaban M, Seven F, Yıldırım B, Şimşek Keskin H, Kılıç B, “Dokuz Eylül Üniversitesi İnternlerinin Halk Sağlığı Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi”,3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019

Girgin S, Kumbul H, Yeşil Kuru HK, Şimşek Sekreter Ö, Seven F, Boncukçu Eren E, Balaban M, Yıldırım B, Kuru EE, Kahraman AE, Emli Alpay E, Bayram FE, Günay T, “7-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Tütün Risk Algısını Artırmaya Yönelik Eğitim Modeli Geliştirme”,3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019

Kahraman AE, Girgin S, Kumbul H, Yeşil Kuru HK, Şimşek Sekreter Ö, Seven F, Boncukçu Eren E, Balaban M, Yıldırım B, Kuru EE, Emli Alpay E, Bayram FE, Günay T, “Bir Resmi Spor Yaz Okulu Öğrencilerinde Sigaraya Yönelik Risk Algısı ve Tutumu”,3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019 

14.1.4.  Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler        

 1.  

14.1.6.  Kitap ve kitap bölümleri

 1.  

14.1.7.  Diğer Yayınlar

 1.  

15)  Eğitim programları ve kurs katılımları

15.1.  Afetlerde ve Acil Durumlarda Üreme Sağlığı / MISP Eğitimi, Balçova, Eylül 2018

15.2.  İhmal, İstismar ve Çocuk, Balçova, Mayıs 2019 

15.3   Halk Sağlığı Temel Konular(HASAT) Kursu, Balçova, Haziran 2019

15.4   Toplum Yönelimli Sağlık(TOYS) Bölge Sağlık Yönetimi Kursu, Balçova, Kasım 2019

16)  Çalıştay, kongre, panel ve sempozyum katılımları

16.1.  3.Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, 26-30 Kasım 2019