Prof. Dr. Türkan GÜNAY


Prof. Dr. Türkan GÜNAY

e-posta: turkan.gunay@deu.edu.tr

telefon: 0 232 412 4012

Türkan Günay, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1993-1998 arası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılından beri aynı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İLGİLENDİĞİ KONULAR

*Ana Çocuk Sağlığı

*Üreme Sağlığı

*Sağlık Eğitimi

*Tütün Kontrolü

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

1-Günay T. Kılıç B. Şemin S. Pabucçuoğlu O. Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi’nde 1999 yılı kayıt dışı bebek ölümleri. Sağlık ve Toplum 2002; 12(3):52-5.

2-Ersoy B, Balkan C, Gunay T, Onag A, Egemen A. Effects of different socioeconomic conditions on menarche in Turkish female students. Early Hum Dev. 2004 Feb;76(2):115-25.

3-Günay T , Oğuz T, Saydam G, Musal B, Ellidokuz H, Yuluğ N, Aksakoğlu G. Kemalpaşa ilçe merkezindeki gebelerde asemptomatik bakteriüri ve piyüri sıklığı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;16(1):35-41.

4-Akalın S. Günay T. Gebelikte diyabet ve Balçova deneyimi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2002; 11(10): 366-68.

5-Yörük S, GünayT,”Developing an educational program for fourth-year students at Balikesir University’s school of health, department of midwifery, to learn and practice antenatal skills”, International Journal of Research in Medical Sciences, 2014;2:1339-1346.

6-Gunay T, Pekel O, Simsek H, Sahan C, Soysal A, Kilinc O, Ergor G,”Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly”, Saudi Medical Journal, 2014;35(6):585-91.

7-Öztoprak SD, Günay T,”Sağlık açısından toplumsal cinsiyet ve tütün kontrolü”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2013;11:197-206.

8- Şimşek H, Akvardar Y, Doğanay S, Pekel Ö, Günay T,”Sigara ve sigara bırakmaya ilişkin görüşler: Kalitatif bir araştırma”, Türk Toraks Dergisi, 2014; 15: 18-22.

9-Bilgiç N, Günay T,”Ergenlerin Sigara Bırakma Konusunda Desteklenmesinde Bir Yöntem: Akran Eğitimi”, Türk Toraks Dergisi, 2014; 15: 102-5.

10- Dönmez G, Şimşek H, Günay T,”Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2012;10(3):151-159.

11- Şimşek H.G, Günay T, Uçku R,”Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir’de topluma dayalı, kesitsel bir çalışma”, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2010;10:193-201.

TEZİ

1. Inönü Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Bakteriyel Vaginozis, Candidiasis, Trichomoniasis, Gonore Sıklığı, Bunu Etkileyebilecek Bazı Faktörlerin Irdelenmesi ve Sağlık Ocağı’nda Kullanılabilecek Tanı Yöntemleri. Halk Sağlığı Doktora Tezi, 1998, İzmir.

KITAPTA BÖLÜM

1.Günay T. “Olağandışı Durumlarda Kadın Sağlığı Hizmetleri”,Karababa A.O, editör. Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanın El Kitabı içinde. 2. baskı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayını; 2002. s. 91-102. ISBN: 975-6984-43-0.

 

Ayrıntılı CV ve yayın listesi için buraya tıklayınız.