Sağlık Yönetimi


Durum Saptama Ödevleri

DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI YÜKSEK LİSANS “SAĞLIK YÖNETİMİ-HSA 5039” GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI (2018-19)

 Durum Saptama Ödevleri* (Prof. Dr. B. Kılıç)

 *Durum saptama ödevleri kurumsal (TC Sağlık Bakanlığı) ve toplumsal düzeyde hazırlanacaktır

 Ecem Mısırlıoğlu: Türkiye’de Yetişkinlerde Beslenme Hizmetleri*

Gamze Sabak: Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri*

Kübra Y Kuru: Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Hizmetler*

Ezgi Emli: Türkiye’de Tütün Madde Bağımlılığı ile Mücadele Hizmetleri*

Meryem B Balaban: Türkiye’de Kadın Sağlığı Hizmetleri*

Elif Boncukçu: Türkiye’de Çevre Sağlığı Hizmetleri*

Fatma Seven: Türkiye’de Çocuk Sağlığı Hizmetleri*

Selin Girgin: Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla İlgili Hizmetler *

(Tütün Madde Bağımlılığı hariç)

Ahmet N Emecen : DEÜTF Epidemiyoloji Bilim Dalı İçin Kurumsal Durum Saptama** (**Bu ödev sadece kurumsal düzeyde olacaktır)