Sağlık Örgütlenmesi


DEÜ SBE HALK SAĞLIĞI YÜKSEK LİSANS “SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ” (2-0-2) 6 AKTS

-HSA 5046- 2018-19 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Bülent Kılıç

4 Mart 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesi tarihi-1 (1923-1960)

11 Mart 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesi tarihi-2 (1960-2003)

18 Mart 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesi tarihi-3 (2003-2018) Birinci Basamak

25 Mart 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesi tarihi-4 (2003-2018) Hastaneler

1 Nisan 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Türkiye Cumhuriyeti sağlık örgütlenmesi tarihi-5 (2003-2018) Sağlık Bakanlığı Teşkilatı

8 Nisan 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Sağlık Sistemleri: Sınıflandırma ve Temel İlkeler

15 Nisan 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Özel Sağlık Sigortası sistemi uygulayan ülkeler: ABD sağlık sistemi

22 Nisan 2019 -Pazartesi

15.30-16.15: Sosyal Sigorta sistemi uygulayan ülkeler: Almanya sağlık sistemi

16.30-17.15: Genel Vergi sistemi uygulayan ülkeler: İngiltere sağlık sistemi

29 Nisan 2019 -Pazartesi

15.30-16.15: Yerel Vergi / Yerel Yönetim sistemi uygulayan ülkeler: Finlandiya sağlık sistemi

16.30-17.15: Sosyal Sigorta / Yerel Yönetim sistemi uygulayan ülkeler: Hollanda sağlık sistemi

13 Mayıs 2019 -Pazartesi

15.30-17.00: Sosyalist Ülkeler: Küba sağlık sistemi

20 Mayıs 2019 -Pazartesi

15.30-16.15: Japonya sağlık sistemi (Gamze Sabak)

16.30-17.15: Avustralya sağlık sistemi (Ecem Mısırlıoğlu)

27 Mayıs 2019 -Pazartesi

15.30-16.30: YIL SONU SINAVI

16.45-17.00: GERİ BİLDİRİM

SINAV ve YIL İÇİ ÇALIŞMA DEĞERLENDİRME YÜZDELERİ

 

Ağırlığı

AÇIKLAMALAR

Yıl Sonu Sınavı

%50

Çoktan Seçmeli 50 soru

Belgesel (Sicko-M Moore) (yıl içi çalışma)

Ülke Örneği Seminer Sunumu (yıl içi çalışma)

 

%20

%30

 

Rapor

Rapor

 

TOPLAM

%100

 

1- Belgesel Ödevi: (Rapor Teslim Tarihi: 1 Nisan 2019)

Sicko-Hasta (123 dk) Yönetmen: Michael Moore

I-Giriş:

Belgeselin kısa tanıtımı, içeriği, tarihsel dönemin açıklanması

II-Tartışma:

a. Belgeseli ABD sağlık örgütlenmesi açısından tartışınız (birinci basamak, hastaneler vb)

b. Belgeseli ABD sağlık finansmanı açısından tartışınız (özel sigortalar, cepten harcamalar vb).

c. Belgeseli ABD sosyal güvenlik sistemi açısından tartışınız (sosyal sigortalar vb).

d. Belgeseli ABD, belgeselde geçen diğer ülke örnekleri ve Türkiye sağlık sistemi ile karşılaştırmalı olarak tartışınız (politik/ideolojik durum, özelleştirme, kamu, sosyal güvenlik, sağlık harcamaları, hastaneler, birinci basamak vb).

III-Sonuç

Belgeselden çıkardığınız sonucu ve ABD sağlık sisteminin olumlu ve olumsuz yanlarını özetleyiniz.

 2-Sağlık Sistemleri Raporunun Başlıkları (Rapor Teslim Tarihi: 29 Nisan 2019)

1.Giriş: Ülkenin tarihçesi, coğrafyası, kültürü, ekonomisi, nüfusu, gelir dağılımı

Sağlık Düzeyi Göstergeleri (Doğum-Ölüm Hızları, Yaşam Süresi, Hastalıklar, Aşı Oranları vb)

2.Sağlık Yönetimi: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, İlgili Diğer Bakanlıklar, Ulusal Sağlık Politikası

3.Sağlık Örgütlenmesi: Birinci Basamak, 2-3. basamak (Hastaneler) (Kamu/Özel)

4.Sağlık Finansmanı: Sigorta/Vergi; Kamu/Özel ; Sağlık Harcamaları, İlaç Harcamaları

5.Sağlık İnsangücü: Hekim, Hemşire, Sağlık Meslekleri, Mesleki Eğitim

6.Sonuç/Öneriler: Sonuç ve Türkiye için önerilebilecek yanları