Halk Sağlığı Doktora Programı


Halk Sağlığı Doktora programına başvurmak için Halk Sağlığı alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya en az 5 yıllık bir fakülteden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca diploma notunun 80/100 ya da 3/4’ün üzerinde olması gerekmektedir. (Tıp, Diş Hek ve Vet mez. hariç). Doktora başvuru gereklilikleri yüksek lisans başvuru gerekliliklerine benzerlikler taşımaktadır. Ancak ALES’ten ve yabancı dil sınavından en az 60, halk sağlığı anabilim dalınca yapılacak bilim sınavından ise en az 75 puan almak gerekmektedir. Tıp mezunları ALES yerine TUS puanı ile başvurabilirler. TUS puanı için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

LÜTFEN DAHA AYRINTILI VE GÜNCEL BİLGİ İÇİN DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB SAYFASINA BAKINIZ