Prof. Dr. Gül ERGÖR

1.       ÖZGEÇMİŞ

1.1       Adı, Soyadı                :           Gül Ergör

1.2       Doğum tarihi              :           11.10.1963

            Doğum yeri                :           Ankara

            İş adresi                     :           Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

                                                         Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir   1.3      EĞİTİM

 Halk Sağlığı Uzmanlığı, 1994, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.

 Halk Sağlığı – Epidemiyoloji’de   Master (M.P.H), 1992, Emory University, School of Public Health, Atlanta, Georgia, U.S.A.

 Tıp Doktoru, 1987, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ­ İzmir.

1.4      İŞ DENEYİMİ

2012-              Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı AD- Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanı

2006-   2011    Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı      

2003 –                         Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı AD’da Profesör.

1998 – 2003    Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Preventif Onkoloji Anabilim  Dalı’nda Doçent.  2.2002 -2.2005 aynı anabilim dalında AD Başkanlığı, Halk Sağlığı AD’da görevlendirme

1994 – 1997    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent.

1988 – 1994     Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1988-1990 yıllarında Araştırma Görevlisi, 1990-1992 yıllarında Emory Üniversitesi’nde master öğrencisi, 1992-1994 HÜTF’de Araştırma Görevlisi, Mart-1994’de Uzman Araştırma Görevlisi.

1990 – 1992     Araştırmacı, Centers for Disease Control, Division of Reproductive Health, Center for Health Education and Promotion.

1988                Sağlık Ocağı Hekimi, Tokat İli, Niksar İlçesi, Başçiftlik Bucağı.

1.5       VERDİĞİ DERSLER ve KURSLAR:

1.5.1    MEZUNİYET ÖNCESİ:

–           Hacettepe Üniversitesi (HÜ) İngilizce Tıp Fakültesi, Dönem III  Halk Sağlığı Ders Kurulu içerisinde Epidemiyoloji, 1996, 1997.

–           HÜ Tıp Fakültesi Dönem VI (internlük) Halk Sağlığı Stajlarında danışmanlık, 1992 – 1997.

–           HÜ Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Epidemiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları dersi, 1996 – 1997.

–           Dokuz Eylül Üniversitesi  (DEÜ) Tıp Fakültesi, Dönem III Halk Sağlığı Ders Kurulu, 1998.

–                     DEÜ Tıp Fakültesi, Dönem VI (internlük) Halk Sağlığı Stajlarında danışmanlık, 1998-

–                     DEÜ Tıp Fakültesi, Dönem III 5,6,15. Modül Modül Kurulu üyeliği  1999-2005

–           DEÜ Tıp Fakültesi, Dönem I ve II Probleme Dayalı Eğitim de Eğitim Yönlendiriciliği  1999-

–                     DEÜ Tıp Fakültesi, Dönem II  Modül Başkanlığı  1999-2003

 

1.5.2    MEZUNİYET SONRASI:

–           HÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın düzenlediği Asistan Kurslarında epidemiyoloji ve bilgisayar dersleri, 1993, 1995, 1997.

–           Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı, HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İleri Epidemiyoloji dersi, 1996 – 1997.

–               Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı, HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Epidemiyoloji’nin Temel Prensipleri ve Araştırma Yöntemleri dersi, 1994 – 1997.

–               Halk Sağlığı Doktora Programı, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Epidemiyoloji II, 1999 –

–               Halk Sağlığı Doktora Programı, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Epidemiyoloji’nin Temel İlkeleri , 1999 –

–               Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Doktora Programı, Kanser Epidemiyolojisi, 2000-2009

–               İş Sağlığı Epidemiyolojisi (İŞS 613), 2001 –

–               Epidemiyolojide Temel İlkeler (HSA 513), 2002 –

–               Kanıta Dayalı Tıp-Bilgiye Ulaşma (SBE 6004) 2008-

–               Halk Sağlığında Temel Bilgiler- Araştırma Görevlileri Kursu, Haziran-2003-

 

1.8.3    HİZMET İÇİ EĞİTİM

 

            TC Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde

 

–           HÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen “Epidemiyolojik Informasyon Sistemleri” Kursunda bilgisayarda epidemiyoloji uygulamaları sorumlusu.  (Sağlık Müdürlüklerinde görevli 120 hekim ve 20 hekim dışı sağlık personelinin eğitildiği 7 kez 1 er aylık kurs düzenlenmiştir.), 1994 – 1997.

 

–           Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi’nin 31 il için yürüttüğü “Uyum Eğitimi” programında Epidemiyoloji dersi, 1995. 

 

–               Birinci Basamakta Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu , İzmir Sağlık Müdürlüğü, Konak Grup Başkanlığı , Kasım – Aralık 2000. (Prof Dr. G Aksakoğlu, Doç . Dr. R Uçku, Yrd.Doç. Dr. Belgin Aslan ile birlikte)

 

–               Bilgisayarda SPSS Uygulamaları Kursu,  İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 11.2002

 

–               Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolu ve Epidemiyolojik Surveyansı Geliştirme Projesi kapsamında, Fellow eğitiminde uzman epidemiyolog, eğitim koordinatörü olarak 5 ayrı modül eğitimi 5.2008-12.2008

 

–               Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Durumlar Daire Başkanlığı ve il birim sorumlularına Temel ve Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi Kursu, Eylül, Kasım 2011.

 

–               Ankara Tabip Odasının düzenlediği “İşyeri Hekimliği” kursunda Epidemiyoloji dersi, Haziran 1995.

 

–           V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde “Lojistik Regresyon Kursu”, İstanbul, Ekim 1996. (Prof Dr. S. Tezcan ile birlikte)

 

–           “Birinci Basamakta Epidemiyoloji Kursu”- Çukurova Üniversitesi, Adana, Ocak 1997. (Prof Dr. S. Tezcan ile birlikte)

 

            Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, Öğretim Elemanları Sendikası, İzmir Nisan – Mayıs 1998. (prof Dr. G. Aksakoğlu ve Prof Dr. F. İkiz ile birlikte)

 

            İş Sağlığında Epidemiyolojik Yöntemler Kursu, II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, 22-24 Mart 2002. (4 saat)

 

–               DEÜTF Öğretim üyelerine yönelik Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu 10.2001, 2.2002.( 1 hafta , Prof Dr. G. Aksakoğlu ve Prof Dr. R. Uçku ile birlikte)

 

–               DEÜTF Öğretim üyelerine yönelik Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu 2002-2008. (DEÜTF Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu üyeleri ile biirlikte)

 

–               Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine “Kanıta Dayalı Tıp“ kursu, Adana,  8-10.1. 2003

 

–                DEÜTF araştırma görevlilerine yönelik Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu 2002-2008. (DEÜTF Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu üyeleri ile biirlikte)

 

–               Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerine “Kanıta Dayalı Tıp“ kursu, Adana,  Mayıs 2006

 

–               MECOR- Türk Toraks Derneği ve Amerikan Toraks Derneği işbirliğinde yürütülen Epidemiyoloji Kursu, (1 hafta) 2008, 2009, 2010.

 

1.9      ARAŞTIRMA-PROJE DENEYİMİ

 

–           “JHPIEGO – Mezuniyet Öncesi Aile Planlaması Eğitim Programı Değerlendirme Araştırması” – 1996

 

–           “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”.  Araştırmanın saha bölümünde   “Regional Coordinator – Bölge Koordinatörü” (Batı ve Doğu Bölgeleri), 1993.

 

–           “Erzurum ve Van İllerinde Bebek Ölüm Hızı ve Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Ölüm Hızı Araştırması”, Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve UNICEF, 1992

 

–           “Etimesgut Sağlık Ocağında Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Benzatin  Penicillin Kullanımı Araştırması”  HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve UNICEF ortak çalışması – 1990

 

–               Ekim 1992 tarihinden bu yana intörnlük eğitimi kapsamında alan araştırmalarında danışmanlık.

 

–               Okul Öncesi Çocuklarda Ambliyopi Taraması, İzmir Konak Sağlık Grup Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Rotary Klüp işbirliği ile yürütülmüştür -2001.

 

 

–              Türkiye Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik (SB Sağlık Projesi, Dünya Bankası, DSÖ, Başkent Üniversitesi işbirliği ile yürütülen) çalışmasında epidemiyoloji danışmanlığı 2002-2004. 

 

–               Narlıdere İlçesinde Erişkin Ruh Sağlığı Araştırması, DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen projenin sorumlu öğretim üyesi, 2004.

 

–               Azerbeycan Ulusal Nüfus ve Sağlık Araştırması Danışmanı, 2006-2007.

 

–               İzmir’de Kolorektal kanserler ve beslenme ilişkisi- olgu kontrol çalışması- DPT projesi, 2006.

 

–               Mide Kanserinde gen çevre etkileşiminin lojistik regresyon modeli ile incelenmesi- Tez çalışması – DEÜ Araştırma Projesi destekli 2008-2010

 

–               Balçova’da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma- İzmir Kalkınma Ajansı destekli, 2009

 

Medchamps ve Rescap-Med Avrupa Birliği Projeleri- Steering Committee üyesi ve Araştırmacı- 2009- 2015

 

–               SHELT Study, Türkiye’de Tütün Yasasına Uyumun Değerlendirilmesi Projesi, Bloomberg Fonu tarafından desteklenen Johns Hopkins School of Public Health işbirliği  2013- Devam ediyor

 

–               Balçova’nın Kalbi (BAK) –Mayıs 2007 de başlayan DEÜTF ve Balçova Belediyesi arasında yapılan protokol üzerinden yürütülen 30 yaş üstü yetişkin kohordunda kardiyovasküler hastalıkları önleme projesi – Devam ediyor

 

 

1.10    YÖNETİLEN TEZLER

 

 

            Tırpan K, Kanser Olgularının Sağkalımları ve Sağkalımı Etkileyen Sosyoekonomik Faktörlerin İncelenmesi,  Uzmanlık tezi, DEÜTF Halk Sağlığı AD, 2001.

 

            Özyürek N.  Şemikler Sağlık Ocağı Bölgesinde Toplum Katılımı, Doktora tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitiüsü Halk Sağlığı AD, 2003.

 

            Meseri R.  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 1-4 Yaşındaki Çocukların Süt ve Yoğurt Tüketimleri ve Etkileyen Etmenler, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitiüsü Halk Sağlığı AD, 2004.

 

            Öztürk A.  Gürültüye  Bağlı İşitme Kayıpları ve Etkileyen Etmenler, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı AD, 2004.

 

Gürsoy G. 1993-1998 Yıllarında İzmir İli’nde Tanı Almış 15 Yaş Üzeri Erkek Mesane Kanseri Olgularında Meslek ve İşkolunun Etkisi, Doktora tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitiüsü Halk Sağlığı AD, 2007.

 

Karakuş N. Ebe ve Hemşirelerin, Gebelerde Sigara İçiminin Azaltılması ve Sigara Dumanından Korunmadaki Rollerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi, Uzmanlık Tezi, DEÜTF Halk Sağlığı AD, 2007.

 

Vupa Ö. Assessment of Interaction and Confounding Effects in Logistic Regression Model: An Application in a Case-Control Study of Stomach Cancer, Doktora Tezi, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2009.

 

Açıkgöz A. Meme ve Serviks Kanseri Risk Düzeyleri ve Erken Tanı Hizmetleri Kullanımı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010.

 

Gerçeklioğlu G. Fizik Aktivitenin Kalp Damar Hastalıkları Risk Faktörleri ve 10 Yıllık Koroner Kalp Hastalığı Riski Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010.

 

Pekel Ö. Balçova’da Sigara Bırakma Merkezi’nde Bir Yıllık Bırakma Hızı ve Nikotin Bağımlılık Düzeyinin Yeniden Başlamaya Etkisi, Uzmanlık Tezi, DEÜTF Halk Sağlığı AD, 2012.

 

Özilbey P. İlköğretim 1. Kademe Öğrencilerinde Obesite Prevalansının Belirlenmesi ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012.

 

Amadou A. Nijer’de 2006 Yılındaki Bebek Ölümlerine İlişkin Risk Etmenleri, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014.

 

Korkut D. Tip 2 Diyabetlilerde Beslenme Bilgisi ile Komplikasyon Gelişimi ve Metabolik Kontrol İlişkisi Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014.

 

Yılmaz T S. Birinci Basamakta Fazla Kilolu ve Obez Kadınlarda Davranışsal Yaklaşımın Kilo Kaybına Etkisi,  Uzmanlık Tezi, DEÜTF Halk Sağlığı AD, 2015.

 

Açıkgöz A. Serum 25-Hidroksivitamin D Düzeyinin Akciğer, Meme, Kolorektal, Prostat ve Ovaryum Kanserine Etkisinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015.

 

Erdoğan G. Urla İlçesinde Gestasyonel Diabetes Mellitus Prevalansı ve Risk Etmenleriyle İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.

 

Sağlam Y. Bak Kohortu’nda, 30-65 Yaş Arası Bozulmuş Açlık Glukozu Olanlarda

Kilo Değişiminin Tip 2 Diyabet Gelişimine Etkisi, Uzmanlık Tezi, DEÜTF Halk Sağlığı AD, 2016.

 

 

 

 

1.5      ALDIĞI ÖDÜLLER

 

            Özaydın N., Ergör G., Tezcan S. “Kızamık Aşısına Devamsızlık Nedenlerinin Araştırması” adlı Çalışma, Katkı Pediatri Dergisinin UNICEF’in katkısıyla açtığı “Çocuk Sağlığında 2000 Yılı Hedefleri” konulu yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır.

 

Gülseren L, Erol A, Erakay SY, Küey L, Ergör G, Sönmez SB, “Doğum Sonrası Depresyonun Epidmiyolojisi, Psikososyal Risk Etkenleriyle İlişkisi ve Belirti Örüntüsü”, Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları 2001 Araştırma Projesi Teşvik Ödülü.

 

Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sözel Sunum 1. Ödülü, Konya,  2015

 

 

1.6      ALDIĞI BURSLAR

 

            1990-1992 yıllarında ABD’de master yapmak üzere Yüksek Öğrenim Kurulu mezuniyet sonrası eğitim bursu.

 

 

1.7      ÜYE OLUNAN DERNEK VE KURULUŞLAR

 

–           Türk Tabipleri Birliği – İzmir Tabip Odası

 

–           Halk Sağlığı Kurumu Derneği (Nisan 1994-1995 tarihlerinde Genel Sekreter)

 

–           Türkiye Aile Planlaması Derneği

 

–           Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

 

–           American Public Health Association

 

–           Emory University, School of Public Health, Alumni Association

 

–           Tıp Eğitimi Derneği

 

–           Halk Sağlığı Araştırmaları Derneği

2.       YAYINLAR

 

2.1      TEZLER

 

            “Türkiye’de 1968-1988 Yılları Arasında Doğurganlık ve Yöntem Kullanımındaki Trendler ve Bazı Etkileyici Faktörler”, HÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Mart 1994 (Uzmanlık tezi).

 

            “The Effect of Previous Low Birthweight Delivery on a Subsequent Pregnancy”, Emory University, School of Public Health, May 1992 (Master Tezi).

 

 

 

2.2         ARAŞTIRMA MAKALELERİ VE DERLEMELER

 

 

 

2.2.1      Uluslararası Dergilerde

 

1          Ergör G, Akın A.  Letters: On Turkey. Studies in Family Planning 1996; 27:284.

 

2          Akın A, Ergör G.  Reproductive Health Transition in Turkey, Feedback, ICOMP Newsletter on Management of Population Programmes, 1997, Vol.XXIII, No.2.

 

3          Kalaycı Ö, Saraçlar Y, Şekerel B E, Adalıoğlu G, Kuyucu S, Ergör G, Bozer H K, Tuncer A. Prevalence of asthma symptoms among Turkish Cypriot schoolchildren. Turkish Journal of Pediatrics 1999; 41:413-420.

 

4          Ergör G, Öztek Z, The Development of National Health Policy in Turkey in: Exploring Health Policy in Europe ed: Ritsatakis A, et al. WHO Regional Publications , European Series. No: 86. 194-208. 2000

 

5          Aydın A, Ergör A, Ergör G, Dirik E. The prevalence of epilepsy amongst school children in Izmir, Turkey. Seizure. 2002 Sep;11(6):392-6.

 

  6          Şenocak Ö, Ünsal E, Akalın E, Ergör G. Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis, Turk J Pediatr. 2003 Jan-Mar;45(1):29-32.

 

7          Kovanlıkaya A, Karabay N, Çakmakçı H, Uysal K, Olgun N, Ergör G. Surveillance imaging and cost effectivity in pediatric brain tumors, Eur J Radiol. 2003 Sep;47(3):188-92.

 

 8         Akvardar Y, Demiral Y, Ergör G, Ergör A, Bilici M, Özer ÖA. Substance use in a sample of Turkish medical students, Drug and Alcohol Dependence. 2003;72: 117-121 

 

9              Akvardar Y, Turkcan A, Yazman U, Aytaclar S, Ergor G, Cakmak D.  Prevalence of alcohol use in Istanbul.    
 Psychol Rep. 2003 Jun;92(3 Pt 2):1081-8. 
10           Aslan G, Irer B, Ergor G, et al. The comparison of partin tables with pathologic examination of radical 
prostatectomy specimens for localized prostate cancer J Urology 169 (4): 1160 Suppl. S APR 2003
 
11           Fidan F, Cimrin AH, Ergor G, Sevinc C. Airway Disease Risk From Environmental Tobacco Smoke Among 
Coffeehouse Workers in Turkey. Tobacco Control. Jun;13(2):161-6, 2004.
 
12           Akvardar Y, Demiral Y, Ergor G, Ergor A. Substance use among medical students and physicians in
 a medical school in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004 Jun;39(6):502-6.
 
13           Kilic S, Bacakoglu AK, Goktay AY, Ozkan MH, Ergor G, Bayatli K, Gurbuz A, Ekin A.Evaluation of flow
hemodynamics by color-Doppler following two different brachial arterial repair techniques. Eur J Vasc Endovasc 
Surg. 2004 Sep;28(3):310-6.
 
14           Terzi C, Sevinc AI, Kocdor H, Oktay G, Alanyali H, Kupelioglu A, Ergor G, 
Fuzun M.Improvement of colonic healing by preoperative rectal irrigation with short-chain fatty acids in rats given radiotherapy. 
Dis Colon Rectum. 2004 Dec;47(12):2184-94.
 
15           El O, Gulbahar S, Ceylan E, Ergor G, Sahin E, Senocak O, Oncel S, Cimrin A.Bone mineral 
density in asthmatic patients using low dose inhaled glucocorticosteroids.
J Investig Allergol Clin Immunol. 2005;15(1):57-62.
 
16           Fidan F, Guven H, Eminoglu Ö, Kalkan Ş, Ergör G, Çımrın A. Turkish Coffeehouse “ Kahvehane” 
is an important tobacco smoke exposure area in Turkey. Journal of Toxicology and Environmental Health.
 2005; 68:1371-1377.
 
17           Terzi C, Unek T, Sağol Ö, Yılmaz T, Füzün M, Sökmen S, Ergör G, Küpelioğlu A. Is rectal washout 
necessary in anterior resection for rectal cancer? A prospective clinical study. World J Surg. 2006 Feb;30(2):233-41.
 
18           Demiral Y, Ergör G, Ünal B, Semin Ş, Akvardar Y, Kıvırcık B, Alptekin K. Normative data and discriminative
 properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population.
BMC Public Health. 2006 Oct 9;6:247
 
19           Umit Aksoy, Serap Sahin, Soykan Ozkoc, Gul Ergor,"The effect of electromagnetic 
waves on the growth of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar", Saudi Medical Journal, 26/9/1388-1390/2005.

 

20           Ceylan E, Özkütük A, Ergör G, Yücesoy M, İtil O, Caymaz S, Çımrın A. Fungi and indoor conditions in asthma patients. J Asthma. 2006 Dec;43(10):789-94.

 

21           Gülseren L, Erol A, Gülseren S, Küey L, Kılıç B, Ergör G. From antepartum to postpartum: a prospective study on the prevalence of peripartum depression in a semiurban Turkish community. J Reprod Med. 2006 Dec;51(12):955-60.

 

22           Akan P, Çımrın D, Ormen M, Küme T, Özkaya A, Ergör G, Abacıoğlu H. The inappropriate use of HbA1c testing to monitor glycemia: is there evidence in laboratory data? J Eval Clin Pract. 2007 Feb;13(1):21-4.

 

23           Pembe Keskinoglu, Tugba Ucuncu, Idris Yildirim, Ismail Ur, Turgut Gürbüz, Gül Ergor, Gender discrimination in the elderly and its impact on the elderly health, Arch Gerontol Geriatr., 2007 Nov-Dec;45(3):295-306.

 

24           Dinç G, Eser E, Cihan UA, Ay S, Pala T, Ergör G, Ozcan C.  Fertility preferences, contraceptive behaviors and unmet needs: a gap between urban and suburban parts of a city. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2007 Mar;12(1):86-94.

 

25           Tunca Z, Resmi H, Ozkara HA, Ciliv G, Celtikci B, Alptekin K, Ozerdem A, Akdede BK, Baykara B, Birsoy B, Ergor G. Increased hexosaminidase activity in antipsychotic-induced extrapyramidal side  effects: possible association with higher occurrence in bipolar disorder patients.  Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Jul 1;32(5):1214-20.

 

26           Sariosmanoglu N, Uğurlu B, Turgut NH, Demirkan F, Ozsan H, Ergor G, Gulay Z,

           Hazan E, Oto O.  Use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia. J Int Med Res. 2008 Sep-Oct;36(5):1103-11.

 

27           Ceylan E, Cömlekçi A, Akkoçlu A, Ceylan C, Itil O, Ergör G, Yeşil S.  The effects of body fat distribution on pulmonary function tests in the overweight and obese. South Med J. 2009 Jan;102(1):30-5.

 

28           Akvardar Y, Uçku R, Ünal B, Günay T, Akdede B B,  Ergör G, Alptekin K, Tunca Z. Do General Practitioners Diagnose and Treat Patients With Alcohol Use Problems? Turkish Journal of Pyschiatry 2010 21(1):5-13.

 

29           Açıkgöz A, Ergör G. Cervical Cancer Risk Levels in Turkey and Compliance to the

National Cervical Cancer Screening Standard. Asian Pacific J Cancer Prev, 2011(12):1-4.

 

30           Ergör G, Soysal A, Sözmen K, Unal B, Uçku R, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Saatlı G, Meseri R, Baydur H, Şimşek H, Budak R, Arık H,  Karakuş N. Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort. Int J Public Health 2011 DOI 10.1007/s00038-011-0309-x. Oct 11, 2011.

 

31           Akdal G, Ergör G, Çımrın D, Özerdem A, Tunca Z,”A cross sectional analysis vitamin B12 and folic acid levels in neurology and psychiatry outpatients”, Journal of Neurological Sciences, 29:(4)#33;761-767, 2012, 2012

 

32           Dilek B, Gözüm M, Şahin E, Baydar M, Ergör G, El Ö, Bircan Ç, Gülbahar S,”The efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis a single blinded randomized controlled trial”, Archives of Physical Medical Rehabilitation, S0003-9993(12)01126-4, 2012

 

33           Ünal Toğrul B, Sözmen K, Uçku R, Ergör G, Soysal A, Baydur H, Meseri R, Şimşek H, Gerçeklioğlu G, Doğanay S, Budak R, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Aslan Ö, Çımrın D, Akvardar Y, Tuncer P. High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-based study.  Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2013 Feb;13(1):9-17.

 

34           Açıkgöz A, Ergör G, Compliance with Screening Recommendations According to Breast Cancer Risk Levels in Izmir, Turkey,  Asian Pacific J Cancer Prev, 14 (3), 1737-1742, 2013.

35           Emel Ceylan, Sibel Doruk, Genc S, Özkütük A,Karadağ F, Ergör G, İtil O, Arif Hikmet Cımrın The role of molds in the relation between indoor environment and atopy in asthma patients Res Med Sci. Dec 2013; 18(12): 1067–1073.

36           Akdal G, Özge A, Ergör G. The prevalence of vestibular symptoms in migraine or tension-type headache. J Vestib Res 2013; 23(2):101-6.

 

37           Ozerdem A, Tunca Z, C, Çımrın D, Hıdıroglu C, Ergor G. Female vulnerability for thyroid function abnormality in bipolar disorder: role of lithium treatment. Bipolar Disord 2014 Feb;16(1):72-82. 

 

38           Turan PA, Ergör G, Turan O, Doğanay S, Kilinç O. The changes in smoking related behaviours and second hand smoke after the smoking ban in Izmir Tuberk Toraks. 2014;62(1):27-38.

 

39            Gunay T, Pekel O, Simsek H, Sahan C, Soysal A, Kilinc O, Ergor G. Smoking habits and cessation success. What differs among adults and elderly? Saudi Med J. 2014 Jun;35(6):585-91

 

40           Tunca Z, Ozerdem A, Ceylan D, Yalçın Y, Can G, Resmi H, Akan P, Ergör G, Aydemir O, Cengisiz C, Kerim D. Alterations in BDNF (brain derived neurotrophic factor) and GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor) serum levels in bipolar disorder: The role of lithium. J Affect Disord. 2014 Sep;166:193-200.

 

41      Turan PA, Ergor G, Turan O, Doganay S, Kilinc O. Smoking related behaviours in İzmir Tuberk Toraks. 2014;62(2):137-46. 

 

 

42           Wedemeyer H1Duberg ASButi MRosenberg WMFrankova SEsmat GÖrmeci NVan Vlierberghe HGschwantler MAkarca UAleman SBalık IBerg T,Bihl FBilodeau MBlasco AJBrandão Mello CEBruggmann PCalinas FCalleja JLCheinquer HChristensen PBClausen MCoelho HSCornberg M,Cramp MEDore GJDoss WEl-Sayed MHErgör GEstes CFalconer KFélix JFerraz MLFerreira PRGarcía-Samaniego JGerstoft JGiria JAGonçales FL JrGuimarães Pessôa MHézode CHindman SJHofer HHusa PIdilman RKåberg MKaita KDKautz AKaymakoglu SKrajden MKrarup HLaleman WLavanchy DLázaro PMarinho RTMarotta PMauss SMendes Correa MCMoreno CMüllhaupt BMyers RPNemecek VØvrehus ALParkes J,Peltekian KMRamji ARazavi HReis NRoberts SKRoudot-Thoraval FRyder SDSarmento-Castro RSarrazin CSemela DSherman MShiha GESperl JStärkel PStauber REThompson AJUrbanek PVan Damme Pvan Thiel IVandijck DVogel WWaked IWeis NWiegand JYosry AZekry ANegro F,Sievert WGower E. Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) disease burden. J Viral Hepat. 2014 May;21 Suppl 1:60-89.

 

43   Razavi H1Waked ISarrazin CMyers RPIdilman RCalinas FVogel WMendes Correa MCHézode CLázaro PAkarca UAleman SBalık IBerg TBihl F,Bilodeau MBlasco AJBrandão Mello CEBruggmann PButi MCalleja JLCheinquer HChristensen PBClausen MCoelho HSCramp MEDore GJDoss WDuberg ASEl-Sayed MHErgör G, Esmat GFalconer KFélix JFerraz MLFerreira PRFrankova SGarcía-Samaniego JGerstoft JGiria JAGonçales FL JrGower EGschwantler MGuimarães Pessôa MHindman SJHofer HHusa PKåberg MKaita KDKautz AKaymakoglu SKrajden MKrarup HLaleman WLavanchy DMarinho RTMarotta PMauss SMoreno CMurphy KNegro FNemecek VÖrmeci NØvrehus ALParkes JPasini KPeltekian KMRamji A,Reis NRoberts SKRosenberg WMRoudot-Thoraval FRyder SDSarmento-Castro RSemela DSherman MShiha GESievert WSperl JStärkel P,Stauber REThompson AJUrbanek PVan Damme Pvan Thiel IVan Vlierberghe HVandijck DWedemeyer HWeis NWiegand JYosry AZekry A,Cornberg MMüllhaupt BEstes C. The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today’s treatment paradigm. J Viral Hepat. 2014 May;21 Suppl 1:34-59.

 

44   Bruggmann P1Berg TØvrehus ALMoreno CBrandão Mello CERoudot-Thoraval FMarinho RTSherman MRyder SDSperl JAkarca UBalık IBihl F,Bilodeau MBlasco AJButi MCalinas FCalleja JLCheinquer HChristensen PBClausen MCoelho HSCornberg MCramp MEDore GJDoss WDuberg ASEl-Sayed MHErgör GEsmat GEstes CFalconer KFélix JFerraz MLFerreira PRFrankova SGarcía-Samaniego JGerstoft JGiria JAGonçales FL Jr,Gower EGschwantler MGuimarães Pessôa MHézode CHofer HHusa PIdilman RKåberg MKaita KDKautz AKaymakoglu SKrajden MKrarup H,Laleman WLavanchy DLázaro PMarotta PMauss SMendes Correa MCMüllhaupt BMyers RPNegro FNemecek VÖrmeci NParkes JPeltekian KM,Ramji ARazavi HReis NRoberts SKRosenberg WMSarmento-Castro RSarrazin CSemela DShiha GESievert WStärkel PStauber REThompson AJ,Urbanek Pvan Thiel IVan Vlierberghe HVandijck DVogel WWaked IWedemeyer HWeis NWiegand JYosry AZekry AVan Damme PAleman S,Hindman SJ. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. J Viral Hepat. 2014 May;21 Suppl 1:5-33.

 

45      Akdal G, Özge A, Ergör G. Vestibular symptoms are more frequent in migraine than in tension type headache patients. J Neurol Sci. 2015 Oct 15;357(1-2):295-6. doi: 10.1016/j.jns.2015.06.059. Epub 2015 Jun 27

 

46           Kayman T, Polat C, Ergör G, Abacıoğlu YH. Characterization of HCV genotype 4d infections in Kayseri, Turkey. Turk J Med Sci. 2015; 45:547-552.

 

 

47           Pekel Ö, Ergör G, Günay T, Baydur H, Chousseın B, Budak R, Doğanay S. Smoking cessation and the effect of nicotine dependence on relapse rate in İzmir, Turkey Turk J Med Sci (2015) 45: 895-901.

 

48           NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Effects of diabetes definition on global surveillance of diabetes prevalence and diagnosis: a pooled analysis of 96 population-based studies with 331,288 participants. Lancet Diabetes Endocrinol 2015 Aug;3(8):624-37. doi: 10.1016/S2213-8587(15)00129-1. Epub 2015 Jun 21.

 

49           Ana Navas-Acien, Asli Çarkoğlu, Gül Ergör, Mutlu Hayran, Toker Ergüder, Bekir Kaplan, Jolie Susan, Hoda Magid, Jonathan Pollak & Joanna E Cohen.  Compliance with smoke-free legislation within public buildings: a cross-sectional study in Turkey. Bull World Health Organ 2016;94:92–102.

 

50           Julia Critchley, Simon Capewell, Martin O’Flaherty, Niveen Abu-Rmeileh, Samer Rastam, Olfa Saidi, Kaan Sözmen, Azza Shoaibi, Abdullatif Husseini, Fouad Fouad, Nadia Ben Mansour, Wafa Aissi, Habiba Ben Romdhane, Belgin Unal, Piotr Bandosz, Kathleen Bennett, Mukesh Dherani, Radwan Al Ali, Wasim Maziak, Hale Arık, Gül Gerçeklioğlu, Deniz Utku Altun, Hatice Şimşek, Sinem Doganay, Yücel Demiral, Özgür Aslan, Nigel Unwin, Peter Phillimore, On behalf of MedCHAMPS, This publication was prepared with support from and on behalf of the MedCHAMPS consortium members: Nourredine Achour, Waffa Aissi, Riadh Allani, Chokra Arfa, Heidar Abu-Kteish, Niveen Abu-Rmeileh, Radwan Al Ali, Deniz Altun, Balsam Ahmad, Hale Arık, Özgür Aslan, Latifa Beltaifa, Nadia Ben Mansour, Kathleen Bennett, Habiba Ben Romdhane, Nabil Ben Salah, Marissa Collins, Julia Critchley, Simon Capewell, Mukesh Dherani, Yücel Demiral, Sinem Doganay, Madonna Elias, Gül Ergör, Ibtihal Fadhil, Fouad Fouad, Gül Gerçeklioğlu, Rula Ghandour, Sibel Göğen, Abdullatif Husseini, Samer Jaber, Sibel Kalaca, Rana Khatib, Rasha Khatib, Saer Koudsie, Bülent Kilic, Olfa Lassoued, Helen Mason, Wasim Maziak, Maher Abou Mayaleh, Nahed Mikki, Ghmaez Moukeh, Martin O. Flaherty, Peter Phillimore, Samer Rastam, Gojka Roglic, Olfa Saidi, Ilhan Satman, Azza Shoaibi, Hatice Şimşek, Nesrien Soulaiman, Kaan Sözmen, Faten Tlili, Belgin Unal, Nigel Unwin, Nazan Yardim, Shahaduz Zaman. Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from risk factor changes and treatments. International Journal of Cardiology 208 (2016) 150–161.

 

51           Sözmen K, Ünal B, Sakarya S, Dinç G, Yardım N, Keskinkılıç B, Ergör G, Determinants of Breast and Cervical Cancer Screening Uptake Among Women in Turkey, Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, 28:6,528-538, 2016

 

52           Yörük S, Açıkgöz A, Ergör G, Determination of knowledge levels, attitude and behaviors of female university students concerning cervical cancer, human papiloma virus and its vaccine, BMC Womens Health, Vol 16, 2016

 

53           Sözmen K, Ünal B, Sakarya S, Dinç G, Yardım N, Keskinkılıç B, Ergör G, Determinants of prevalence, awareness, treatment and control of high LDL-C in Turkey, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 16:6, 370-384, 2016

 

54           Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4·4 million participants NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Lancet 2016; 387: 1513–30.

 

55           Aherrera A, Çarkoğlu A, Hayran M, Ergör G, Ergüder T, Kaplan B, Jolie S, Zheng L, Cohen J, Navas Acien A, Factors that influence attitude and enforcement of the smoke-free law in Turkey: a survey of hospitality venue owners and employees., Tobacco Control,  2016

 

56           Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study The Polaris Observatory HCV Collaborators, Lancet Gastroenterol Hepatol 2017; 2: 161–76

 

57           Necati Ormeci, Simten Malhan, Ismail Balık, Gül Ergör, Homie Razavi, Sarah Robbins, Scenarios to manage the hepatitis C disease burden and associated economic impact of treatment in Turkey, Hepatol Int (2017) 11:509–516

 

58           Hekimoğlu CHEmek MAvcı ETopal SDemiröz MErgör G, Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Laboratory Confirmed Influenza in 2014-2015 season in Turkey: A Test-Negative Case Control Study, Balkan Medical J. 2017 Sep 13. doi: 10.4274/balkanmedj.2017.0487

 

 

2.2.2      Ulusal Dergilerde

 

1              Ceylan T, Ergör G, Hamzaoğlu O.  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Polikliniğinin Hasta Sevk Zincirinde Kaçıncı Basamak Olarak Kullanıldığının Saptanması.  Katkı Pediatri Dergisi, 1989, cilt 10, sayı 4:409-416.

 

2             Akgün S, Ergör G.  Sürveyans (Rutin Bilgi Toplama Sistemi).  Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi. 1993, Yıl 3, sayı 4.

 

3             Hamzaoğlu O, Tezcan S, Ergör G.  Kasım 1992’de Ankara’da yapılan TTB İşyeri Hekimliği Sertifika Kursu’na katılan hekimlerin kurs öncesi ve sonrası bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi araştırması.  İş Hekimliği Bülteni, TTB Yayınları, 1993, sayı 6 .

 

4             Ergör G.  Türkiye’de AIDS’e Yaklaşım.  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, TTB Yayınları, 1993, cilt 2, sayı 12 : 428-429.

 

5             Özaydın N, Ergör G, Tezcan S. Kızamık aşısına devamsızlık nedenlerinin araştırılması. Katkı, Ocak – Şubat 1997, Ankara  (Katkı Pediatri Dergisinin Unicef’in katkısıyla açtığı “Çocuk Sağlığında 2000 Yılı Hedefleri” konulu yarışmasında birincilik  ödülü almıştır.)

 

6             Ağalar F, Çakmakçı M, Yorgancı K., Ergör G, Sayek İ. Hasta memnuniyeti, aydınlatılma ve aydınlatılmış onam sorunu. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 1996, Temmuz, Ekim  Sayı 3,4 : 11-12.

 

7             Canter Hİ, Çetin İİ, Ergör G.  Ansan AŞ. Coca-Cola Fabrikasındaki erkek işçilerin aile planlamasına yaklaşımları. Sağlık Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1997, Yıl 7, Sayı 3 : 16- 24.

 

8             Özmert E, Ergör G, Tezcan S, Yurdakök K, Sarıkayalar F. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi polikliniğine başvuran hastaların özellikleri ve hastaların tıbbi tedaviye uyumları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Yıl:1997, Cilt:40, Sayı: 4, 523-531.

 

9              Ergör G. HIV/AIDS Epidemiyolojisi . HIV AIDS Tıp Dergisi, 1998, Cilt 1 Sayı 1 :13-17.

 

10           Demirören M, Ergör G, Aytuğ A, Şener S. İkinci proje illerinde sağlık ocaklarında izleme ve değerlendirme çalışması. Toplum ve Hekim, Eylül-Ekim 2000, Cilt 15, Sayı 5.

 

11           Yücesoy M, Ergör G, Yuluğ N, Candida türlerinin tanımlanmasında chromagar candida besiyerinin değerlendirilmesi.  Mikrobiyoloji Bülteni, Ekim 2001, Cilt 35 Sayı :4 : 549-557.

 

12           Özkan Ş, Ergör G, İlknur T, Fetil E, Erdem Y, Akar H, Yıldız G, Tunalı B, Bilgiç A., Birinci Y, Güneş ve toplum bilinci : Bir anket çalışması, TÜRKDERM 2001 ; 35 :277-284.

 

13           H. Abacıoğlu, Ş. Özkan, F. Akgür, O. Altungöz, H. Berk, G. Ergör, Z. Gülay, E. A. Güneri, S. Küçükgüçlü, A. Özerdem, O. Sercan, Ö. Þenocak, Y. Tunçok,”Özel Çalýþma Modülleri (ÖÇM)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, Aktif Eðitim Özel Sayısı/85-89/2001.

 

14           Zorlu P, Ergör G, Teziç T, Duru F, Ertem U. Evaluation of risk factors in children with acute lymphoblastic leukemia, Turkish Journal of Cancer 2002, 32(1) :5-11.

 

15           Özkan Ş, Ergör G, Soyal C, Fetil E, Kuşku E, Eğrenci S, Kurt H, Azman SÇ, Doughangı R. Ekzema Atopikum; Epidemiyolojik çalışma, Türkiye Klinikleri Dermatoloji. (yayına kabul edilmiştir.)

 

16           Ergör G, Kanıta Dayalı Tıp, Misafir editör, Modern Tıp Seminerleri Sayı:27, Güneş Tıp  Kitapevi, Ankara, 2003. 

 

17           Ergör G, Prognoz Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme, Kanıta Dayalı Tıp,  Modern Tıp Seminerleri, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2003. 

 

18           Divrik T, Yıldırım Ü, Zorlu F, Özgü  I, Ergör G. Testis Tümörlü Olgularda Tanıda Gecikme Nedenleri ve Gecikmenin Evre ile Yaşam Süresine Etkisi. Üroloji Bülteni 2004, 15(1):10-14.

 

19           Tırpan K, Ergör G, Socioeconomic factors and survival of cancer cases, Turkish Journal of Public Health, May 2004, Vol 2:1 17-23.

 

20           Nuriye Karakuş, Gül Ergör,”Ebe ve Hemşirelerin Sigara İçen Gebeye Karşı Yaklaşım ve Düşünceleri”, Uluslararası Katılımlı Üçüncü Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi, ANKARA, Kasım 2006, Tütünsüz Yaşam Dergisi Cilt: 2 Sayı: Özel Sayı Kasım 2006. 22-26.

 

21            Nuriye Karakuş, Gül Ergör,”Gebelerin Sigara İçiciliği Birinci Basamakta Öncelikli Bir Sorun mudur?”, Uluslararası Katılımlı Üçüncü Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi, ANKARA, Kasım 2006, Tütünsüz Yaşam Dergisi Cilt: 2 Sayı: Özel Sayı Kasım 2006, 27-31.

 

22           Bülent Kılıç, Alp Ergör, Yücel Demiral, Reyhan Uçku, Belgin Ünal, Türkan Günay, Gül Ergör, Gazanfer Aksakoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Rotasyonuyla İlgili Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (1998-2006)”, Tıp Eğitimi Dünyası, 24/9-15/2007

 

23           Meseri R, Ergör G, Aksakoğlu G. İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 1-4 Yaşındaki Çocuklarda Süt/Yoğurt Tüketimi ve Etkileyen Etmenler. Sağlık ve Toplum. Yıl:18, Sayı 1 Ocak-Mart 2008, 87-91.

 

24           Akvardar, Y., Uçku, R., Ünal, B., Günay, T., Akdede, B. B., Ergör, G., Alptekin K., Tunca Z. Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı? Türk Psikiyatri Derg 21(1):5-13, 2010.

 

25           Küme T, Çinkooğlu B, Şişman AR, Küme G, Ergör G, Çoker C,”İn Vitro Heparinin İyonize Kalsiyuma Etkisi ve Doz-Yanıt İlişkisi”, Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 10/2/41-49/2012.

 

26           Özlem Pekel, Türkan Günay, Ahmet Soysal, Sinem Doğanay, Refik Budak, Volkan Damgacı, Deniz Altun, Gül Ergör,”Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi’ne davet edilenlerin başvurusunu etkileyen etmenler”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 10/2/ 68-75/ 2012.

 

27           Pelin Özilbey, Gül Ergör, Determining the prevalence of obesity in primary school students and eating habits in Izmir, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 13/1 30-39, 2015

 

28           Dilek B, Korkmaz F, Baş G, Deniz B, Yılmaz N, Dopan S, Ada D, Ergör G, Akalın E, “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Tıp Dergisi, cilt 30 sayı 1, 25-30, 2016

 

 

 

 

 

2.3      BİLDİRİLER

 

2.3.1. Uluslararası Kongrelerde

 

1          Aksakoğlu G, Ergör G.  Domiciliary Vaccination for the Improvement of Immunization. International Symposium on Health and Environment in Developing Countries, Haikko, Finland, 1986.

 

2          Saraçlar Y., Kalaycı O., Şekerel B.E., Adalıoğlu G., Ergör G., Bozer H.K., Tuncer A.  Prevalence of Astma Symptoms Among Turkish Cypriot School Chldren.  The Annual

            Meeting of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Birmigham, UK, June 1998.

 

3              Altuğ AM, Demirören M, Mollahaliloğlu S, Ünsal G, Ergör G. Health centers survey 1997. International Public Health Congress, İstanbul, Oct 8-12 2000.

 

4              Kutluk K, Özturk V, Uzunel F, Öztura I, Ergör G, Yener G, Demir G, Yuluğ B. Risk factors in stroke recurrence. 11 th Meeting of European Neurologic Society, Paris, April 21-25, 2001.

 

5              Yücesoy M, Ergör G, Yuluğ N. Evaluation of chromagar candida medium for the identification of candida species. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İstanbul, 1-4 April 2001.

 

6              Fidan F, Çımrın A, Sevinç C, Ergör G. Respiratory system effects of environmental tobacco smoke on coffeehouse workers. 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm ,Sweden, September 14-18, 2002.

 

7              Demiral Y, Y.Akvardar, Ergor A, Ergor G, “The Impact Of Job Satisfaction On Anxiety And Depression Levels Among Physicians,” Congress Book, 27th International Congress on Occupational Health, February 23-28 Iguassu Falls, Brasil,133, 2003. 

 

8              Aksoy U, Sahin S, Ozkoc S, Ergor G The effect of electromagnetic field on Entamoeba histolytica and E.dispar IX European Multicolloqium of Parasitology (EMOP IX) Valencia, Spain (poster), 2004

 

9              Alptekin K, Şemin S, Akdede BB, Ergor G, Akvardar Y, Demiral Y, Tumuklu M, Ulas H, Kitis A, Ünal B,”Risk Factors and Prevalence of Psychotic Symptoms in the General Population in Izmir-Turkey”, 11th International Congress on Schizophrenia Research, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Nisan 2005

 

10           Akvardar Y, Demiral Y, Kitiş A, Ulaş H, Tokur H, Topkaya Ş, Özen Ç, Mantar A, Ergör G,”The Nature and Extend of Drug Use in İzmir, Turkey”, World Psychiatric Association International Congress 2006 “Psychiatry: Uniqueness and Universality”, İSTANBUL, Haziran 2006

 

11           Akvardar Y, Demiral Y, Kitiş A, Ulaş H, Tokur H, Topkaya Ş, Özen Ç, Dumlu K, Ergör G,”Substance Use among Secondary School Students in İzmir, Turkey”, World Psychiatric Association International Congress 2006 “Psychiatry: Uniqueness and Universality”, İSTANBUL, Haziran 2006   

 

12           Pembe Keskinoğlu, Tuğba Üçüncü, İdris Yıldırım, Turgut Gürbüz, İsmail Ur, Gül Ergör,”The Assocıatıon Of Health Status And Qualıty Of Lıfe Wıth Gender Dıscrımınatıon Among Older Persons”, GERIATRICS 2006, İSTANBUL, Haziran 2006

 

 

13           Vupa Ö, Ergör G,”The Behavioral and Socio-Demographical Factors and Risk of Gastric Cancer in İzmir: A Case-Control Study”, 5th Conference Of The Eastern Mediterranean Region Of The  International Biometric Society, İSTANBUL, Mayıs 2009

 

14           Ünal B, Sözmen M, Uçku R, Baydur H, Aslan Ö, Ergör G, Soysal A, Giray H, Meseri R, Saatli G, Budak R, Doğanay S,”Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcova District”, 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Kasım 2008

 

15           Ünal B, Saatli G, Ergör G, Uçku R, Meseri R, Soysal A, Kılıç B, Akvardar Y, Baydur H, Giray H, Sözmen M, Budak R,”Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project”, 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Kasım 2008

 

16           Soysal A, Giray H, Ergör G, Uçku R, Ünal B, Günay T, Ergör A, Kılıç B, Demiral Y, Aslan Ö, Çımrın D,Akvardar Y,”The preparation period of the heart of Balcova Project”, 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Kasım 2008

 

17           Uçku R, Meseri R, Budak R, Soysal A, Ünal B, Ergör G, Baydur H, Sözmen M, Giray H, Saatli G, Doğanay S, Aslan Ö,”Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The Heart of Balcova Project”, 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Kasım 2008

 

18           Ergör G, Giray H, Ünal B, Uçku R, Soysal A, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Saatli G, Meseri R, Baydur H,”Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project”, 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Kasım 2008

 

19           Akvardar Y, Demiral Y, Ergör O, Arık H, Gürz Yalçın Ş, Ergör G, “Does substance use change during school years?”, 1st European Symposium on Substance Use among Students, BELÇİKA, Kasım 2008

 

20           Saatlı G, Ergör G, Ünal B, Aslan Ö,”Physical activity and coronary heart disease: Intervention at the community level”, IEA-EEF European Congress of Epidemiology 2009 Epidemiology for Clinical Medicine and Public Health, POLONYA, Ağustos 2009

 

21           Açıkgöz A, Ergör G, “Risk Assessment for Breast and Cervical Cancer and the Use of Screening Services “ APOCP, İstanbul, Nisan 2010

 

22           Ergor G, Meseri R, Karakuş N, Eser S, Akarsu M, Çehreli R, Akpınar H, “The effect of nutritional characteristics on colorectal cancer in Izmir: A population based case control study APOCP, İstanbul, Nisan 2010

 

23           Saatlı G, Ergör G, Ünal B, Aslan Ö, Sanatcı F, Çelik N, İzci E, Arslan P, Aşık A, ”Physical Activity and Coronary Heart Disease: Intervention at the Community Level”, 3rd European Public Health Conference, Amsterdam, 10-13 November 2010

 

24           Ergor G, Unal B, Gunay T, Soysal A, Ucku Ş, Giray H, Ergör A, Demiral Y, Kılıc B, Saatli G, Pekel O, Baydur H, Sozmen K, Doganay S, Altun D, Damgaci V, “Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey”,European Society for Prevention Research International Meeting, PORTEKİZ, Aralık 2011

 

25           Pekel O, Ergör G, Günay T, Soysal A,Doğanay S, Budak R, Baydur H, Altun D, Damgacı V. “First Year Success Rates of a Community Based Smoking Cessation Clinic in İzmir Turkey” 5. European Public Health Conference, Malta, Nov 2012

 

26           Vupa O, Aug 2013 Aarhus Denmark

 

27           Bahadır H, Çiftçi Ç, Doğan Y, Ergör G. Confirmation status of blood donors in Turkey: Missed opportunity in blood bank screening. 8. European Public Health Conference, Milan 2015.

 

28           Sönmez K, Ergör G. Cervival Cancer Screening 8. European Public Health Conference, Milan 2015.

 

 

 

2.3.2 Ulusal Kongrelerde

 

 

1              Ergör G. Türkiye’de geleneksel yöntem kullanımını etkileyen faktörler. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim 1994.

 

2              Ergör G, Güler Ç. Turist sağlığı ve hekimliği ile ilgili uygulamalarda önemli bir sorun: turist sağlığı ile ilgili sektörlerin kavram ve yaklaşım farklılıkları. II. Ulusal Turist Sağlığı Kongresi, Salamis Bay Hotel, Magosa KKTC, 19-21 Ocak 1995.

 

3               Ağalar F, Çakmakçı M, Sayek İ, Ergör G, Koloğlu M, Kavuklu B.  Bir erişkin acil servisteki hasta memnuniyeti, aydınlatma ve aydınlatılmış onam, I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül 1995.

 

4              Ergör G, Köybaşı Y, Akbelen B, Çiftçi MA, Kuluvia MH.  Etimesgut Sağlık Ocağı bölgesindeki 65 yaş üzerindeki kadınlarda günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi.   V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Ekim 1996.

 

5              Ergör G, Ergör A, Turizm sektöründe çalışanların cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS konusunda bilgi tutum ve davranışları. 3. Türkiye AIDS Kongresi, Ankara, Nisan 1997.

 

6              Hasman H, Dokuzoğuz B, Ergör G, Balaban N, Akut Sekretuvar İshal ve Kan Grubu İlişkisi  8. Türk Klinik Mikrobiyolojji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Ekim 1997.

 

7              Akın A., Ergör G.  Türkiye’de İsteyerek Düşüklerin Üreme Sağlığı Kapsamındaki Yeri ve Önemi, III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Aralık 1997. (sözel bildiri)

 

8              Abacıoğlu H, Gülay Z, Altungöz O, Berk H, Ergör G, Özerdem A, Özkan Ş, Tunçok Y,”Probleme dayalı eğitimde özel çalışma modülleri”, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ANKARA, Kasım 1998.

 

9              Aslan B, Ergör G. , Sökmen S., Sarıoğlu S., Terzi C., Füzün M, Kolon Adenokanserlerinde Sağkalım Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesinde Tümör   Çapı ve Rezeksiyon Etkileşimi,  Biyoistatistik Kongresi, Eskişehir, 2000.

 

10           Kutluk K, Özturk V, Uzunel F, Öztura I, Ergör G, Yener G, Demir G, Yuluğ B. Strok rekürrensinde risk faktörü özellikleri. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2000.  (2001 de uluslararası kongrede sunuldu)

 

11           Özkan Ş, Ergör G, Fetil E, Kuşku E, Eğrenci S, Kurt H, Azman SÇ, Doughangı R. Ekzema Atopikum sıklığı, 18. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 26-Eylül-1 Ekim 2000.

 

12           Özkan Ş, Ergör G,  Fetil E, Erdem Y, Akar H, Yıldız G, Tunalı B, Bilgiç A, Birinci Y, Güneş ve Toplum Bilinci, 18. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 26-Eylül-1 Ekim 2000.

 

13           Civaner M, Ergör G. Mesleksel değerler ve etik eğitiminde bir yöntem : sinema, II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 24-28 Nisan 2001.

 

14           Ulusel B, Taşkıran C, Özboyacı C, Ergör G, Yücesoy M, Çelebi İ, Uçan ES. Mesleksel beceriler geribildirimleri konusunda öğrencilerin tutum ve davranışları, II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 24-28 Nisan 2001.

 

15           İtil O, Ergör G, Ceylan E, Dönmez M, Köksal B, Şimşek S, Kültürel B, Şeker D, Bölükbaşı H. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlığı ve sigara ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.  Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir, 30 Mayıs-2 Haziran 2001.

 

16           Hakerler İ, Çımrın A, Ergör G. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi çalışanlarında sigara içme prevalansı, nikotin bağımlılığı. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir, 30 Mayıs-2 Haziran 2001.

 

17           Tırpan K, Ergör G. Kanser olgularının sağkalımları ve sağkalımı etkileyen sosyoekonomik faktörlerin incelenmesi. 7. Halk Sağlığı Günleri, Eskişehir, 11-13 Eylül 2001. (sözel bildiri)

 

18           Ergör G, Aydın P, Bir üniversite kliniğinde mammografi kullanımı. 7. Halk Sağlığı Günleri, Eskişehir, 11-13 Eylül 2001.

 

19           Fidan F, Çımrın A, Sevinç C, Ergör G,”Kahvecilerde çevresel tütün dumanı maruziyetinin solunumsal etkileri”, Toraks Derneği 5. yıllık kongresi, ANTALYA, Nisan 2002

 

20           El Ö, Öncel S, Gülbahar S, Ceylan E, Ergör G, Şahin E, Şenocak Ö. İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun deperlendirilmesi, I. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya, 7-11 Ekim 2002.

 

21           Berk T, Erbezci M, Ergör G, Dört yaş döneminde ambliyopi tarama programının ön çalışma sonuçları, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim 2002.(sözel bildiri)

 

22           Şengün İ, Kutluk K, Ergör G. Strokta atriyel fibrilasyonun diğer risk faktörleri ile birlikteliği. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim 2002. (sözel bildiri)

 

23           Akvardar Y, Demiral Y, Ergör A, Ergör G. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci, asistan ve doktorlarında sigara, alkol ve madde kullanımı. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris  2002.

 

24           Akvardar Y, Demiral Y, Bilici M, Özer ÖA, Ergör A, Ergör G. Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris 2002.

 

25           Aslan G, İrer B, Ergör G, Çelebi İ, Yörükoğlu K. Lokalize Prostat kanserinde Partin Nomogramları ile radikal prostatektomi patoloji sonuçlarının karşılaştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002.

 

26           Sökmen S, Astarcıoğlu H, Sarıoğlu S, Atila K, Ünek T, Ergör G, Füzün M, Küpelioğlu A. Deneysel Hartmann Ameliyatı modelinde değişik adezyon bariyerlerinin etkinliği. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2003.

 

27           Özyürek N, Ergör G-  Sağlık Ocağı Sağlık Kurlu-Toplum Katılımı, 8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas 2003.

 

28           Yücetin N, Padır İ, Berk T, Ergör G, Erbezci M. Ambliyopi Çalışması, Manisa  2. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Mayıs 2004.

 

29           Demiral Y, Ergör G, Unal B, Şemin S, Akvardar Y, Kıvırcık B, Alptekin K, SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin genel toplum örneğinde güvenirliği 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu İzmir, 8-10 Nisan 2004.

 

30           Yücetin N, Padır İ, Berk T, Ergör G, Erbezci M. Ambliyopi Çalışması, Manisa  2. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Mayıs 2004.

 

31           Alptekin K, Şemin S, Akdede BB, Ergör G, Akvardar Y, Demiral Y, Tümüklü M, Ulaş H, Kitiş A, Ünal B, Mantar A, Çakır E, Şimsek S, Özbay D, Psikotik belirtilerin Türkiye toplumunda görülme sıklığı ve risk etmenleri. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Eylül,2004.

 

32           Yücetin N, Günay T, Ergör G, Konak İlçesinde 2003 yılı ilk altı ayındaki bebek ölümleri ve etkileyen etmenler IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 3-6 Kasım 2004.

 

33           Öztürk A, Ergör G, Demiral Y, Ergör A,  Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 3-6 Kasım 2004.

 

34           Meseri R, Ergör G, Narlıdere Sağlık Ocağı bölgesinde 1-4 yaşındaki çocukların süt ve yoğurt tüketimleri ve etkileyen etmenler. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 3-6 Kasım 2004.

 

35           Özçevikel A. Günay T, Ergör G, Demiral Y. Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 3-6 Kasım 2004.

 

36           Öztürk A, Ergör G, Demiral Y, Ergör A,”Döküm İşkolunda gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Kasım 2004.

 

37           Yücetin N, Günay T, Ergör G,”Konak İlçesinde 2003 Yılı İlk Altı Ayındaki Bebek Ölümleri Ve Etkileyen Etmenler”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Kasım 2004.

 

38           Alptekin K, Şemin S, Akdede B, Ergör G, Akvardar Y, Demiral Y, Tümüklü M, Ulaş M, Kitiş A, Ünal B,Mantar A, Çakır E, Özbay D,”Psikotik Belirtilerin Türkiye Toplumunda Görülme Sıklığı ve Risk Etmenleri”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, KUŞADASI, Ekim 2004.

 

39           Metin Pıçakcıefe, Pembe Keskinoğlu, Gül Ergör,”İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine Getirilen Çocukların Özellikleri”, 3.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İZMİR, Eylül 2005

 

40           Özgül Vupa, Gül Ergör,”İki Grup Karşılaştırmalarında Bağımlı Değişkenin Sürekli, İkili Ve Sıralı Olduğu Durumda Örneklem Büyüklüğünün Ve Gücün Hesaplanması”, VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, BURSA, Eylül 2005, VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı,Sayfa:12-27

 

41           Özgül Vupa, Gül Ergör,”Lojistik Regresyon Modelinde Bağımsız Değişkenin Kesikli Ve Sürekli Olduğu Durumda Odds Oranının Hesaplanması”, IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, ZONGULDAK, Eylül 2006

 

42           Kılıç B, Ergör A, Demiral Y, Ünal B, Günay T, Ergör G, Uçku R, Aksakoğlu G,”Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonuyla İlgili Geri Bildirimleri”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, ADANA, Mayıs 2006

 

43            Reci Meseri, Nuriye Ergül Karakuş, Gül Ergör, Rüksan Çehreli,”İzmir’de yaşayan bireylerin nereli oldukları ile beslenme alışkanlıklarının incelenmesi”, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, ANKARA, Nisan 2006

 

44           Gül ERGÖR, Özgül VUPA,”Türkiye’de Ölüm İstatistiklerinin Nicelik ve Nitelik Açısından Değerlendirilmesi”, TÜİK İstatistik Araştırma Dergisi, 15. İstatistik ve Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı/15/215-228/2006, 2007

 

45           Özgül VUPA, Gül ERGÖR,”Epidemiyolojik Çalışmalarda Etkileşim ve Etki Karışımının Belirlenmesi”, 5. İstatistik Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, 5. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitapçığı,715-723,

 

46           Akvardar Y, Uçku R, Ünal B, Günay T, Akdede B. B, Ergör G, Tunca Z, Alptekin K,”Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar mı?”, Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Yıllık Toplantı- Bahar Sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu Sempozyumu, İZMİR, Nisan 2007

 

47           Soysal A, Giray G, Ergör G, Uçku R, Ünal B, Günay T, Ergör A, Kılıç B, Demiral Y, Meseri R, Saatli G, Baydur H, Sözmen K, Budak R, Aslan Ö, Çımrın D, Akvardar Y, Karakuş N, Arık H, Tuncel P,”Balçova’nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci”, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Ekim 2008,

 

48           Uçku Ş, Meseri R, Budak R, Soysal A, Ünal B, Ergör G, Baydur H, Sözmen M, Giray H, Saatli G, Doğanay S, Aslan Ö,”Balçova’da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü: Balçova’nın kalbi projesi(BAK)”, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Ekim 2008,

 

49           Ünal Toğrul B, Saatli G, Ergör G, Uçku Ş, Meseri R, Soysal A, Kılıç B, Akvardar Y, Baydur H, Giray H, Sözmen M, Budak R, Doğanay S,”Balçova’nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi”, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Ekim 2008

 

50           Ünal B, Sözmen K, Uçku Ş, Baydur H, Aslan Ö, Ergör G, Soysal A, Giray H, Meseri R, Saatli G, Budak R, Doğanay S,”Balçova’da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin değerlendirilmesi”, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Ekim 2008

 

51            Ergör G, Giray H, Ünal B, Uçku R, Soysal A, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Saatlı G, Meseri R, Baydur H, Sözmen K, Budak R, Arık H, Karakuş N,”Balçova’nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi”, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Ekim 2008

 

52           Avşar TM, Ataman KA, Gümüş ZZ, Şeker E, Kılınç O, Ergör G,”14-17 yaş arasındaki lise öğrencilerinin nargileye ve zararlarına bakış açısı”, Türk Toraks Derneği,11.yıllık kongresi, ANTALYA, Nisan 2008

 

53           Günay T, Ergör G, Soysal A, Kılınç O, Akvardar Y, Doğanay S, Budak R, Pekel Ö, Damgacı V, Altun D, “Balçova’da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma: Dokuz Eylül Üniversitesi- Balçova Belediyesi İşbirliği”, Türk Toraks Derneği,13.yıllık kongresi, ANTALYA, Nisan 2010

 

54           Gürsoy G, Ergör G, Eser S. “İzmir’de erkek mesane kanseri olguları ve çalıştıkları işkolları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi:olgu-kontrol çalışması”, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, 18-22 Ekim 2010

 

55           Açıkgöz A, Ergör G,”Meme kanseri risk düzeyi algısı ile Gail Modeline göre yaşam boyu risk düzeyinin karşılaştırılması ve ulusal meme kanseri tarama standardına uyum”,  13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, 18-22 Ekim 2010

 

56           Ergör G, Günay T, Soysal A, Doğanay S, Budak R, Pekel Ö, Damgacı V, Altun D, “Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi’ne Davet Edilen ve Başvuranların Değerlendirilmesi” 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, 18-22 Ekim 2010

 

57           Açıkgöz A, Ergör G,”Serviks kanseri risk düzeyi ve ulusal serviks kanseri tarama standardına uyum”,  13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, 18-22 Ekim 2010

 

58            Dilek B, Gözüm M, Şahin E, Baydar M, Ergör G, El Ö, Bircan Ç, Gülbahar S,”El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği”, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, MANAVGAT, Mayıs 2011

 

59           Orun Ş., Soysal A, Ergör G,”İzmir’de sağlık kurumlarına yemek üretim ve dağıtım hizmetinde çalışanların besin hijyeni ile ilgili bilgi ve davranışları”, 14. Halk Sağlığı Kongresi, TRABZON, Ekim 2011

 

60           Günay T, Ergör G, Soysal A, özlem pekel, beril chousein, Baydur H, Doğanay S, Budak R, Damgacı V, Altun D, Akvardar Y, Kılınç O,”toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma”, 14.ulusal halk sağlığı kongresi, TRABZON, Ekim 2011

 

61           Turan PA, Ergör G, Turan MO, Doğanay S, Kılınç O,”4207 sayılı kanunun 3. yılında İzmir halkının çevresel tütün dumanı maruziyeti hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi”, Türk Toraks derneği 15. yıllık kongresi, ANTALYA, Nisan 2012,

 

62           Turan PA, Ergör G, Turan MO, Doğanay S, Kılınç O,”İzmir halkının sigara bırakma girişimlerine 4207 sayılı kanun değişikliğinin etkileri”, türk toraks derneği 15. yıllık kongresi, ANTALYA, Nisan 2012,

 

63           Turan PA, Ergör G, Turan MO, Doğanay S, Kılınç O,”4207 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra kişilerin sigara içme davranışları üzerinde oluşturduğu etkinin saptanması”, türk toraks derneği 15. yıllık kongresi, ANTALYA, Nisan 2012,

 

64           Özilbey P, Ergör G, İlköğretim çocuklarında beslenme ve obesite,  Antlaya Halk Sağlığı Kongresi, 2013

 

65           Erdoğan G, Ergör G. Gebelikte Diyabet ve risk faktörleriyle ilişkisi, 4. Ulusal, 3. Uluslararası Ebelik Kongresi, Ankara 2017.

 

66           Açıkgöz A, Çımrın D, Ergör G, “Meme, prostat, kolorektal ve akciğer kanseri çevresel risk faktörlerinin ve risk düzeylerinin belirlenmesi: olgu-kontrol çalışması”, 19. Ulusal Halk sağlığı Konresi, Antalya, Mart 2017

 

67           Bilgin AC, Bahadır H, Top I, Aksoy Ö, Akansu Saylık S, Lüleci D, Şentürk Durukan N, Ergör G, Ergör OA, Emek M, “Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Halk Sağlığı Konresi, Antalya, Mart 2017 (sözel)

 

68           Bilgin AC, Top I, Bahadır H, Ergör G, Emek M, Ergör OA, “Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi”, 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017

 

 

2.4       KİTAP BÖLÜMLERİ

 

 

1              Ergör G., Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar, Öğretmenler İçin El Kitabı. Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ankara, 1996.

 

2              Ergör G., (Editör), Akova M., Artuk G., Dokuzoğuz B., Yetişkin Bağışıklaması. 1997. Ankara, Sağlık Sosyal Yardım Vakfı, HASAK.

 

3              Ergör G., Serdar B.  Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi, HIV/AIDS: Tanı, Tedavi, Temel İlkeler, HATAM, Ankara, 1998.

 

4              Ergör G., Yönetim Epidemiyolojisi.  ed. N Eren, Sağlık Yönetimine Giriş, Somyürek Yayıncılık, Ankara 2000.

 

5              Ergör G. Kanser Epidemiyolojisi, ed: H. Gülay. Temel ve Sistematik Cerrahi, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2005.

 

6              Ergör G, Demiral Y. Enfeksiyon Hastalıklarının Sosyal Belirleyicileri: Sağlıkta Eşitsizlikler ve Enfeksiyon Hastalıkları, ed: S. Badur, H. Abacıoğlu. B.Öngen, Akademi Yayınevi, İstanbul, 2015.

 

 

 

2.5         ARAŞTIRMA RAPORLARI

 

 

1              Akın Dervişoğlu  A., Ergör  G. “Aile Planlaması”. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması – 1993.  Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, DHS Macro International Inc., Ankara 1994.

 

2              Akın Dervişoğlu A., Ergör G. “Düşükler ve Ölü Doğumlar”. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması – 1993.  Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, DHS Macro International Inc., Ankara 1994.

 

3              Akın Dervişoğlu A., Ergör G. “Family Planning” and “Abortions and Stillbirths”. Turkish Demographic and Health Survey – 1993. (Chapters 4 and 5) Ministry of Health, General Directorate of Maternal and Child Health and Family Planning, Hacettepe Institute of Population Studies, DHS Macro International Inc., Ankara 1994. 

 

4              Ergör G., Akın A. Abortion in Turkey. In Akın A, Bertan M, eds. Contraception, Abortion and Maternal Health Services in Turkey: Results of Further Analysis of the 1993 Turkish Demographic and Health Survey. Calverton, Maryland: Ministry of Health (Turkey) and Macro International Inc. 1996.

 

5              Ergör G., Akın A, Türkiye’de Düşükler. Akın A, Bertan M, ed. Türkiye’de Kontraseptif Yöntemler, İsteyerek Düşükler ve Ana Sağlığı Hizmetleri. TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 1997.

 

6              Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması, Sağlık Bakanlığı Yayın No:909, Ankara, 2013.

 

 

2.6       ÇEVİRİLER

 

 

1              Ergör G.  Anne Sütü ile Birlikte Su ve Çay Kullanımı, “WHO Facts About Infant Feeding, August 1992’den”.  Hacettepe Toplum Hekimli1i Bülteni, Yıl 14, sayı 2, 1993.

 

2              Ergör G., Bilir N., Yörükan S.  First Aid.  (Güler, Ç., Bilir, N., Yörükan, S. İlk Yadım broşüründen İngilizceye Çeviri).  Bahçelievler Rotary Club, Ankara, 1993.

 

3              Ergör G. Epidemiyolojinin İlkeleri, Bireysel Çalışma, Kurs 3030-G Düzeltilmiş İkinci Çeviri, Çev Ed; S. Tezcan, L. Akın, Hacettepe Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1995.

 

4              Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı. Ed; Vaughan, JP ve Morrow, RH Çev.Ed; Bertan M. ve Enünlü T. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yayın No. 90/51, Ankara, 1990. ( 1. ve 2. Bölümlerin Çevirisi)

 

 

 

 

2.6        ÜNİVERSİTE  İDARİ VE EĞİTİM KURULLARINDAKİ GÖREVLER:

 

–               Lisans Düzeyi Eğitim Komisyonu- LİDEK, 1998-2015

 

–               Senaryo Komitesi, 1998-2007

 

–               Dönem I Kurulu – Toplumsal Hedefler sorumlusu, 1998 – 2015

 

–               Özel Çalışma Modülleri Komitesi, 1998 – 2003

 

–               Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu, Başkan, 2000 –2015, üye 2015-

 

–               DEÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi 2002 –2007

 

–              DEÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı, 2002 –2005 

 

 

 

3.       KONGRE, PANEL VE KONUŞMALAR

 

–           Dünya AIDS Günü Paneli, 1 Aralık 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  (Panelist).

 

–               AIDS Paneli, 30 Kasım 1993, Ankara, Türkiye Aile Planlaması Derneği, (Panelist).

 

–           “Kadın ve AIDS”, Bir Nefes Sıhhat Programı, 14 Ocak 1994, Ankara, TRT-1.

 

–           “Düşüklerin Sağlığa Etkisi”, 8 Nisan 1994, Ankara, Radyo ANKİ- Büyükşehir Belediyesi (Canlı yayın).

 

–           Halk Sağlığı Dernekleri Faaliyetleri Paneli, 1994, Bali, Endonezya, Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu Uluslararası Kongresi, (Panelist).

 

–               Oturum Başkanı, 1994, Bali – Endonezya, Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu Uluslararası Kongresi,.

 

–           IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Didim. (Bildiri)

 

–           Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları,  Ekim 1994, Abant. (Rapor sunumu)

 

–           V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12- 16 Ekim 1996, Istanbul. (Kurs- S.Tezcan, G. Ergör)

 

–           Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Projeleri Konferansı,  Aralık 1996 Ankara. (Rapor sunumu)

 

–               III. Türkiye AIDS Kongresi, 4-6 Nisan 1997,  Ankara. (Bildiri)

 

–               International Public Health Congress ,  8-12 Ekim 2000, İstanbul, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği  (Poster) 

 

–               7. Halk Sağlığı Günleri 11-13 Eylül 2001, Kanser Epidemiyolojisi, Eskişehir. (Panelist)

 

–               Toraks Yıllık 5. Kongresi – Epidemiyoloji Kursu, Nisan 2002, Antalya. (G.Aksakoğlu, G.Ergör)

 

–               Toraks Yıllık 5. Kongresi –  Kanıta Dayalı Tıp / Güncel Tıp Uygulamaları sunumu, Nisan 2002, Antalya.

 

–               VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İleri Analiz Yöntemleri Kursu, Eylül 2002, Diyarbakır (G. Aksakoğlu, G. Ergör)

 

–               Üreme Hakları- Uluslararası Gelişmeler. 3. Üreme Sağlığı Kongresi, Nisan 2003, Ankara

 

–               Akciğer Kanseri Epidemisi, 1. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Kasım 2004 ,İstanbul (Panelist)

 

–               Kanser Epidemiyolojisinde Kanser Kayıtçılığının Yeri, Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, Nisan 2005, Ankara. (Panelist)

 

–               Türkiye’de İstemli Abortusların Boyutu, 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Nisan 2005, Ankara (Panelist)

 

–               Toraks Yıllık 8. Kongresi – Alan Epidemiyoloji Kursu, Nisan 2005, Antalya. (N.Bilir, G.Ergör)

 

–           Kanıta Dayalı Tıp,  Çukurova University Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Kursu, Ocak 2003.

 

–               Kanıta Dayalı Tıp,  Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Sürekli Eğitim Kursu,  Mart 2003,  Eylül 2003,  Şubat 2004,  Nisan 2004,  Eylül 2004, Şubat 2005, Nisan 2005.

 

–               Sağlıkta Araştırma ve Analiz Yöntemleri – Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Sürekli Eğitim Kursu,  2003 -2009 yılda iki kez.

 

–               Türkiye’de Epidemiyolojik Sürveyansı Güçlendirme ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolu  (ESCCDS – Avrupa Birliği Projesi) Programında Fellowship Eğitimleri-  Mayıs 2008-Şubat 2009.

 

 

 

4.       KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR  VE KURSLAR

 

 

–               Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Haziran, 1998, İzmir, DEÜTF.

 

–               Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, Haziran 1999, İzmir DEÜTF.

 

–               Cancer Epidemiology Course, 1-15 Mart 2000, Budapest, International Agency for Research on Cancer-WHO.

 

–               Kalitatif Araştırmalar Kursu 14-16 Haziran 2004, İzmir, Antwerp University Dept. Gen. Practice tarafından sunulan

 

 

5.         ÜYESİ OLDUĞU RESMİ KURULLAR

 

–               Sağlik Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu- Ulusal Kanser Danışma Kurulu- Epidemiyoloji Alt Kurul üyesi, 2012-devam ediyor

 

–               Sağlik Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Saha Epidemiyolojisi, Erken Uyarı Cevap Dairesi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, 2012- devam ediyor.

 

–               Tıpta Uzmanlık Kurulu- Epidemiyoloji Kurulu Başkanı, 2013-devam ediyor.