Bulaşıcı Hastalıklar


Bulaşıcı hastalıklar, virüs, bakteri, parazit veya mantar gibi patojenik bir mikroorganizmanın neden olduğu çeşitli yollardan bulaşan hastalıklardır. Tıptaki ilerlemeye rağmen bulaşıcı hastalıklar hala dünya çapında önemli bir halk sağlığı problemidir.

HIV/AIDS ve sıtma gibi tedavisi bulunmayan veya tedaviye direnç gösteren; uzun süreli seyirden sonra öldüren hastalıklar yanı sıra 2002 yılında gerçekleşen SARS pandemisi gibi hızlı yayılıp çabuk öldüren hastalıklar da bulaşıcı hastalıkların neden hala bir halk sağlığı problemi olduğunu bize gösterir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 Yılında Küresel Sağlığı Tehdit Edecek 10 Tehlike  raporunda on başlığın altısı bulaşıcı hastalıklarla ilgili. Bu başlıklar arasında son yılların önemli sorunlarından antibiyotik direnci ve aşı karşıtlığı dikkat çekmektedir.

Anabilim dalımızda bu önemli halk sağlığı sorunları hakkında tıp, tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim verilmektedir.

*Eğitimlerin içeriğine web sayfamızın “Akademik” başlığı altından ulaşabilirsiniz.