Prof. Dr. Belgin ÜNAL


Prof. Dr. Belgin ÜNAL

Dr Ünal, 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1999 yılındaTıpta uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda tamamlayarak halk sağlığı uzmanı unvanı almıştır. Halk Sağlığı alanında yüksek lisans (HebrewUniversity of Jerusalem) ve doktora (Liverpool Üniversitesi, İngiltere) eğitimlerini 1998 ve 2004 yıllarında tamamlamıştır.Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Dr. Ünal, mezuniyet öncesi ve sonrası programlarda, bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi ve kontrolü, modelleme, araştırma ve analiz yöntemleri konularında dersler vermektedir. 

Dr. Ünal’ın, 2019 Ocak ayı itibarıyla sahip olduğu toplam 332 adet yayından 126’sı makale (50’si SCI/SCIE/SSCI), 196’sı bildiri, 10u kitap içi bölümden oluşmaktadır.  Yayınlarına aldığı toplam 2687 atıf bulunmaktadır ve “h” indeksi 20’dir.

Ayrıntılı CV ve yayın listesi için buraya tıklayınız