Projeler


 

 • TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004). Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER) İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG). 1004-TBTK-01-2018 YÜKSEK TEKNOLOJİ PLATFORMLARI ÇAĞRISI 18AG012. Araştırma Programının Toplumsal Etkisi Bölümü Proje Yürütücüsü. Onaylanan Bütçe: 731,223 TL, İzmir, (2021-2025). Prof. Dr. Bülent Kılıç

 

 • “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Aşısına Karşı Gelişen Antikor Yanıtının Bir Yıllık İzlemi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje ID: 2370, Proje No:2021.KB.SAG.042, Onaylanan Bütçe: 263,494 TL, BAP Proje Yöneticisi, İzmir, 30 Nisan 2021 – 31 Ekim 2022. Prof. Dr. Bülent Kılıç

 

 • “İzmir’de Aliağa bölgesinde hava kirliliğinin ilkokul çocuklarının bilişsel gelişimine etkisi, bir kohort çalışması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Osman Alparslan ERGÖR, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2019.KB.SAG.046, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Temmuz 2019-Şubat 2021

 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının influenza aşısı yaptırma durumlarını etkileyen faktörlerin ve influenza aşı etkililiğinin değerlendirilmesi- Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje , Haziran 2019 – Haziran 2020- Prof. Dr. Gül Ergör

 

 • “Covid-19 pozitif hastalarda kümelenme ve aile içi bulaşı etkileyen etmenler”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Belgin ÜNAL, Münferit Proje, Dokuz Eylül Üniversitesi destekli proje, Temmuz 2020-Temmuz 2021

 

 • “Balçova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz okulu öğrencilerinin tütüne ilişkin risk algısı, tutumları ve uygulanan tütün eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Türkan GÜNAY, Münferit Proje, Balçova Kaymakamlığı destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Mayıs 2019 – Aralık 2019

 

 • “Lise Öğrencilerinde Sigara Konusunda Yürütülecek Olan Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranışı Üzerine Etkisi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr.Gülengül Mermer, Münferit Proje, THD-2021-22707, Ege Üniversitesi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mart 2021-Devam ediyor, Prof. Dr. Türkan Günay

 

 • “Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Verilen Eğitim Sonrası Digoksin Terapötik İlaç Düzey İzleminin Değerlendirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Ayşe GELAL, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2018.KB.SAG.058, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Prof. Dr. Reyhan UÇKU,Katılımcı görevinde

 

 • SHELT II Study, Türkiye’de Tütün Yasasına Uyumun Değerlendirilmesi Projesi, Bloomberg Fonu tarafından desteklenen Johns Hopkins School of Public Health işbirliği 2020- 2022 Prof Dr. Gül Ergör-Araştırmacı

 

 • Avrupa Birliği Destekli Hibe Projeleri kapsamındaki Asbestos Free Demolition – AFDem (Asbestten Arınmış Yıkım) başlıklı ve TREESP1.1OHSMS/P.03/10 sözleşme numaralı projede, “halk sağlığı danışmanı”- Dr. Osman Alparslan ERGÖR

 

 • Jean Monnet Chair in Social Cohesion, Avrupa Birliği Destekli Proje, 599842-EPP-1-2018-1-TR-EPPJMO, Eylül 2018 – Ağustos 2021, Proje Yürütücüsü,- Prof.Dr. Osman Alparslan ERGÖR

 

 • Hastanede çalışanların uçucu organik bileşik ve alkalin tozlara maruz kalımı ve gen otoksisite ve oksidatif stres göstergeleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Genel Araştırma, 06.03.2020- 09.2022, Proje Yürütücüsü, Prof. Dr. Yücel Demiral

 

 • “Fibromiyalji sendromlu hastalarda Plazma Kolin düzeyleri ve Leptin ile ilişkisi; olgu-kontrol çalışması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Mualla Aylin ARICI, Münferit Proje, 2020.KB.SAG.014, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Prof. Dr. Reyhan Uçku Ocak 2020-Devam ediyor

 

 • “Birinci Basamakta Eşdeğer İlaç Reçeteleme: Aile Hekimlerinin Eşdeğer İlaç Konusunda Bilgi, Düşünce, Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Ayşe GELAL, Münferit Proje, 2019.KB.SAG.050, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Temmuz 2019-Prof. Dr. Reyhan Uçku