İş Sağlığı


İş sağlığı 1950’de ILO ve WHO tarafından, işten kaynaklanan tüm risk etmenlerinin kontrol edilerek çalışanların bedensel, akılsal ve sosyal iyilik durumunu korumak, geliştirmek, iyileştirmek ve işin çalışana, çalışanların işlerine uyumlarını sağlamak olarak tanımlanmıştır.

İşyerindeki ve işyerinden kaynaklı riskler çeşitli kanserlere, kas ve iskelet sistemi, kardiyovasküler sistemi,  solunum sistemi hastalıklarına, bulaşıcı hastalıklara, duyma kaybına ve stresle ilişkili rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu riskler biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik veya psikososyal olabilmektedir. İş sağlığı, bu risklerin öngörülmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesiyle ilgilenmektedir.

Anabilim dalımızda İş Sağlığı ile ilgili çalışmalar aşağıdadır.

Projeler:

– Balçova’da Sigarasız İşyeri Projesi (2011-2016) 

– Occupational Safety & Health in EASTern Europe NETworking (2010-2013)

– Improvıng Methods Of Psychosocial Risks Anticipation In Europe (E-Impro) (2013-2017)

– DEÜ Hastane Çalışma Ortamından Kaynaklanan Risklerin Ölçümü Ve Önlem Geliştirilmesi Projesi (2018) 

– Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Sağlıklı Hastane ve İşyeri Projesi (SAHİP)

– Improving Occupational Hygiene Capacity in Mining Sector (IOHCAM)

– Precarious work as risk factor for 5-year increase in depressive symptoms- SMGA COHORT

– OMEGA-NET

İşbirlikleri:

 Uluslararası İşbirlikleri:

 -Italian Occupational Hygienists Association

 -Dutch Occupatıonal Hygıene Association

 -Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA)

 Ulusal İşbirlikleri:

 -T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 -İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

*Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası ders programlarımız ve ders içeriklerimize sitemizin Akademik başlığı altından ulaşabilirsiniz.