Çevre Sağlığı


Çevre Sağlığı, çevresel faktörlerle halk sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran, toplum sağlığını olumsuz etkileyen/etkileyecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanların su, hava, gıda maddeleri gibi çevresel kaynaklara bulaşını engellemeye çalışan bir halk sağlığı bilim dalıdır..

Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelerde diyareye bağlı ölümlerin %60’ının temiz içme suyuna ulaşılamamasından kaynaklı olduğunu tahmin etmektedir. Yine DSÖ’ye göre her yıl 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle ölmektedir. DSÖ’nün 2019 Yılında Küresel Sağlığı Tehdit Edecek 10 Tehlike raporunda birinci sırayı hava kirliliği ve iklim değişikliği almıştır. Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin gelecekte solunum ve dolaşım sistemi hastalık prevalansında artışın yanı sıra bulaşıcı hastalık pandemilerine de neden olacağı tahmin edilmektedir. Anabilim dalımızda da bu konular üzerinde lisans ve lisansüstü dersler, tezler ve çeşitli araştırmalarla çalışılmaktadır.

*Çevre Sağlığı ile ilgili lisans ve lisansüstü derslerimize web sayfamızın ilgili başlığından ulaşabilirsiniz.