Öğretim Üyeleri


DEÜ Halk Sağlığı AD Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları

 ÖĞRETİM ÜYELERİ İLGİ ALANLARI

Öğretim üyesi 

Çalışma alanı 

Prof. Dr. Ş. Reyhan Uçku 

Epidemiyoloji, yaşlı sağlığı 

Prof. Dr. Gül Ergör 

Epidemiyoloji, kronik hastalıkların önlenmesi, kanser 

Prof. Dr. Belgin Ünal 

Epidemiyoloji, kronik hastalıkların önlenmesi 

Prof. Dr. O. Alparslan Ergör 

İş sağlığı

Prof. Dr. Yücel Demiral

İş sağlığı ve sağlığın sosyal belirleyicileri

Prof. Dr. Türkan Günay

Kadın ve çocuk sağlığı, sağlığın geliştirilmesi

Prof. Dr. Bülent Kılıç 

Sağlık yönetimi, sağlık politikası, sağlık sistemleri, sağlık sosyolojisi

Doç. Dr. Hatice Ş. Keskin

Yaşlı sağlığı, sağlığın geliştirilmesi 

Doç. Dr. Ceyda Şahan

İş ve Meslek Hastalıkları