Prof. Dr. Yücel DEMİRAL


Prof. Dr. Yücel DEMİRAL

e-posta: yucel.demiral@deu.edu.tr

telefon: 0 232 412 4019

Yücel Demiral, 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1995 yıllarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da İş Sağılığı Doktorasına başladı ve 2001 yılında tamamladı.

İLGİLENDİĞİ KONULAR

•İşsizlik, iş güvencesi ve istihdam biçimlerinin sağlık üzerine etkileri

•Çalışma yaşamının kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisi

•Çalışma yaşamında psikososyal etmenler ve sağlık sonuçları

•Sağlıkta eşitsizlikler

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

Demiral Y , Soysal A, Bilgin AC, Kılıc B, Unal B, Ucku R, Theorell T. “The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality workers in Turkey” J Occup Health. 2006;48(5):332-8.

Demiral Y, Ergor G, Ünal B, Semin S, Akvardar Y, Kıvırcık B, Alptekin K. Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population. BMC Public Health: 2006, 6:247.

Demiral Y , Ergör A, Unal B, Semin S. “Quality of life of the employed and unemployed in Turkey: A comparative field study. Eds. Kieselbach T, Winefield AH, Boyd C, Anderson S. Unemployment and Health: International and interdisciplinary perspectives. Australian Academic Press.Sydney. 2006.

Demiral Y . Çalışma yaşamında psikososyal etmenler. Mesleki sağlık ve güvenlik dergisi. 20: 22-26. 2005.

Demiral Y, Akvardar Y, Ergör A, Ergör G. Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006.

Demiral Y , Ergör A, Aksakoğlu A, Occupational health in Turkey. Occupational Health and Development. 5:11-16.2003.

Ünal B, Demiral Y. Sosyoekonomik durum ve koroner kalp hastalığı ilişkisi – Editöryel Yorum. Anadolu.Kardiyol.Derg. 2004;4:306-8.

Ergör A, Demiral Y, Piyal YB. “A significant outcome of work life : Occupational accidents in a developing country, Turkey”. J Occ. Health.45:74-80 (2003).

Akvardar Y, Demiral Y, Ergör G, Ergör A. “Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey”. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 39 :502-506 (2004).

Semin S, Demiral Y, Dicle O. “Trends in diagnostic imaging utilization in a university hospital in Turkey” Int J Technol Assess Health Care. 2006 Fall;22(4):532-6.

TEZ

Demiral Y. Çalışanlarda ve işsizlerde yaşam kalitesine etki eden etmenler ve yaşam kalitesi düzeylerinin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2001.

 

Ayrıntılı CV ve yayın listesi için buraya tıklayınız