Sağlık Sistemleri


SAĞLIK SİSTEMLERİ İÇİN ÖNERİLEN KİTAPLAR(2018)

Halk Sağlığı Yüksek Lisans/Doktora/Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitimi İçin Önerilen Kitaplar:

Prof. Dr. Bülent KILIÇ (2018)

SAĞLIK SİSTEMLERİ:

İngilizce Kaynaklar:

World Health Organization Regional Office for Europe:

European Observatory on Health Systems&Policies: HIT (Health Care Systems in Transition) Raporları

euro.who.int/en/about-us/partners/observatory

Roemer MI. National Health Systems of the World. vol 1:The Countries, Oxford Univ.Press, NY, USA, 1991.

Roemer MI.  National Health Systems of the World. vol 2:The Issues, Oxford Univ. Press, NY, USA, 1993.

Saltman R, Busse R, Mossialos E (eds). Regulating Entrepreneurial Behaviour in European Health Care Systems. European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, 2002.

McKee M, MacLehose L, Nolte E (eds). Health Policy and European Union Enlargement. European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, 2004.

World Health Organization. Health Systems:Improving Performance. The World Health Report 2000, Geneva, 2000.

World Health Organization. Health Systems Financing. The World Health Report, Geneva, 2010.

Blank RH, Burau V. Comparative Health Policy. Palgrave Macmillan, 2010.

Figuerasa J, McKee M. Health systems, health, wealth and societal well-being.

European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, 2012.

Johnson JA, Stoskopf CH. Comperative health systems, Global perspectives. Jones and Bartlett publishers, 2010, USA.

Ritsatakis A, Barnes R, Dekker E et all (eds). Exploring Health Policy

Development in Europe. WHO regional publications, European series, No:86, 2000.

OECD. The reform of health care systems, a review of seventeen OECD countries. 1994, France.

Türkçe Kaynaklar:

Keyder Ç ve ark (eds). Avrupa’da  ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, İletişim yay. İstanbul, 2007.

Ateş M. Sağlık Sistemleri. Beta Yayınları, Yayın No: 3464, 3. Baskı, 2016, İstanbul.

Atabey SE. Sağlık sistemleri ve sağlık politikası. Gazi Kitabevi, 2. Baskı, 2016, Ankara.

Sargutan E. Karşılaştırmalı sağlık sistemleri. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006, Ankara.

Mooney G. Ulusların sağlığı, yeni bir ekonomi politiğe doğru. Yordam Kitap, 2013, İstanbul.

Belek İ. Avrupa Sağlık Reformları. Yazılama yayınları No:90. 2014, İstanbul.

Belek İ. Sağlığın Politik Ekonomisi. Yazılama yayınları No:24. 3. Baskı, 2009, İstanbul.

Belek İ. Sağlıkta Dönüşüm. Yazılama yayınları No:52. 2012, İstanbul.

Lister J. Sağlık Politikası Reformu:Yanlış yolda mı gidiyoruz? İNSEV yayınları, 2008, İstanbul

TC Sağlık Bakanlığı. Türkiye Sağlık Sistemi Performans değerlendirmesi 2011. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2012, Ankara.

Toplum ve Hekim Özel Sayıları:

Sağlık Sistemleri-I, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2006, Cilt:21, sayı:5-6

Sağlık Sistemleri-II, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2007, Cilt:22, sayı:1-2

Sağlık Sistemleri-III, Mayıs-Haziran 2007, Cilt:22, sayı:3

Sağlık Sistemleri, Temmuz-Ağustos 2007, Cilt:22, sayı:4

Sağlık Sistemleri, Kasım-Aralık-Ocak-Şubat 1995, Cilt:9, sayı:64-65

Sosyalizm ve Sağlık, Ocak-Şubat 2003, Cilt:18, sayı:1