Lisans Eğitim Programı


Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Anabilim Dalımız DEÜ Tıp Fakültesi’nde 1997 yılında başlayan aktif eğitim dönemi içinde ve önceki yıllarda toplum sağlığını ön plana çıkaran toplum tabanlı ve yönelimli bir eğitim yöntemini benimsemiştir. Bu amaçla 1.sınıftan başlayarak, her dönemde birinci basamak sağlık kuruluşları başta olmak üzere çeşitli sağlık kurumları gezileri ve yaz stajları yapılmaktadır.

Dönem 1 öğrencilerine kaynak tarama ve Pubmed’den bilimsel makale nasıl araştırılır konuları aktarılıp uygulamalı olarak gösterilmektedir

Ayrıca dönem 1 öğrencilerine Türkiye sağlık örgütlenmesi aktarılıp şemalar üzerinden birinci, ikinci ve üçüncü basamak tanımları tartışılmaktadır

Dönem 3 öğrencilerine Salgın İnceleme Uygulaması yapılmakta olup,olgular üzerinden 1. Basamakta çalışırken  veri elde etme ve analizi üzerinde tartışılmaktadır

Dönem 3 öğrencilerine eğitimin bir parçası olarak yine aynı şekilde küçük grup çalışmalarıyla Türkiye’de sağlık harcamaları ve sosyal güvenlik sistemi ve Türkiye’de sağlık insangücü konularını kavrayıp tartışmaları sağlanmaktadır

Dönem 4 öğrencilerine yönelik gecekonduları tanıma ve sorunlarını saptamaya yönelik belgesel izleme ve toplumsal tanı çalışması yapılmaktadır

Dönem 6’da 2 ay boyunca Toplum Sağlığı Merkezlerinde yapılan rotasyonlarla bir toplumun sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi yönünde eğitim yapılmaktadır. İki aylık Halk Sağlığı rotasyonu süresinde, hekim adayının öncelikle sağlık ekibinin bir üyesi olarak, çalışacağı kurumları tanıması amaçlanmakta, ayrıca danışman bir öğretim üyesi gözetimi altında kendi başına ya da bir ekip içinde ‘alan araştırması’ gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Hekim adaylarına aynı zamanda tanımlanmış bir toplum için sağlık hizmeti planlama ve değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak aktarıldığı,   bir aylık Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri (TOYS) kursu 2004 yılından bu yana düzenlenmektedir.

Ayrıca dönem 6 öğrencilerinin 2 aylık eğitimleri sırasındaki intörn hekim ders programında klorlama,sigara bırakana yaklaşım,salgın inceleme  ve disiplin soruşturma ve resmi yazı ,ağız diş sağlığı eğitimi ,üreme sağlığı gibi uygulamalar olup 1.basamakta daha  yetkin olmaları hedeflenmiştir.


Lisans Eğitim Programı