Makaleler


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kaynaklı Yayınlar Listesi (2014-2022)

No

Yıl

 

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2022

Emecen, Ahmet Naci, et al. “The presence of symptoms within 6 months after COVID-19: a single-center longitudinal study.” Irish Journal of Medical Science (1971-) (2022): 1-10.

2

2022

Emecen, A. N., et al. “Impact of social contacts on SARS-CoV-2 exposure among healthcare workers.” Occupational Medicine 72.1 (2022): 10-16.

3

2022

Çağlayan   D, Süner AF, Şiyve N, Güzel I, Irmak Ç, Işık E, Appak Ö, Çelik M, Öztürk HG, Çavuş SA, Ergör G, Sayıner AA, Ergör OA, Demiral Y, Kılıç B. An Analysis of Antibody Response Following the Second Dose of CoronaVac and Humoral Response after booster dose with BNT162b2 or CoronaVac among Healthcare Workers in Turkey. Journal of Medical Virology. May 2022;94(5):2212-2221. DOI:10.1002/jmv.27620

4

2022

Demiral Y, Ihle T, Rose U. “Precarious Work as Risk Factor for 5-year Increase in Depressive Symptoms.” Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 3175.

5

2022

Demirci Atik M, Lüleci D, Güngör A, Arkan Demiral G, Demiral Y. “Which jobs are lucky against the “biologic” and “economic” risks caused by the covid-19 pandemic?” Safety and Health at Work 2022;13: S167.

6

2022

Arslan Y, Akgul F, Sevim B, Varol ZS, Tekin S. Re-infection in COVID-19: Do we exaggerate our worries? Eur J Clin Invest. 2022 Jun;52(6):e13767. doi: 10.1111/eci.13767. Epub 2022 Mar 25. PMID: 35306659; PMCID: PMC9111805

7

2022

Mehtap Yuksel Egrilmez, Koçtürk AS, Aktan Ş, Oktay G, Resmi H, Şimşek Keskin H, Akdoğan G, Özkan AŞ, “Melatonin prevents UVB-induced skin photoaging by inhibiting oxidative damage and MMP expression through JNK/AP-1 signaling pathway in human dermal fibroblasts”, Life, 12/7/950/2022, Temmuz 2022.

8

2022

Kayhan Kocak FO, Sahin S, Taskiran E, Simsek H, Daylan A, Arman P, Dikmeer A, Kılıc F, Balci C, Tosun Tasar P, Doventas A, Balam Yavuz B, Akcicek SF, “Frequency and risk factors of rehospitalization in Geriatric Inpatient Wards: A Multicenter retrospective analysis”, Experimental Aging Research, 2022; Feb 17: 1-13., Şubat 2022.

9

2022

Karaketir, Şeyma Görçin, et al. “Overweight and obesity in preschool children in Turkey: A multilevel analysis.” Journal of Biosocial Science (2022): 1-23

10

2022

Yüksel Yavuz M, Demiral Y. Coexistence of Sarcoidosis and Silicosis: Case Series. Respir Case Rep. 2022;11(2):59-64.

11

2022

Demir AU, Şimşek C, Hatman EA, Sahan C, Ergor A, Demiral Y. Pitfalls of using the ILO classification for silicosis compensation claims. Occup Med (Lond). 18 Ekim 2022;72(7):495.

 

TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Yayınları

12

2022

Gülmez, Abdurrahman, et al. “West Nile Virus Seroprevalence in Manisa Province: A Population-based Study.” Infectious diseases and clinical microbiology (Online) 4.2 (2022): 107-115.

13

2022

Deveci S, Baydur H, Demiral Y, Atasoylu G, Ergör A. Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirliği. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2022;7(1):42-53

14

2022

Şimşek Keskin H. , Alıumuerova Z. , Aköz A. , Eren E. B. , Uçku R. İzmir’de huzurevinde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve uyku süresinin düşmelerle ilişkisi. Turkish Journal of Public Health. 2022; 20(2): 195-204.

15

2022

Özilice Ö, Kılıç B. Değişim, İş, Personel Model Liderlik Davranışı Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri.  Turk J Public Health, 2022;20(2):217-234.

16

2022

Kılıç B. “Sosyalist Küba Sağlık Sistemi ve COVID-19 ile Mücadele” Toplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos 2022, c:37, s:4, pp:260-268

17

2022

Varol ZS. Tayvan Sağlık Sistemi ve COVID 19 Pandemisi ile Mücadelesi. Toplum ve Hekim, Temmuz- Ağustos 2022 Cilt: 37 Sayı: 4, 303-320

 

ESCI (Emerging Sources Citation Index, WoS) Yayınlar

18

2022

Cynthia AN, Kılıç B. Management of Universal Health Coverage in Cameroon. J of Basic and Clinical Health Sciences, May 2022; vol:6, issue:2, pp:673-681.

19

2022

Lüleci D, Kılıç B. Factors Affecting The Women’s Participation in Breast Cancer Screening in Turkey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, May 2022; vol:23(5):1627-1634. DOI: 10.31557/APJCP.2022.23.5.1627

20

2022

Gökdemir E. , Oncu S. , Gelal A. , Uçku R. , Arici A. The Knowledge, Opinions, Attitudes of Physicians About Biosimilar Drugs: A University Hospital Data. Journal of Basic and Clinical Health Sciences. 2022; 6(2): 650-658

 

Bildiriler

21

2022

Janay AI, Kılıç B. World Bank and its roles toward health: Common Critics. 6th International Students Science Congress, Oral Presentation, 20-21 Mayıs 2022, İzmir, Abstract Book, pp:54.

 

Kitap ve Kitap İçi Bölüm

22

2022

Varol, ZS. “Türkiye’de Pandeminin İkinci Yılında Ana Çocuk Sağlığı, Cinsen Sağlık ve Üreme Sağlığı.” Türk Tabipleri Birliği Pandeminin İkinci Yılı Değerlendirme Raporu: 56. Nisan 2022, Ankara. ISBN 978-605-9665-75-9

 

 

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2021

Emecen AN, Basoglu Sensoy E, Sezgin E, Yildirim Ustuner B, Keskin S, Siyve N, Celik SG, Bayrak G, Senturk Durukan N, Coskun Beyan A, Ergor A, Unal B, Ergor G. Transmission dynamics and timing of key events for SARS-CoV-2 infection in healthcare workers. Infect Dis (Lond). 2021 Jul;53(7):531-537. doi: 10.1080/23744235.2021.1900599. Epub 2021 Mar 17. PMID: 33729905.

2

2021

Siyve N, Emecen AN, Keskin S, Basoğlu E, Turunc O,  Suner AF,  Unal B. Healthcare use of COVID-19 patients within 3 months of diagnosis and associated factors, European Journal of Public Health, Volume 31, Issue Supplement_3, October 2021, ckab164.806.

 

TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Yayınları

3

2021

Teker AG, Emecen AN, Girgin S, et al. [Epidemiological characteristics of COVID-19 cases in a university hospital in Turkey]. Klimik Derg. 2021; 34(1): 61-8.

4

2021

Günay T. COVID-19 Pandemi Süreci ve Kadın Sağlığı. Çöl M, editör. Halk Sağlığı Bakışıyla COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.90-5.

5

2021

Emli Alpay E. , Ünal B. Covid-19 Pandemisine Seroepidemiyolojik Yaklaşım. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2021; 30(4): 278-287.

6

2021

Aliumuerova Z, Şimşek Sekreter Ö, Şimşek H, “Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin yaş ayrımcılığına ilişkin tutumları ve ilişkili etmenler”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2021;35(3):363?375, Aralık 2021. ULAKBİM

7

2021

Kılıç B. 1970’li Yıllarda Dünyanın Sağlığı ve Sağlık Sistemleri. Toplum ve Hekim, 2021, c:36; s:1:27-34.

8

2021

Ertunç FÜE, Kılıç B. Çocukluk Çağı Obezitesi ile Diş Çürükleri Arasındaki İlişki: Sistematik Bir Derleme. STED, 2021, cilt:30, s:5, pp:358-365.

9

2021

Beyan A, Demi̇ral Y. Mesleksel Uçucu Organik Bileşik Maruz Kalımı ve Genototoksisite. Çalışma ve Toplum. 2021;3(70):1901-15.

   

ESCI (Emerging Sources Citation Index, WoS) Yayınlar

10 2021

Şahan C. , Kıran S. , Converso D. , Demiral Y. Emerging need for a national policy on psychosocial risk assessment and monitoring in a developing country: A modified Delphi Study. Journal of Basic and Clinical Health Sciences. 2021; 5(1): 60-69.

 

Bildiriler

11

2021

Günay T, Acar N, Lüleci D, Şentürk Durukan N, Seven F, Baydur H, Kılınç O, Taner Ş, “Sigara Bırakma Merkezine Başvuran Bireylerde Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörler”, Türk Toraks Derneği 24.Yıllık Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2021, sözel bildiri

12

2021

Çağlayan D, Süner AF, Şiyve N, Güzel I, Çavuş SA, Işık E, Appak Ö, Çelik M, Öztürk G, Irmak Ç, Ergör G, Sayıner AA, Ergör A, Demiral Y, Kılıç B. Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Aşılaması Sonrası Antikor Düzeyi İzlem Sonuçları-İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi. 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi. 20-24 Ekim 2021, SS 034 numaralı Sözel Bildiri.

13

2021

Bilgin AC, Kılıç B, Sekreter ÖŞ, Seven F, Altaş ET, Demiral Y. Sağlık Çalışanlarına Göre COVID-19 Pandemi Döneminde İnfodemi ve İletişim: Kalitatif Bir Çalışma. XXIII. Ulusal – V. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 13-18 Aralık 2021, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri.

14

2021

Süner AF, Kılıç B, Alpay EE, Sezgin E, Üstüner B, Tutal EA, Kantaş SN, Kahraman AE, Ünal B. COVID-19 Pozitif Hastalarda Aile İçi Bulaşı Etkileyen Etmenler. XXIII. Ulusal – V. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 13-18 Aralık 2021, Kongre Kitabı, Poster Bildiri.

15

2021

Turunç Ö, Kılıç B. Covid-19 Pandemisinin Çocukluk Çağı Aşılarına Yönelik Tereddüt Üzerine Etkisi.  XXIII. Ulusal – V. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 13-18 Aralık 2021, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri.

 

Kitap ve Kitap İçi Bölüm

16

2021

Kılıç B, Demir LS, Erkoyun E, Eser E, Kurt AÖ, Mercan Y, Öztek Z. Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu. P Okyay, S Üner (Ed), Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19:Pandeminin İlk Yılı, Yapılanlar, Yapılamayanlar, Yapılması Gerekenler. Bölüm 8, s:167-188. Hipokrat Yayınevi, ISBN:978-605-7874-98-6, Ankara, 2021.

17

2021

Kılıç B, Bilgin AC, Çevik C, Özdenk GD, Dönmez E, Karabey S, Yasin YK, Öntaş E, Özdener N, Özgülnar N. Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu. P Okyay, S Üner (Ed), Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19:Pandeminin İlk Yılı, Yapılanlar, Yapılamayanlar, Yapılması Gerekenler. Bölüm 13, s:237-256. Hipokrat Yayınevi, ISBN:978-605-7874-98-6, Ankara, 2021.

18

2021

Küçük Biçer B, Demir LS, Gün İ, İnandı T, Kılıç B. Bilişim Çalışma Grubu. P Okyay, S Üner (Ed), Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19:Pandeminin İlk Yılı, Yapılanlar, Yapılamayanlar, Yapılması Gerekenler. Bölüm 11, s:217-228. Hipokrat Yayınevi, ISBN:978-605-7874-98-6, Ankara, 2021.

19

2021

Fidan D, Arkant C, Ergani A, Girgin S, İnandı T, Kara KT, Kılıç B, Oğuzöncül AF. Uluslararası İşbirliği Çalışma Grubu. P Okyay, S Üner (Ed), Halk Sağlığı Bakış Açısıyla COVID-19:Pandeminin İlk Yılı, Yapılanlar, Yapılamayanlar, Yapılması Gerekenler. Bölüm 10, s:203-216. Hipokrat Yayınevi, ISBN:978-605-7874-98-6, Ankara, 2021.

20

2021

Kılıç B. Toplum Yönelimli Bölge Sağlık Yönetiminde Ülke Örnekleri. Türkiye Klinikleri, Eser E (editör), Bölge Sağlık Yönetimi, Haziran 2021, pp:27-35.

21

2021

Kılıç B, Ünal B.  Toplum Yönelimli Birinci Basamak Sağlık Hizmeti.Türkiye Klinikleri, Eser E (editör), Bölge Sağlık Yönetimi, Haziran 2021, pp:20-26.

22

2021

Kılıç B. Sosyal Belirleyiciler ve COVID-19. Türkiye Klinikleri. Çöl M, (editör). Halk Sağlığı Bakışıyla COVID-19, Temmuz 2021. p:14-20.

 

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2020

Coskun Beyan, A.; Dilek, B.; Demiral, Y. The Effects of Multifaceted Ergonomic Interventions on Musculoskeletal Complaints in Intensive Care Units. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 3719.

2

2020

Cimen, Cansu, Ahmet N. Emecen, and Tristan J. Barber. “Attitude of infectious diseases physicians in Turkey about HIV pre-exposure prophylaxis: results of an online survey.” International journal of STD & AIDS 31.7 (2020): 665-670.

3

2020

Teker, Ayşe Gülşen, Ahmet Naci Emecen, and Gül Ergör. “Cause-of-death distributions and mortality trends in Turkey between 2009 and 2017.” Balkan medical journal (2020).

4

2020

Islek D, Demiral Y, Ergor G, Unal B. Quantifying gender inequalities in obesity: findings from the Turkish population-based Balcova Heart Study. Public Health. 2020 Sep; 186:265-270.

 

TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Yayınları

5

2020

Şahan C, Tur MB, Demiral Y. Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Risklerin Uyku Bozukluğu ile İlişkisi. J Turk Sleep Med 2020; 7:201-206.

 

Bildiriler

6

2020

Boncukçu Eren E, Şiyve N, Yıldırım Üstüner B, Başoğlu E, Keskin S, Sezgin E, Çelik SG, Süner AF, Tutal E, Emecen AN, Demiral Y,”PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YENİ CORONAVİRUS MARUZ KALIMI RİSK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ”,4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diğer Ülkeler, Aralık 2020, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

7

2020

Sezgin E, Başoğlu E, Şiyve N, Yıldırım Üstüner B, Çelik SG, Keskin S, Bayrak G, Şentürk Durukan N, Coşkun Beyan A, Emecen AN, Ergör OA, Ergör G,”BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVİD-19 KÜMELENMELERİNİN EPİDEMİYOLOJİK İNCELENMESİ”,4. ULUSLARARASI 22. ULUSAL HALK SAĞLIĞI ÇEVRİMİÇİ KONGRESİ, İzmir, Aralık 2020, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

8

2020

Emecen AN, Başoğlu E, Sezgin E, Yıldırım Üstüner B, Keskin S, Şiyve N, Çelik SG, Bayrak G, Şentürk Durukan N, Coşkun Beyan A, Ünal B, Ergör G,”Sağlık Çalışanlarında COVID-19’un Seri Aralığı Ve Inkübasyon Periyodu”,4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Serik, Aralık 2020, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

 

Kitap ve Kitap İçi Bölüm

9

2020

Olgun P, Mete Kılıç M, Yücel K, Güler S, Demiral Y. “İş Hijyeni.” İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.2020

10

2020

Şahan C, Demiral Y. “İş Sağlığında Etik ve İlkeleri” İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.2020

 

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2019

Yörük S, Açikgöz A, Türkmen H, Ergör G (2019). Risk factors and relationship between screening periodicity and risk of cervical cancer among nurses and midwives. Sao Paulo Med. J., 137(2), 119-125., Doi: 0.1590/1516-3180.2018.0244230119            

2

2019

Kaplan E, Çarkoglu A, Ergör G, Hayran K M,Sureda X,Cohen J, Navas Acien A (2019). Evaluation of secondhand Smoke Using PM2.5 and Observations in a Random Stratified Sample in Hospitality Venues from 12 Cities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(8), 1381, Doi: 10.3390/ijerph16081381

3

2019

Dinç Horasan G,Tari Selçuk K,Sakarya S, Sözmen MK, Ergör G,Yardım N, Sarıoglu G,Soylu M, Keskinkılıç B, Buzgan T, Hülür Ü, Ekinci H, Ekinci B,Ünal B (2019). Health-related quality of life and perceived health status of Turkish population. Quality of Life Research, 28(8), 2099-2109., Doi: 10.1007/s11136-019-02167-z

 

4

2019

Kaplan E, Perez M Garau,Çarkoglu A, Ergör G, Hayran KM, Navas Acien A,Cohen J (2019). Smoke-free Turkey: Evaluation of outdoor areas of public places. Environmental Research, 175, 79-83., Doi: 10.1016/j.envres.2019.05.003

 

5

2019

Ceyda Sahan, Yucel Demiral. The Aspects of Psychosocial Risks Prevention in a Developing Country: Turkey. J Basic Clin Health Sci 2019; 3:30-34

 

6

2019

Ceyda Şahan, Hakan Baydur &Yucel Demiral. A novel version of Copenhagen Psychosocial Questionnaire-3: Turkish validation study. Archives of Environmental & Occupational Health. Vol. 74. 2019

 

7

2019

Hermann  Burr, HanneBerthelsen, Salvador Moncada, Matthias Nübling, EmilieDupret, Yucel Demiral, JohnOudyk, Tage S.Kristensen, Clara Llorens, Albert Navarro Hans-Joachim Lincke, ChristineBocéréan, CeydaSahan, PeterSmith, AnnePohrt, international COPSOQ Network. The Third Version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Safety and Health at Work Volume 10, Issue 4, 2019, 482-503.

 

8

2019

Banu Deveci, Belgin Sert Serdar, Pınar Karabacakoğlu Kemik, Hatice Simsek Keskin, Nuri Yıldırım, Necmettin Özdemir, Erkmen T, Koyuncuoğlu Ülgün M, Mustafa Coşan Terek, Saygılı U, Koçtürk AS, “CA125, YKL 40, HE4 and Mesothelin: a new serum biomarker combination in discrimination of benign and malign epithelial ovarian tumor.”, TURKISH JOURNAL OF BIOCEMISTRY, Vol:44,Issue 4, pp:1-14, 2019, SCI-Expanded

 

9

2019

Nezihe Otay Lule, Hatice Simsek, Simge Yilmaz, Umit Cavdar, “Functional food knowledge and use in individuals with type 2 diabetes and the relevant factors”, Progress in Nutrition, 2019; Vol.21, N. 4: 858867 DOI: 10.23751/pn.v21i4.7254, 2019, SCI-Expanded

 

10

2019

Hatice Şimşek, Hande Bahadır, Ahmet Can Bilgin, “Physicians’ attitudes towards the elderly: Ageism in a university hospital in Turkey”, Turkish Journal of Geriatrics, 2019;22 (1):101-111, 2019, SCI-Expanded,

11

2019

Hatice Simsek, Reci Meseri, Sevnaz Sahin, Asli Kilavuz, Derya H. Bicakli, Mehmet Uyar, Sumru Savas, Fulden Sarac, Fehmi Akcicek, “Prevalence of sarcopenia and related factors in community- dwelling elderly individuals”, Saudi Medical Journal, 2019; Vol. 40 (6), 2019, SCIExpanded

12

2019

Alaguney, Mehmet Erdem, Yildiz, Ali Naci, Demir, Ahmet Ugur, Ergör OA, “Physicians’ opinions about the causes of underreporting of occupational diseases”, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, , 2019

13

2019

Hatice Simsek, Erdem Erkoyun, Ali Aköz, Alp Ergör, Reyhan Uçku, “Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Turkey”, Australasian Journal on Ageing, 2019 May 27. doi: 10.1111/ajag.12673, 2019

14

2019

Braeckman, Lutgart, Venema, Anita, van Zoelen, Suhendan Adiguzel, Hermans, Laurie, De Ridder, Maurits, Ergor, Alp, Ozlu, Ahmet, van der Laan, Gert, van Dijk, Frank, “Development and Evaluation of a Training Program on Occupational Health Research and Surveillance in Turkey”, JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, Volume: 61 (5); 417-423; May 2019, 2019

15

2019

Kıran S, Ergör OA, Şahan C, Emerce E, Demiral Y, “The development of a globally acceptable national model for occupational hygiene inTurkey: a modified Delphi study”, Globalization and Health, (2019) 15:39, 2019

16

2019

Phillimore P, Sibai AM,  Rizk A, Maziak W, Unal B, Abu-Rmeileh N, Romdhane H, Fouad F, Khader Y, Bennett K, Zaman S, Mataria A, Ghandour R,  Kilic B, Ben Mansour N, Fadhil I, O’Flaherty M, Capewell S, Critchley JA. Context-led capacity building in time of crisis: fostering NCD research skills in the Mediterranean Middle East and North Africa. Global Health Action. 5 February 2019, vol:12:1.

17

2019

ÖztoprakHacıoğluSD,SimsekH,”Theeffectofhealthylifeapproachesappliedtofamiliesofchildren in preschool on obesity and healthy life behaviour”, Progress in Nutrition, 2019;21(1):34-45, 2019.

18

2019

Koçtürk AS, Yüksel Eğrilmez M, Aktan Ş, Oktay G, Şimşek Keskin H, Serdar Sert B, Erkmen T, AkdoğanG,ÖzkanS,xxx,”MelatoninattenuatesthedetrimentaleffectsofUVA’irradiationinhuman dermal fibroblasts by suppressing oxidative damage and MAPK/AP1 signal pathway in vitro.”, Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine., DOI: 10.1111/phpp.12456, 2019.

 

Diğer Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanan makaleler

19

2019

Ay P, Teker AG, Hidiroglu S, Tepe P, Surmen A, Sili U, Korten V, Karavus M. A qualitative study of hand hygiene compliance among health care workers in intensive care units. J Infect Dev Ctries 2019;13(2):111-117.

20

2019

Teker AG. Content Review of Vaccines and Vaccination Related News in Internet Newspapers. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019;4(2):105-15.

21

2019

Esra Aydın Özgür, Yücel Demiral, Özlem Özbağçıvan, Arif Hikmet Çımrın. Mesleksel dermatit olgularının değerlendirilmesi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology 2019;53:44-8.

22

2019

Çımrın A, Demiral Y, Alıcı NŞ , Coşkun Beyan A. Three-year’ experience of a tertiary level occupational diseases clinic. Tuberkuloz ve Toraks 2019, 67(4):285-291

23

2019

Kılıç B. Değişen Dünyada 21. Yüzyıl Sağlık Politikaları. Piyal B, editör. 21. Yüzyılda Halk Sağlığı: Değişen Dünya, Değişen Sorunlar. Türkiye Klinikleri, 2019:21-28.

 

24

2019

Gülhan Şen, Hatice Şimşek, “Türkiye’deki Kamu Yönetimi öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılara ilişkin tutumları”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019;8(2):1958-1974

25

2019

Ümran Kolukırık, Hatice Şimşek, Alp Ergör, “Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesitsel bir çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33 (1): 1-8, 2019, 2019

26

2019

Kolukırık Ü, Şimşek H, Ergör A. Doğum sonrası dönemdeki annelerde depresif belirtilerle ilişkili etmenler: Toplum tabanlı kesitsel bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33 (1): 1-8, 2019.

27

2019

Küme T, Mercan F, Topsakal H, Karakükcü Ç, Şeneş M, Pınar A, Gürler M, Kalafat H, Ünal B, Verstraete AG, Hamurtekin Y, Aydınlı A, Şenol Y, Eğin ME, Cihan A, Kazancı EG, Gümüş E, “Türkiye’deYasadışı ve Kötüye Kullanılan Madde Testleri Yapan Tıbbi Laboratuvarlarda Sağlık Bakanlığı Ulusal Standardizasyon ve Kalite İyileştirmek için Uygulanan 3 Yıllık Denetleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi.”, Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 16/3/158-169/2018, 2019.

28

2019

Sağlam Y, Özbek ÖA, İşlek D, Hekimoğlu CH, Demirpençe N, Emek M, Alp Çavuş S, Atasoylu G, Öktem İM, Ünal B, “Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in ManisaProvince,2014”,TürkiyeHalkSağlığıDergisi,16/3/223-233/2018,2018.

 

Yurt Dışında Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

29

2019

KAHRAMAN AE, “Uluslararası çalışma örgütü bildirgelerinin kronolojik doküman analizi”,3.Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019, serbest bildiri, https://uhsk.org/2019/images/KONGRE2019.pdf,448-454, Uluslararası Hakemli organizasyon

30

2019

Kahraman AE, Kılıç B, Çımrın AH, “Meslek hastalığı tanısı alanlarda proleterleşme süreçleri”,3.Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

31

2019

Kahraman AE, Kılıç B, Çımrın AH, “Meslek hastalıkları kılavuz ve rehber dokümanlarının analizi”,3.Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

32

2019

Işık Top, Şimşek A, Burcu Kendirli, Özlem Aygün, Ayşe Gülgün Neyman, Fatma Alpay, İsmail Bingöl, Raika Durusoy, Hatice Şimşek, Oğuz Kılınç, Türkan Günay,”İzmir’in Bazı İlçelerinde Ortaokul Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Tütün Ürünleri İle İlgili Risk Algısına Etkisi”,3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

33

2019

Şimşek A, Günay T,”BİR ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDE ŞİDDETİN DEPRESYON BELİRTİ SIKLIĞINA ETKİSİ”,3. Uluslararası – 21.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019, serbest bildiri, 3.Uluslararası – 21.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı 2018,, Uluslararası Hakemli organizasyon

34

2019

Şentürk Durukan N, Balaban M, Girgin S, Seven F, Boncukçu Eren E, Bilgin AC,”Dünya’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet; bir bibliyometrik analiz”,2. uluslararası 20. ulusal halk sağlığı kongresi, Antalya, Kasım 2018, poster bildiri,1416, Uluslararası Hakemli organizasyon

35

2019

Kahraman AE, Girgin S, Kumbul H, Yeşil Kuru HK, Şimşek Sekreter Ö, Seven F, Boncukçu Eren E,Balaban M, Yıldırım B, Kuru EE, Emli Alpay E, Bayram FE, Günay T,”Resmi bir spor yaz okulu öğrencilerinde tütün risk algısı ve etkileyen faktörler”,3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

36

2019

Girgin S, Kumbul H, Yeşil Kuru HK, Şimşek Sekreter Ö, Seven F, Boncukçu Eren E, Balaban M, Yıldırım B, Kuru EE, Kahraman AE, Emli Alpay E, Bayram FE, Günay T,”7-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN TÜTÜN RİSK ALGISINI ARTIRMAYA YÖNELİK EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRME”,3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

37

2019

Seven F, Kuru EE, Şimşek HK, Kılıç B. Halk Sağlığı Temel Konular Kursu Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (2002-2019). XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1110-1111.

38

2019

Balaban M, Seven F, Yıldırım B, Şimşek HK, Kılıç B. Dokuz Eylül Üniversitesi İnternlerinin Halk Sağlığı Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1108-1109.

39

2019

Kahraman AE, Kılıç B, Çımrın A. Meslek Hastalığı Tanısı Konan İşçilerde Proleterleşme Süreci. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1062.

40

2019

Kahraman AE, Kılıç B, Çımrın A. İş ve Meslek Hastalıkları Kılavuz ve Rehber Dokümanlarının Analizi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1060-1061.

41

2019

Aydemir C, Demirbağ A, Durukan NŞ, Kılıç B. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri, s:134-141.

42

2019

Balaban M, Eren EB, Bilgin AC, Ünal B, Kılıç B. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde İnsani Bilimler ve Sanatın Kullanımı. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri, s:981-987.

43

2019

Artukoğlu P, Kılıç B. Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Durumu:Kalitatif Bir Çalışma. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, ISBN:978-605-69842-0-4, Sözlü Bildiri, s:799-806.

44

2019

Boncukçu Eren E, Balaban M, Ergör OA, Ünal B, Kılıç B, “Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Makale ve Seminer Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”, 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019

45

2019

Demirbağ A, Ergör G, Aydemir İC, Işık Ö, Tür MB, Demirel T, Özcan S, Durar T, Ergör OA, “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 2014-2018 YILLARI ARASI İNFLUENZA AŞISI YAPTIRMA DURUMLARI”, 3.Uluslararası-21.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019

46

2019

Mustafa Kayacan, Alp Ergör, “HASTANE SU TESİSATINDA LEJYONELLA PREVELANSI, EĞİTİM VE GİRİŞİM İLE KOLONİZASYON İLİŞKİSİ”, 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019

47

2019

Hatice Şimşek Keskin, Erdem Erkoyun, Ali Aköz, Alp Ergör, Reyhan Uçku, “Seksen yaş ve üzeri bireylerde karşılanmamış sosyal hizmet gereksinimi ve ilişkili etmenler”, 3. Uluslararası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2019

 

Ulusal Kongre, Sempozyum vb Yerlerde Sunulan Bildiriler

48

2019

Durukan NŞ, Balaban M, Kuru E, Bayram FE, Kılıç B. İzmir Konak İlçesinde Lise Öğrencilerinde Vücut Kütle İndeksi ve İlişkili Faktörler. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1181-1182.

 

49

2019

Eren EB, Balaban M, Ergör A, Ünal B, Kılıç B. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Makale ve Seminer Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1150-1151.

 

Kitap ve Kitap İçi Bölümler

50

2019

Kılıç B, Ünal B. (editörler) Toplum Yönelimli Sağlık:TOYS. Halk Sağlığı Araştırmaları Derneği Yayınları, Yayın no:2019/1, EMA Tıp Kitabevi, ISBN:978-605-80443-1-9. 1. Baskı, 275 sayfa, İstanbul, 2019.

51

2019

Şahan, C., Özgür, E. A., Arkan, G., Alagüney, M. E., & Demiral, Y. (2019). COVID-19 Pandemisi’nde meslek hastalığı tanı kılavuzu. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 1-17.

 

Ulusal Projeler

52

2019-2021

“İzmir’de Aliağa bölgesinde hava kirliliğinin ilkokul çocuklarının bilişsel gelişimine etkisi, bir kohort çalışması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Osman Alparslan ERGÖR, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2019.KB.SAG.046, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje,

Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Temmuz 2019-Şubat 2021

53

2019-2019

“Balçova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz okulu öğrencilerinin tütüne ilişkin risk algısı, tutumları ve uygulanan tütün eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Türkan GÜNAY, Münferit Proje, Balçova Kaymakamlığı destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Mayıs 2019 – Aralık 2019

 

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2018

Cevik C, Kilic B. Change from healthcenter to family physician period in Turkish health system: a qualitative study. International Journal of Health Planning and Management, Volume 33, Issue 3, e1022-e1036, July/September 2018.

2

2018

Cevik C, Sozmen K, Kilic B. How primary care reforms influenced health indicators in Manisa district in Turkey: Lessonsfor General Practitioners. European Journal of General Practice, 2018, 24(1):74-83.

3

2018

IslekD,Kilic B,Akdede BB.Out-of-Pocket Health Expenditures in patients with bipolar disorder, anxiety,schizophrenia and other psychotic disorders: Findingsfrom a study in a Psychiatry Outpatient Clinic in Turkey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2018, 53:151-60.

4

2018

Ateşoğlu M, İnce T, Lüleci D, Ergör A, Aydın A, “Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey”, Journal of Pediatric Research, 2018;5(4):208- 13, 2018.

5

2018

AteşoğluM, İnceT, LüleciD, ErgörA, AydınA, “Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures:  A School-based Study from Izmir, Turkey”, Seizure, 2018; 61: 45-49, 2018.

6

2018

Şahan C, Baydur H, Demiral Y, “A novel version of Copenhagen Psychosocial Questionnaire-3: Turkish validation study.” Archives of Environmental & Occupational Health, Aralık/1-13/2018, 2018.

7

2018

Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH, “Employment status changes of workers after referral to an occupational disease clinic”, Journal of Occupational Health, 2018 Nov 27;60(6):494-501, 2018.

8

2018

Alıcı NŞ, Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH, “Dental technicians’ pneumoconiosis; illness behind a healthy smile ? case series of a reference center in Turkey”, Indian Journal of Occupational and Enviromental Medicine, 22/1/35-9/2018, 2018.

9

2018

Öncü Ş, Gelal A, Aslan Ö, Uçku ŞR, “Appropriate ness of digoxin measure ment in hospitalized patients”, Biochemia Medica, 28/1/1-5, 2018.

10

2018

Küme T, Mercan F, Topsakal H, Karakükcü Ç, Şeneş M, Pınar A, Gürler M, Kalafat H, Ünal B, Ve rstraete AG, Hamurtekin Y, Aydınlı A, Şenol Y, Eğin ME, Cihan A, Kazancı EG, Gümüş E, “Assessment  of  the results of a 3-Year Program for National Standardization and Quality Improvement of Medical Laboratories on Drug of AbuseTesting by the Ministry of Health in Turkey.”,Drug Test Anal, 2018.

11

2018

Özbek ÖA, Kahraman HG, Emek M, Atasoylu G, Sekreter Ö, Ünal B, “Hepatitis B Seroprevalence and the Relationship Between Being Hepatitis B Vaccinatedand Infected with Social Determinants of Health: Manisa, 2014”, Hepatitis Monthly, 18/7/e65395/2018, 2018.

12

2018

Özgen Alpay Özbek, İbrahim Mehmet Ali Öktem, Can Hüseyin Hekimoğlu, Özgür Sekreter, Mestan Emek, Gonca Atasoylu, Ayla Açıkgöz, Nur Demirpençe, Ali Ceylan, Elif Sanem Baykal, BelginÜnal, “Seroprevalence of Pertussis Toxin Antibody in Manisa Province of Turkey, After Six Years lmplementation of Acellular Pertussis Vaccine”, Bulletin of Microbiology, 52/2/180-189/2018, 2018.

13

2018

Can Hüseyin Hekimoğlu, Özbek Alpay Özbek, Mestan Emek, Mehmet Ali Öktem, Galip Köroğlu, Mustafa Sertel, Sevin Özdeniz, Ali Ceylan, Ayla Açıkgöz, Belgin Ünal, “Seroprevalence and social determinants of varicella in Turkey”, Eastern Mediterranean Health Journal,24/3/295-301/2018,2018.

14

2018

Sahan C, Gunay T, Simsek H, Soysal A, Ergor G, “Socioeconomic factors associated with tobacco smoking in Turkey: a cross-sectional, population-based study”, Eastern Mediterranean HealthJournal, 2018;24(8):705-13, 2018.

15

2018

Hatice Simsek, Hur Hassoy, Dilek Oztoprak, Tuba Yılmaz, “Medical students’ risk perceptions on decreasedattention,physicalandsocialrisksinusingmobilephonesandthefactorsrelatedwiththeir risk perceptions”, International Journal of Environmental Health Research, 2018;16:1-11, 2018.

16

2018

Asli Kilavuz, Reci Meseri, Sumru Savas, Hatice Simsek, Sevnaz Sahin, Derya Hopanci, Fulden Sarac, Mehmet Uyar, Fehmi Akcicek, “Association of sarcopenia with depressive symptoms and functional statusamongambulatorycommunity-dwellingelderly”,ArchivesofGerontologyandGeriatrics,76/196- 201/ 2018.

17

2018

Edem P, Üzüm Ö, İnce T, Arslan N, Günay T, Aydın A, “What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-Sectional Study”, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2018; 8(2): 87-94, 2018.

18

2018

Özden Özilice, Türkan Günay, “Emzirme ve Sürdürülebilir Kalkınma”, IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, 8/1/1-7/2018, 2018.

19

2018

Bilgiç N, Günay T, “Evaluation of effectiveness of peer education on smoking behavior among high school students”, SAUDI MEDICAL JOURNAL, 39/1/74-80/2018, 2018.

 

Diğer Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanan makaleler

20

2018

Şeyma ÖNCÜ, Ayşe GELAL, Özgür ASLAN, Reyhan UÇKU, “Bir üniversite hastanesinde yatan, digoksin ile tedavi edilen hastalarda omeprazol kullanımı: 2011-2015 yılları arasındaki verianalizi”, DEÜTıpFakültesiDergisi,32/1/1-8/2018,2018.

21

2018

Bahadır H, UçkuR, “Uluslar arası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti  Tarihindeki Afetler”, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (1); 28 – 33, 2018, 2018.

22

2018

Aydın S, Bahadır H, Günay T, “Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ikinci sınıfa devam eden öğrencilerde kas iskelet sistemi ağrılarının varlığı ve ilişkili etmenler”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2018; 32(2): 89-97, 2018.

23

2018

Ahmet Ozdemir, Demet Can, IIker Gunay, Tekin Nacaroglu, Canan Sule Karkiner, Ala Ustyol, Hacer Kamalı, Muge Ayanoglu, Turkan Gunay, Done Dogan, “Effect of industrialization on allergic diseases in school children”, Annals of Medical Research, 25(2)/232-5/2018, 2018.

24

2018

Demiral Y, Kılıç B, Padır İ, “Prevalence and factors affecting job strain among the managers in primary health care services in Turkey”, J Basic Clin Health Sciences, 2018, 2(1):25-8, 2018.

25

2018

BahadırH, UçkuR, “Geçici Koruma Politikası Altında İzmir’de Yaşayan Suriyeli Evli Kadınların Doğum Kontrol Yöntemi Kullanımları”, Turkiye Klinikleri J Health Sci, 2018;3(2):122-9, 2018.

26

2018

Ada D, Ünal B, “The Effect of The Primary Care Services on The Intensity of Emergency Care Admissions to Public Hospitals in Turkey: An Ecological Study”, Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 2018; 2:82-87., 2018.

27

2018

Bulut Aksoy H ,Arıcı MA, Uçku ŞR, Gelal A, “Nurses’ Knowledge, Attitude s and Opinions Towards Clinical Research:ACross-Sectional Study in a University Hospital.” Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 2/38-44/2018, 2018.

 

Yurt Dışında Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

28

2018

Önder KÜÇÜK, Şahbal ARAS, Bari AY, Seçil GÜNDÜZ ÜNSAL, Gizem BOZYEL, Esmahan ORÇIN, Yücel DEMİRAL,”Assessment of individual and familial factors relate to school readiness and language development of children”,IACAPAP 2018 World Congress, Çekya, Temmuz 2018.

29

2018

A Bolukbas, OA Ergor,”The Development of Occupational Health and Safety in the University Laboratories in Turkey”,ICOH 2018-The 32nd Triennial Congress of the International Commission on Occupational Health, İrlanda, Nisan 2018.

30

2018

Şahan C, Baydur H, Demiral Y,”Copenhagen psychosocial questionnaire-3(copsoq-3): turkish validation study”,”Occupational and Environmental Medicine, Volume 75, Issue Suppl 2″,The 32nd International Congress on Occupational Health, İrlanda, Nisan 2018.

31

2018

Dilek B, Coşkun Beyan A, Özcan S, Demirel T, Işık Ö, Demiral Y,”Ergonomic risk factors in intensive care unit and musculoskeletal symptoms”,”Occupational and Environmental Medicine, 75(Suppl2):A262.3-A263″,32nd Triennial Congress of the International Commission on Occupational Health (ICOH), İrlanda, Nisan 2018.

32

2018

Şahan C, Demiral Y,”Social determinants and gender differences in work-life conflict: The effects of age and marriage”,”Occupational and Environmental Medicine, Social determinants and gender differences in work-life conflict: the effects of age and marriage”,32nd International Congress on Occupational Health, İrlanda, Nisan 2018.

 

Ulusal Kongre, Sempozyum vb Yerlerde Sunulan Bildiriler

33

2018

Lüleci D, Kılıç B.  Türkiye’de Mamografi İle Meme Kanseri Tarama Sürecinin Sosyokültürel Ve Politik Analizi. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018.

34

2018

Özilice Ö, Kılıç B.  Değişim İş Personel Modeli Liderlik Davranışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya.

35

2018

 Aydemir C, Işık M, Aksoy Ö, Özilice Ö, Durukan N, Kılıç B. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (2013-2018).  XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018.

36

2018

Ahmet Can Bilgin, Hande Bahadır, Türkan Günay,”Üreme Sağlığı Tarihçesi”,2.Uluslararası 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

37

2018

Hatice Şimşek Keskin, Erdem Erkoyun, Ali Aköz, Alp Ergör, Reyhan Uçku,”İzmir Balçova’da Yaşayan 80 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Düşme, Düşme Korkusu Ve İlişkili Etmenler”,2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

38

2018

HaticeŞimşekKeskin,ErdemErkoyun,AliAköz,AlpErgör,ReyhanUçku,”SeksenYaşVeÜzeri Yaşlılarda Karşılanmamış Sağlık Hizmeti Gereksinimi Ve İlişkiliEtmenler:İzmir Balçova’dan Kesitsel Bir Araştırma”2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

39

2018

Merve Işık, Cem Aydemir, Işık Top, Mehmet Taş, Hasan Koç, Esra Duğral, Canan Kaynak, Kübra Ersöz, Eyüp Bekmezci, Türkan Günay, Hatice Şimşek Keskin, Alp Ergör,”İlkokul Velilerine Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi: Bir Girişimsel Çalışma Deneyimi”,2. UluslararasıUlusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018

40

2018

DemirbağA,ÖzcanS,TürMB,DemirelT,IşıkÖ,AysinM,ÇelikerS,KurtS,DurarT,ErgörOA,”dokuz eylül üniversitesi hastanesi sağlık çalışanlarının 2013-2017 yolları arası influenza aşısı yaptırma durumları”,2. uluslararası 20. ulusal halk sağlığı kongresi, Antalya, Kasım 2018.

41

2018

Hatice Şimşek Keskin, Erdem Erkoyun, Ali Aköz, Alp Ergör, Reyhan Uçku,”İzmir Balçova’da Yaşayan 80 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Düşme, Düşme Korkusu Ve İlişkili Etmenler”,2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

42

2018

Merve Işık, Cem Aydemir, Işık Top, Mehmet Taş, Hasan Koç, Esra Duğral, Canan Kaynak, Kübra Ersöz,EyüpBekmezci,TürkanGünay,HaticeŞimşekKeskin,AlpErgör,”İlkokulVelilerine Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi: Bir Girişimsel Çalışma Deneyimi”,2.Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

43

2018

AhmetCanBilgin,BülentKılıç,SemaÖzan,ÖyküTurunç,HanımKumbul,ÖzgürAslan,GülErgör, Alp Ergör,”Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dâhili Tıp Bilimlerinin Halk Sağlığına Bakışı”,2. Uluslar Arası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

44

2018

BilginAC,ÖzanS,KılıçB,TurunçÖ,KumbulH,ErgörA,”HalkSağlığıVeTıbbınDiğer Dalları Arasındaki İlişki-1: Temel Tıp Bilimlerinin Halk Sağlığına Bakışı”,2. Uluslar Arası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

45

2018

Kılıç B, Bilgin AC, Özan S, Kumbul H, Turunç Ö, Aslan Ö, Ergör G, Olguner M, Ergör A,”Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki Üzerine Doküman Analizi”,2. Uluslar Arası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

46

2018

Kılıç B, Bilgin AC, Özan S, Kumbul H, Turunç Ö, Olguner M, Ergör A,”Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-2: Cerrahi Bilimlerin Halk Sağlığına Bakışı”,2. Uluslar Arası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

47

2018

KılıçB,BilginAC,ÖzanS,TurunçÖ,KumbulH,ErgörG,AslanÖ,OlgunerM,ErgörA,”HalkSağlığı ve Tıbbin Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klinik Tip Bilimlerine Bakışı”,2. Uluslar Arası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

48

2018

HaticeŞimşekKeskin,ErdemErkoyun,AliAköz,AlpErgör,ReyhanUçku,”SeksenYaşVeÜzeri Yaşlılarda Karşılanmamış Sağlık Hizmeti Gereksinimi Ve İlişkiliEtmenler:İzmir Balçova’dan Kesitsel Bir Araştırma”,2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

49

2018

AksoyÖ,ErgörOA,ŞahanC,BahadırMH,DemiralY,”Psikososyalrisketmenlerininmentalhastalıklar üzerine etkisi”,2.Uluslararası, Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

50

2018

Kılıç B, Emli E, Yeşil Kuru HK, Bahadır MH, Ünal B,”Bölge Sağlık Yönetimi İçin Güçlü Bir Model Önerisi: Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi”,XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,Antalya, Kasım2018.

51

2018

IşıkTop,ÜnalB,”Liseöğrencilerindefazlakilolulukveobezitesıklığı”,2.UluslararasıHalkSağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

52

2018

ElaminA,ÜnalB,”İzmir,GaziemirilçesindegeçicikorumaaltındakiSuriyelilerdesağlıkokuryazarlığı ve etkileyen faktörler”,2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

53

2018

ErkoyunE,SözmenK,ÜnalB,”Türkiye’dekicoğrafibölgelerdekadınveerkeklerdeöğrenimdurumuna göre fazla kiloluluk ve şişmanlıkta eşitsizlikler ve eşitsizliklerin bölgelerarası karşılaştırılması: Kesitsel bir çalışma”,2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

54

2018

YapıcıC,ÜnalB,”Çocuğunsosyalçevresineyönelikgirişimlerinçocuğunbeslenmebilgidüzeyive alışkanlığına etkisi”,2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

55

2018

Aksoy Ö, Ergör OA, Şahan C, Bahadır MH, Demiral Y,”Psikososyal risk etmenlerinin mental hastalıklar üzerine etkisi”,2.Uluslararası, Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

56

2018

Şahan C, Tür MB, Demiral Y,”Sağlık çalışanlarında psikososyal risklerin uyku bozukluğu ile ilişkisi”,20.Uluslararası, Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

57

2018

Şahan C, Akgün, Z, Demiral Y,”Ortak sağlık ve güvenlik birimi çalışanlarında psikososyal riskler, tükenmişlik ve iş doyumunun değerlendirilmesi”,20.Uluslararası, Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Kasım 2018.

58

2018

Gülsüm Feyza Altaş, Uysal S, Demir T, Demiral Y, Barış Önder Pamuk, Hüsnü yılmaz, Leyla Argun Demir, Mehmet Çalan, Giray Bozkaya,”Evaluation Of The Relationship Between Bioavailable Vitamin D and Remnant Cholesterol in Type 2 Diabetes Mellitus Patients”,5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, Antalya, Ekim 2018.

59

2018

Bahadır H, Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH,”Pnömokonoyoz Ön Tanısında Akciğer Grafisi Ne Kadar Güvenilir?”,TÜSAD 40. ULUSAL KONGRESİ, Kemer, Ekim 2018.

60

2018

Coşkun Beyan A, Bahadır H, Demiral Y, Çımrın AH,”Yeşil Enerji Üretimi İçin Çalışan İşçilerin Ödediği Sağlık Bedeli”,TÜSAD 40. ulusal kongresi, Kemer, Ekim 2018.

61

2018

Arkan Erdoğan G, Demiral Y, Çımrın AH,”CNC makine operatöründe işin şiddetlendirdiği depresyon olgu sunumu”,meslek hastalıkları kongresi, İzmir, Ekim 2018.

62

2018

Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH,”İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin Değerlendirilmesi”,İMUD Meslek Hastalıkları Kongresi, İzmir, Ekim 2018.

63

2018

Seyma Oncu, Anil Baskurt, Bihter Senturk, Ozgur Aslan, Tuncay Kume, Reyhan Ucku, Ayse Gelal,”Evaluationofserumdigoxinmeasurementsaftereducationalinterventiononhealthcareworkers in cardiology department: Preliminary results”,”The Anatolian Journal of Cardiology, 20/Suppl1/128/2018″,34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Serik, Ekim 2018.

64

2018

Esen E, Soylu Y, Firuzan E, Belkıs Ö, Baran B, Ercan GS, Öztürk B, Efe Güney M, Günay T, Tezcan S, Durdağı E, Artar B, Toprak Ergönen A, Dündar Sezer T, Siyez DM,”Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi”,2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Ekim 2018.

65

2018

Baran B, Ercan GS, Firuzan E, Belkıs Ö, Esen E, Soylu Y, Efe Güney M, Günay T, Tezcan S, Öztürk B, Durdağı E, Artar B, Toprak Ergönen A, Dündar Sezer T, Siyez DM,”Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri”,2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Ekim 2018.

66

2018

Güngör B, Arıcı MA, Genc AA, Somuncuoglu EI, Bozkurt Burul N, Uçku ŞR, Gelal A,”Evaluation of LegalLegislationComplianceandReadabilityofClinicalTrialInformedConsentForms.”,Investigator- Initiated Clinical Research and Data Symposium, İstanbul, Eylül 2018

67

2018

ErkoyunİE,KaramanM,EllidokuzH,YılmazÖ,ArıcıMA,GüldaşN,AltungözO,BaskınY,YıldızS, Yücesan D, Ünal B, Tunçok Y, Musal B,”Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma Modülleri”,Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Mayıs 2018.

68

2018

Erkoyun İE, Karaman M, Ellidokuz H, Yılmaz Ö, Arıcı MA, Güldaş N, Altungöz O, Baskın Y, Yıldız S, YücesanD,ÜnalB,TunçokY,MusalB,”DokuzEylülÜniversitesiTıpFakültesiTıpEğitimindeEleştirel Değerlendirme Uygulamaları”,Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Mayıs 2018.

69

2018

NurcanŞentürkDurukan,HanımKumbul,AhmetCanBilgin,HaticeŞimşek,ReyhanUçku,”Ulakbim veritabanında yaşlılarda sosyal dışlanma konusunun bibliyometrik analizi”,2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Mart 2018.

70

2018

Şimşek Keskin H, Uçku ŞR, Okuyan Z,”75 yaş ve üzeri yaşlıların sağlık ve sosyal durumları: KaraburunSağlıklıYaşlanmaProjesiDurumSaptamaÇalışmasınınSonuçları”,2.Uluslararası11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Mart 2018.

71

2018

AysinM,KoçH,BaysanC,UçkuŞR,”YAŞLIVEÇEVRESAĞLIĞI:ULUSALYAYINLARDAKİYERİ”,2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Mart 2018,

 

Kitap ve Kitap İçi Bölümler

72

2018

Prof.Dr. Şerife Reyhan UÇKU, “Kardiyovasküler hastalıkların kontrolü”, TARİHSEL BAKIŞLA TÜRKİYE’deHALKSAĞLIĞI,Edt:Prof.Dr.NecatiDedeoğluProf.Dr.PınarOkyayProf.Dr.ZaferÖztek, 978-605-66954-6-9,Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Ankara,(2018),Syf.208-215

73

2018

Uz.Dr. Ahmet Can BİLGİN,Uzm.Dr. Mukaddes Hande BAHADIR,Prof.Dr. Türkan GÜNAY, “Üreme Sağlığı”, Tarihsel Bakışla Türkiyede Halk Sağlığı, Edt: Zafer Öztek, Necati Dedeoğlu, Pınar Okyay,978-605-66954-6-9,Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne,(2018), Syf.341-356

74

2018

Nurcan Bilgiç,Prof.Dr. Türkan GÜNAY, “Evaluation of Effectiveness of Peer Education onSmoking Behaviour”, Smoking Prevention and Cessation, Edt: Mirjana Rajer, 978-1-78984-629-4,(2018), p.101-116

75

2018

HaticeŞİMŞEKKESKİN,”Kadın,yaşlılıkvesağlık”,Toplumsalcinsiyetvekadınsağlığı,Edt:Ayşe Akın, Saliha Özpınar, 978-605-7928-88-7,Nobel Akademik Yayınevi, Ankara,(2018), Syf.279- 289

76

2018

Doç.Dr.HaticeŞİMŞEKKESKİN,”ObeziteKontrolü”,TarihselBakışlaTürkiye’deHalkSağlığı,Edt: Pınar Okyay, Necati Dedeoğlu, Zafer Öztek, 978-605-66954-6-9,HASUDER Yayınları, Trakya Üni. Matbaası,(2018), Syf.225-231

77

2018

Doç.Dr. Hatice ŞİMŞEK KESKİN, “Kadın, Öğrenim, Sağlık İlişkisi: Türkiye Nüfus ve Sağlık AraştırmalarıÖrneğindenden”,EğitimdeAdaletiveGeleceğiDüşünmek,Edt:KemalKocabaş,Tuğrul Keskin, Semiha Özalp Günal, 978-605-67565-9-7,YeniKuşak KöyEnstitüleri Der. Yay. Başsaray Matbaa,(2018), Syf.335-339

78

2018

Kılıç B. Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları. “Tarihsel Bakışla Türkiye’de Halk Sağlığı” içinde. Ed:Okyay P, Dedeoğlu N, Öztek Z. HASUDER Yayın No:2018-5, ISBN:978-605-66954-6-9, s:42-64, Ankara, 2018

79

2018

Prof.Dr.BelginÜNAL,”EşitsizlikKavramıveBulaşıcıOlmayanHastalıklar”,EşitsizliklerveSağlık Sonuçları,Edt:AyşeAkın,978-605-7505-62-0,TürkiyeKlinikleri,Ankara,(2018),Syf.61-68,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale

80

2018

Prof.Dr.BelginÜNAL,”ToplumsalCinsiyetveBulaşıcıOlmayanHastalıklar”,ToplumsalCinsiyetve Kadın Sağlığı, Edt: Ayşe Akın, Saliha Öztoprak, 978-605-7928-88-7,Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,(2018), Syf.225-236.

 

Ulusal Projeler

81

2018-2019

Uçku R. BirÜniversiteHastanesindeSağlıkÇalışanlarınaVerilenEğitimSonrasıDigoksinTerapötik İlaç Düzey İzleminin Değerlendirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Ayşe GELAL, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2018.KB.SAG.058, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde

       

 

 

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2017

Hekimoğlu CHEmek MAvcı ETopal SDemiröz MErgör G, Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Laboratory Confirmed Influenza in 2014-2015 season in Turkey: A Test-Negative Case Control Study, Balkan Medical J. 2017 Sep 13. doi: 10.4274/balkanmedj.2017.0487.

 

2

2017

Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study The Polaris Observatory HCV Collaborators, Lancet Gastroenterol Hepatol 2017; 2: 161–76 Necati Ormeci, Simten Malhan, Ismail Balık, Gül Ergör, Homie Razavi, Sarah Robbins, Scenarios to manage the hepatitis C disease burden and associated economic impact of treatment in Turkey, Hepatol Int (2017) 11:509–516.

3

2017

Coşkun Beyan A, Demiral Y, Dilek B, Alıcı NŞ, Bediz CŞ, Çımrın AH, “Skydiving and the risk of cervical disc herniation”, Int J Occup Med Environ Health., 2017 Nov 3;31(2):243-249, 2017.

4

2017

Emek M, İşlek  D, Atasoylu G, Özbek ÖA, Ceylan A, Açıkgöz A, Tay Z, Demiral Y, Öktem İM, Ünal B, “Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following a measles outbreak in Turkey.”, Public Health, 2017;51-58, 2017.

5

2017

Özdemir R,Horasan GD,C Rao,Sözmen K, ÜnalB, “An evaluation of cause-of-death trends from recent decades based on registered deaths in Turkey”, PublicHealth,151:(121-130),2017, 2017.

6

2017

Cansu Balcı, Mert Akan, Boztaş N, Özkardeşler S, Ergür BU, Güneli ME, Ünal B, “Protective effects of dexmedetomidine and remote ischemic preconditioning on renal ischemia reperfusion injury in rats”, Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi, 2017: 23; ((4) 279-286, 2017.

7

2017

Hikmet Tekin Nacaroglu, Demet Can, ılker Gunay, C.Sule Unsal Karkiner, Turkan Gunay, Dilek Cimrin, Tugba Nalcabasmaz, “Does raising awareness in families reduce environmental tobacco smoke exposure in wheezy children?”, advances in dermatology and allergology, 34 (4) :350-356 2017.

8

2017

Onur Turan, Deniz Turgut, Turkan Gunay, Erkan Yılmaz, Ayse Turan, Atilla Akkoçlu, “The contribution of clinical assessments to the diagnostic algorithm of pulmonary embolism.”, Adv Clin Exp Med, 26/2/303-309/2017, 2017.

 

Diğer Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanan makaleler

9

2017

Kılıç B, Meseri R, Demiral Y, Sönmez Y, Kaynak C, Ergör OA, “Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir”, J Basic Clin Health Sci, 2017,1:23-26, 2017.

10

2017

İsmet Çeşebi, Uçku ŞR, “KAYSERİ İLİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN DEPREM BİLGİ DÜZEYİ VE ETKİLEYEN ETMENLER”, Hastane Öncesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 91 – 103, 2017.

11

2017

Tunar M, Çetinkaya C, Gümüş H, Gençoğlu C, ÜnalB ,Kayatekin BM,” Reliability and Validity of a Novel Soccer Specific Field Test”, Journal of Athletic Performance and Nutrition, 4(1);1-12,2017, 2017.

12

2017

Özilice Ö, Uçku ŞR, Akdede BB, “Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanım Durumu ve Etkileyen Etmenler”, DokuzEylül ÜniversitesiTıp Fakültesi Dergisi, 31/2/63-39/2017.

13

2017

Aksoy Bulut H, Arıcı MA, Uçku ŞR,Gelal A,”Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi”,DokuzEylülÜniversitesiTıpFakültesi, 2017;31(1): 9-18, 2017.

 

Yurt Dışında Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

15

2017

B Unal, Erkoyun İE, J Breda, E Loyola, G Galea,”Impact of NCD Control Policies on change in body massindexanddiabetesintheWHOEuropeRegion”,”EuropeanJournalofPublicHealth,Volume27, Issue suppl_3, 1 November 2017, ckx187.208″,European Public Health Conference, İsveç, Kasım 2017

16

2017

E Erkoyun, B Ünal, K Mauer-Stender, K Maximova, A Comar, E Loyola, G Galea,”Impact of NCD ControlPoliciesonchangeinsmokingprevalenceintheWHOEuropeanRegion”,”EuropeanJournalof Public Health, Volume 27, Issue suppl_3, 1 November 2017, ckx187.094″,European Public Health Conference, İsveç, Kasım 2017,

17

2017

B Unal, Erkoyun İE, E Loyola, J Farrington, K Maximova, J Breda, G Galea,”Impact of NCD policies on change in blood pressure and cholesterol in the WHO European Region”,”European Journal of Public Health,Volume27,Issuesuppl_3,1November2017,ckx187.387″,EuropeanPublicHealthConference, İsveç, Kasım 2017

18

2017

E Erkoyun, B Unal, LF Moller, K Maximova, E Loyola, G Galea,”NCD control policies and alcohol consumption trends in WHO Europe countries between 2000 and 2014″,”European Journal of Public Health,Volume27,Issuesuppl_3,1November2017,ckx187.210″,EuropeanPublicHealthConference, İsveç, Kasım 2017

19

2017

B Unal, E Erkoyun, K Maximova, J Farrington, E Loyola, J Critcley, S Capewell, G Galea,”Impact of NCDpoliciesonischaemicheartdiseaseandprematureNCDmortalitychangeinEurope”,”European Journal of Public Health, Volume 27, Issue suppl_3, 1 November 2017, ckx187.363″,Euroepan Public Health Conference, İsveç, Kasım 2017

20

2017

Şahan C, Demiral Y,”Changes in working status after diagnosis of coronary heart disease”,”European Journal of Preventive Cardiology, May 2017/Volume 24/Supplement 2″,The 7th ICOH International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases, İtalya, Mayıs 2017

21

2017

ŞahutoğluS,ŞimşekH,TenliE,ŞahinS,”Determinationofattitudesofparticipantsinanadvancedage symposium related to age discrimination”,”European Geriatric Medicine, 2017;8(1):S117″,13th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Fransa, Eylül 2017

22

2017

KocakFOK,SahinS,ŞimşekH,AkcicekF,”Thefrequencyofshortandlongtermreadmissionsinthe geriatrics ward”,”European Geriatric Medicine, 2017;8(1):S162″,13th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Fransa, Eylül 2017

23

2017

S. Oncu, A. Gelal, O. Aslan, S.R. Ucku,”Use of omeprazole in patients hospitalized in a university hospital and treated with digoxin”,”Clinical Therapeutics, 39(8):37-38;2017″,13th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Çekya, Haziran 2017.

24

2017

S. Oncu, A. Gelal, O. Aslan, S.R. Ucku,”The evaluation of serum digoxin measurement frequency in patientshospitalizedinauniversityhospitalandtreatedwithdigoxin”,”ClinicalTherapeutics,39(8)34- 35;2017″,13th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Çekya, Haziran 2017.

25

2017

ŞimşekH,MeseriR,ŞahinS,KilavuzA,HopanciD,UyarM,SavasS,SaracF,AkcicekF,”Prevalance of sarcopenia and factors related to sarcopenia in the community-dwelling elderly”,”European Geriatric Medicine, 2017;8 (1):108-109″,13th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Fransa, Eylül 2017.

 

Ulusal Kongre, Sempozyum vb Yerlerde Sunulan Bildiriler

26

2017

KendirliB,ŞimşekH,UçkuR,”Yaşlılardaistismarvarlığıveetkileyenetmenler”,1.Uluslararası10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Mart 2017.

27

2017

KendirliB,ŞimşekH,UçkuR,”Yaşlılardadevletinihmaliveetkileyenetmenler”,1.Uluslararası10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Mart 2017.

28

2017

Aydın S, Bahadır H, Günay T,”Bir Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Kas İskelet Ağrıları Ve Etkileyen Etmenler”,19. UHSK, Antalya, Mart 2017.

29

2017

Bilgin AC, Top I, Bahadır H, Ergör G, Emek M, Ergör OA,”Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

30

2017

SağlamY,ÇandırS,ÇimliS,GünayT,ErgörOA,ŞimşekH,BaydurH,”İşyerindesağlığıgeliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi ve sigara bırakma girişimi projesi ön bulguları”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Mart 2017.

31

2017

BilginAC,BahadırH,TopI,AksoyÖ,AkansuSaylıkS,LüleciD,ŞentürkDurukanN,ErgörG,Ergör OA, Emek M,”Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi”,19. Ulusal Halk sağlığı Konresi, Antalya, Mart 2017.

32

2017

Kolukırık Ü, Şimşek H, Ergör A,”Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

33

2017

TopI,ÜnalB,”Liseöğrencilerindeakranzorbalığıveilişkilietmenler”,19.UlusalHalkSağlığıKongresi, Antalya, Mart 2017.

34

2017

Bilgin AC, Top I, Bahadır H, Ergör G, Emek M, Ergör OA, “Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilere aile hekimliği sisteminin etkisi”, 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

35

2017

Bilgin AC, Bahadır H, Top I, Aksoy Ö, Akansu Saylık S, Lüleci D, Şentürk Durukan N, Ergör G, Ergör OA, Emek M, “Ulusal halk sağlığı kongrelerinde sunulan bildirilerin niceliksel değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Halk Sağlığı Konresi, Antalya, Mart 2017.

36

2017

Açıkgöz A, Çımrın D, Ergör G, “Meme, prostat, kolorektal ve akciğer kanseri çevresel risk faktörlerinin ve risk düzeylerinin belirlenmesi: olgu-kontrol çalışması”, 19. Ulusal Halk sağlığı Konresi, Antalya, Mart 2017.

37

2017

Erdoğan G, Ergör G. Gebelikte Diyabet ve risk faktörleriyle ilişkisi, 4. Ulusal, 3. Uluslararası Ebelik Kongresi, Ankara 2017.

38

2017

Koire İİ, Açıkgöz A, Günay T,”Uganda’da beş yaş altı çocuklarda doğum sonrası ek besine erken başlamayı etkileyen etmenler”,19. Ulusal Halk sağlığı Konresi, Antalya, Mart 2017.

39

2017

Coşkun Beyan A, Alıcı NŞ, Demiral Y, Çımrın AH,”İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz”,, Çeşme, Ekim 2017,

40

2017

Karakaş A, Dilek B, Limoncu H, Erdinç Gündüz N, Demiral Y, Gülbahar S, Özakbaş S, Peker MÖ,”Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön-Çalışma Sonuçları”,26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Serik, Nisan 2017.

41

2017

GünayT,ŞimşekH,KendirliB,ŞimşekA,TopI,KılınçO,AlpayF,NeymanAG,AygünÖ,DurusoyR, Bingöl İ,”İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

42

2017

OtayN,ŞimşekH,YılmazKavcarRS,ÇavdarÜ,”Tip2Diyabetlibireylerinfonksiyonelgıdalarıbilme, kullanma durumları ve ilişkili etmenler”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

43

2017

Kolukırık Ü, Şimşek H, Ergör A,”Postpartum depresyon belirtisi sıklığı ve etkileyen etmenler”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

44

2017

SağlamY,ÇandırS,ÇimliS,GünayT,ErgörOA,ŞimşekH,BaydurH,”İşyerindesağlığıgeliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi ve sigara bırakma girişimi projesi ön bulguları”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Mart 2017.

45

2017

Bahadır H, Uçku R,”Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler”,19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

46

2017

Bahadır H, Uçku ŞR,”İzmir’de Yaşayan Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi ve Erişimi Etkileyen Etmenler”,19.Ulusal Halk Sağlığı KOngresi, Antalya, Mart 2017.

47

2017

ÖziliceÖ,UçkuŞR,AkdedeBB,”BirÜniversiteHastanesiPsikiyatriPolikliniğineAyaktanBaşvuranların Birinci Basamak Kullanım Durumu ve Etkileyen Etmenler”,19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

48

2017

ErkoyunİE,UçkuR,”MEMEKANSERİTARAMASININMORTALİTEYİAZALTMADAKİETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ METAANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ□”,19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Mart 2017.

49

2017

Büşraİnal,ArıcıMA,GelalA,GümüştekinM,UçkuŞR,TunçokY,”BirÜniversiteHastanesindeTıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Klinik Araştırmalarda Görev Alma Durumlarının ve Klinik Araştırmalarla İlgili Görüşlerinin Araştırılması”,3. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, İstanbul,  Kasım 2017.

50

2017

HacerBulutAKSOY,ArıcıMA,UçkuŞR,GelalA,”BirÜniversiteHastanesindeÇalışanHemşirelerin Klinik Araştırmalar Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.”,3. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Kasım 2017.

51

2017

İrem Yıldız, Gelal A, Uçku ŞR, Kübra Ergün, Tunçok Y,”Hasta ve Hasta Yakınlarının Klinik Araştırmalar Hakkında Algı, Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”,3. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Kasım 2017.

52

2017

DeveciB,SertSerdarB,KarabacakoğluP,DemirciF,ŞimşekH,BaydurH,YıldırımN,ÖzdemirN, TerekMC,KoyuncuoğluÜlgünM,SaygılıU,KoçtürkAS,”EpitelialOverKanseriVeBenign Over Hastalığı Ayırımında He4 Ykl40 Mezotelin Ve Lygdı Belirteçlerinden Oluşan Panelin Tanısal Performansının Değerlendirilmesi” “Turkish Journal Of Bıochemıstry, Volum 42: S2, 46,2017”,II. Türkiye İnvitro Diyagnostik Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2017.

 

Ulusal Projeler

53

2017-2018

“Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Diğdem Müge SİYEZ, Münferit Proje, 2017.KB.EGT.004, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde

 

Kitap ve Kitap İçi Bölümler

54

2017

Reyhan Ucku,Hatice Simsek,Omur Cinar Elci, “Turkey”, Comparative Health Systems- A Global Perspective,Edt:JamesA.Johnson,CarleenHStoskopf,LeiyuShi,9781284111736,(2017),p.281- 294.

       

 

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2016

Sahan C, Demiral Y, Kilic B, Aslan O. Changes in employment status after myocardial infarction among men. Balkan MedicalJournal,July, 2016;33(4):419-25.

2

2016

Aherrera A, Çarkoğlu A, Hayran M, Ergör G, Ergüder T, Kaplan B, Jolie S, Zheng L, Cohen J, Navas Acien A,Factors that influence attitude and enforcement of the smoke-free law in Turkey: a survey of hospitality venueowners and employees., Tobacco Control,  2016.

3

2016

Ergör G. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4·4 million participants NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Lancet 2016; 387: 1513–30.

4

2016

Yörük S, Açıkgöz A, Ergör G. Determination of knowledge levels, attitude and behaviors of female universitystudents concerning cervical cancer, human papiloma virus and its vaccine, BMC Womens Health, Vol 16, 2016.

5

2016

Critchley J, Capewell S, O’Flaherty M, Abu-Rmeileh N, Rastam SSaidi O, Sozmen K, Shoaibi A, Husseini A, Fouad F, Mansour NB, Aissi W, Ben Romdhane H, Ünal B, Bandosz P, Bennett K, Dherani M, Al-Ali R, Maziak W, Arık H, Gerçeklioğlu G,  Altun DŞimşek HDoganay S, Demiral YAslan ÖUnwin N. Phillimore P,: MedCHAMPS project team (Achour N, Allani R, Arfa C, Abu-Kteish H, Ahmad BBeltaifa L, Ben Salah NCollins MElias MErgör G, Fadhil I, Ghandour R, Göğen S,  Jaber S, Kalaca S, Khatib R, Khatib R, Koudsie S, Kilic, Lassoued OMayaleh MA, Mikki NMoukeh G, Roglic G, Satman ISoulaiman N, Tlili F, Yardım N, Zaman S. Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterraneanpopulations: Contributions from risk factor changes and treatments. International Journal of Cardiology 208 (2016) 150–161.

6

2016

Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH, Ergör A, “Call centers and noise-induced hearing loss”, NOISE&HEALTH,2016;Volume:18,(81);113-116,2016.

7

2016

Hakan Baydur, Ergör A, Demiral Y, Akalın E, “Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeletal disorders and disability in office employees using a computer.” JOccupHealth,2016;58:297-309,2016.

8

2016

Gassaloğlu S., Baykara HB, Avcil S., Demiral Y, “Validity and Reliability Analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale”, Türk Psikiyatri Dergisi, Volume: 27 Issue: 4 Pages: 266-274, 2016.

9

2016

Girgin C, Yanturalı S, Arıcı MA, Çolak Oray N, Doylan Ö, Demiral Y, Tunçok Y, “Emergency Department visits caused by adverse drug reactions: Results of a Turkish University hospital”, Turkish Journal of Medical Sciences, 46/945-952/2016, 2016.

10

 

2016

AhmetEvlice,pınarkurt,gülkayserili,KeskinoğluP,UçkuŞR,YenerG”ANewApraxiaTestfor Turkish Elderly; DEKODa”, Journal of Neurological Sciences, vol 33 Num 1 p:30-37, 2016, 2016.

11

2016

Erkoyun E, Sozmen K, Bennett K, Ünal B, Boshuizen HC, “Predicting the health impact of lowering salt consumption in Turkey using the DYNAMO health impact assessment tool”, Public Health, 140/228- 234/2016, 2016.

12

2016

Sözmen K, Ünal B, Sakarya S, Dinç G, Yardım N, Keskinkılıç B, Ergör G, “Determinants of Breast and Cervical Cancer Screening Uptake Among Women in Turkey”, Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, 28:6,528-538, 2016.

13

2016

Şahan C, Sözmen MK, Ünal B, O’Flaherty M, Crithley J, “Potential benefits of healthy food and lifestyle policies for reducing coronary heart disease mortality in Turkish adults by 2025: amodelling study”,BMJ Open, 2016 Jul 7;6(7):e011217, 2016.

14

2016

İşlek D, Sözmen MK, Ünal B, Guzman Castilla M, Vaartjes I, Critchley J, Capewell S, O’Flaherty M, “Estimating the potential contribution of stroke treatments and preventative policies to reduce the stroke and ischemic heart disease mortality in Turkey up to2032:amodelling study.”BMC Public Health,BMC Public Health. 2016 Jan 19;16:46., 2016.

15

2016

Ahmet Soysal, Hatice Şimşek, Sinem Doğanay, Türkan Günay, “Prevalence of metabolic syndrome andaffectingfactorsamongindividualsaged30andoverinBalçovaDistrictofİzmir”,BalkanMedical Journal, 2016;33:331-8, 2016.

16

2016

Gülengül Mermer, Şafak Dağhan, Ayşegül Bilge, Renginar Öztürk Dönmez, Süheyla Özsoy, Türkan Günay, “Prevalence of tobacco use among school teachers and effect of traınıng on tobacco use ın western turkey”, Central European Journal of Public Health, 24/2/137?143/ 2016, 2016.

 

Diğer Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanan makaleler

17

2016

Ayşenur Bölükbaş, O. Alparslan Ergör, “Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği”,Çalışma Ortamı,149/4-5/2016,2016.

18

2016

Bahadır H, Uçku ŞR,”İzmir’in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler”, DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, CİLT 30, SAYI 3, (ARALIK) 2016, 117-124, 2016.

19

2016

Şerife Reyhan UÇKU, “YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?”, Toplum ve Hekim, Cilt 31, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2016, Sayfa 5-8, 2016.

20

2016

Şimşek Keskin H,Uçku R,”Bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?”, Toplum ve Hekim, 2015;30(2):115-9, 2015.

21

2016

Coşkun Beyan A, Demiral Y, “Meslek Hastalıkları ve Sürveyans”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2015; 57: 21-28., 2015.

22

2016

Gençoğlu C, Gümüş H, Çetinkaya C, Tunar M, Ünal B , Kayatekin BM, “development of a new field test to assessment of anaerobic performance for team sports”, Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, Vol 10, Issue 1, 19-32, 2016, 2016.

23

2016

Oral Tapan Ö, Sevinç C, İtil BO, Öztura İ, Kayatekin BM, Demiral Y, “Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters and Cardiopulmonary Exercise Test in Obstructive Sleep Apnea Syndrome”, Türk Toraks Dergisi, Turk Thorac J 2016; 17: 1-6, 2016.

24

2016

Dilek B, Korkmaz F, Baş G, Deniz B, Yılmaz N, Dopan S, Ada D, Ergör G, Akalın E, “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Tıp Dergisi, cilt 30 sayı 1, 25-30, 2016.

25

2016

Ana Navas-Acien, Asli Çarkoğlu, Gül Ergör, Mutlu Hayran, Toker Ergüder, Bekir Kaplan, Jolie Susan, Hoda Magid, Jonathan Pollak & Joanna E Cohen.  Compliance with smoke-free legislation within public buildings: a cross-sectional study in Turkey. Bull World Health Organ 2016;94:92–102.

26

2016

Seval Cambaz Ulaş, Türkan Günay, Adem Aydın, Gazanfer Aksakoğlu, “Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students”, Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 8/19-33/2016, 2016.

27

2016

Kılınç G, Bolgül BS, Aksoy G, Günay T, “The Prevelance of Tobacco Use and the Factors Influencing in Students Studying at Two Dentistry Faculties in Turkey”, Turk Thorac J, 2016; 17: 47-52., 2016.

28

2016

Bige Ö,Gülekli B, Demir A, Göde F, Koçtürk S, Aydıner F, Özkaya AB, Giray H. Effect of follicular fluid oxidative stress on subsequent oocyte quality and embryodevelopment.TurkiyeKlinikleriJGynocolObs,2016;26(1):1-6,2016.

 

Yurt Dışında Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

29

2016

İşlek D, Guzman Castilla M, Sözmen K, Collins B, Ünal B, Capewell S, O’Flaherty M,”Estimating the Effect of a Turkish Sugar Sweetened Beverages Tax on Obesity up to year 2031″,”J Epidemiol CommunityHealth,JEpidemiolCommunityHealth2016;70:Suppl1A41-A42doi:10.1136/jech-2016- 208064″,Society for Social Medicine, 60th Annual Scientific Meeting, İngiltere, Eylül 2016.

30

2016

Şahan C, Baydur H, Deveci S, Demiral Y,”Copenhagen Psychosocial Questionnaire: Turkish translation and validation study”,Wellbeing at Work 2016, Hollanda, Mayıs 2016.

31

2016

Şahan C, Demiral Y,”A Retrospective Cohort Study of Work Status Change After The Diagnosis of Coronary Heart Disease”,Wellbeing at Work Amsterdam 2016, Hollanda, Haziran 2016.

32

2016

ÖzbilginŞ,KuvakiBalkanB,ŞimşekKeskinH,SaatlıHB,”Comparasionoflaryngealmasksupreme and endotracheal intubation without neuromuscular blockers in laparoscopic gynecological surgery”,Euroanesthesia 2016, İngiltere, Mayıs 2016.

 

Ulusal Kongre, Sempozyum vb Yerlerde Sunulan Bildiriler

33

2016

ŞahinG,ErsoyG,ŞimşekKeskinH,”DokuzEylülÜniversitesiTıpFakültesiHastanesiAfetPlanı Çerçevesinde, Afet Ekibinin Afete Hazırlığa İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve İlişkili Etmenlerin Belirlenmesiİ”,I.Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Mayıs 2016.

34

2016

Bulut Aksoy H, Arıcı MA, Uçku ŞR, Gelal A,”Nurses’ knowledge opinions and attitudes toward clinical research- a cross sectional survey at Dokuz Eylul University Hospital”,EPHAR 2016, İstanbul, Haziran 2016.

35

2016

Ateşoğlu M, İnce OT, Lüleci D, Ergör OA, Aydın A,”İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Prevalansı ve Risk Faktörleri”,60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016.

36

2016

Alp Çavuş S, Gülay Z, Yapar N, Ergör OA, Kılınç O, Çapa Kaya G,”Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon Kontrol Eğitimi Çalışmaları ve Öneriler:AntibiyotikDönemininSonunaYaklaşılırkenHerZamankindenDahaÖnemli”,IX.UlusalTıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Mart 2016.

37

2016

Coşkun Beyan A, Alıcı NŞ, Demiral Y, Çımrın AH,”Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.”,TUSAD 38. Ulusal kongre, Çeşme, Ekim 2016.

38

2016

Coşkun Beyan A, Alıcı NŞ, Demiral Y, Çımrın AH,”Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişkili Astım Olgularının Değerlendirilmesi”,, Çeşme, Ekim 2016.

39

2016

Alıcı NŞ, Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH,”Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.”,TUSAD 38. Ulusal kongre, Çeşme, Ekim 2016.

40

2016

Alıcı NŞ, Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH,”Seramik sektöründe pnömkonyoz.”,TUSAD 38. Ulusal, Çeşme, Ekim 2016.

41

2016

Hatice Şimşek, Reci Meseri, Sevnaz Şahin, Aslı Kılavuz, Derya Hopancı, Mehmet Uyar, Sumru Savaş, Fulden Saraçoğlu, Fehmi Akçiçek,”Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri”,9. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Nisan 2016.

 

Ulusal Projeler

42

2016-2018

Demiral Y. Çocukların Okula Uyum ve Öğrenme Becerilerini Etkileyen Bireysel ve Ailesel Etkenlerin Araştırılması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Şahbal ARAS, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2016.KB.SAG.003, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde

 

Kitap ve Kitap İçi Bölümler

43

2016

HandeBAHADIR,ReyhanUÇKU,ZeynepSedefVAROL,MeltemÇİÇEKLİOĞLU,AyşeNurUSTURALI MUT, “Kamp Dışında Yaşayan Sığınmacılar: Çalışma, Gelir, Eğitim, Barınma, Su, Banyo ve Beslenme Koşulları”, Savaş, Göç ve Sağlık, Edt: Işıl Ergin,978-605-9665-01-8,Ankara,(2016),Syf.32-38.

44

2016

Doç.Dr. Hatice ŞİMŞEK KESKİN, “Sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlikler, küreselleştirme”, Eğitim reformuiçinarayışlar,978-605-85654-6-3,YeniKuşakKöyEnstitüleriDer.Yayınları,İzmir,(2016) Syf.62-64.

 

SCI, SCIE, SSCIindeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2015

KılıçB,KalaçaS,ÜnalToğrulB,PhillimoreP,ZamanS. Health policy analysis for prevention and control of cardiovascular diseases and diabetes mellitus in Turkey. International Journal of Public Health, 2015, 60 (supplement 1) S47-S53, 2015.

2

2015

Ghandour R, Shoaibi A, Khatib R, Abu Rmeileh N, Unal B, Sözmen K, Kilic B,Fouad F, Ali RA, Romdhane HB, Aissi W, Ahmad B, Capewell S,  Critchley J, Husseini A. “Priority setting for the prevention and control of cardiovasculardiseases:  Multi-criteriadecisionanalysis (MCDA) in four eastern Mediterranean countries”. International Journal of PublicHealth,2015, 60 (supplement 1) S73-S81. 

3

2015

Ergör G,NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Effects of diabetes definition on global surveillance of diabetes prevalence and diagnosis: a pooled analysis of 96 population-based studies with 331,288 participants. Lancet Diabetes Endocrinol 2015 Aug;3(8):624-37. doi: 10.1016/S2213-8587(15)00129-1. Epub 2015 Jun 21.

4

2015

Pekel Ö, Ergör G, Günay T, Baydur H, Chousseın B, Budak R, Doğanay S. Smoking cessation and the effect of nicotine dependence on relapse rate in İzmir, Turkey. Turk J Med Sci (2015) 45: 895-901.

5

2015

Kayman T, Polat C, Ergör G, Abacıoğlu YH. Characterization of HCV genotype 4d infections in Kayseri, Turkey. Turk J Med Sci. 2015; 45:547-552.

6

2015

Akdal G, Özge A, Ergör G. Vestibular symptoms are more frequent in migraine than in tension type headache patients. J Neurol Sci. 2015 Oct 15;357(1-2):295-6. doi: 10.1016/j.jns.2015.06.059. Epub 2015 Jun 27.

7

2015

Arıcı MA, Gelal A, Demiral Y, Tunçok Y, “Short and long-term impact of pharmacovigilance training on the pharmacovigilance knowledge of medical students”, Indian Journal of Pharmacology, 47/4/436-439/2015, 2015.

8

2015

Selçuk KT, Sözmen MK, ÜnalB, “Diabetes prevalence and awareness in adults inthe Balçova districtin Turkey”, Turk J Med Sci, 45. doi:10.3906/sag-1312-62, 2015.

9

2015

Sözmen MK,Ünal B,Capewell S,CritchleyJ,O’FlahertyM,”Estimating diabetes prevalence in Turkey in 2025 with and without possible interventions to reduce obesity and smoking prevalence, using a modelling approach.”, Int J Public Health, Jan;60 Suppl 1:S13-21. doi: 10.1007/s00038-014-0622-2. Epub 2014 Dec 4, 2015.

10

2015

Sözmen MK, Ünal B, Saidi O, Ben Romdhane H, Abu-Rmeileh NM, Husseini A, Fouad F, Maziak W, BennettK, O’FlahertyM, CapewellS, CritchleyJ, “Cardiovascular Risk Factor Trends In The Eastern Mediterranean Region: Evidence From Four CountriesIs Alarming”,IntJPublicHealth,Jan;60Suppl 1:S3-11. doi: 10.1007/s00038-014-0610-6. Epub 2014 Oct 4., 2015.

11

2015

SahinS.,TosunTasarP.,SimsekH.,CicekZ.,EskiizmirliH.,SenuzunAykarF.,SahinF.,AkcicekF., “Prevalenceofanemiaandmalnutritionandtheirassociationinelderlynursinghomeresidents”,Aging Clinical and Experimental Research, 2015; Nov 14, 2015.

 

Diğer Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanan makaleler

12

2015

Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. “Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlama (2013-2023)”, Turkish J of Public Health, 2015;13(1):53-61.

13

2015

Ada D, Kılıç B. Catastrophic health expenditures in acut coronary syndrom patients in 2014 in Turkey. International Conference on Health, Economics and Management (IEHM 2015), Oral Presentation, 16-18 September 2015, Augsburg, Germany, Abstract Book, pp:1-8.

14

2015

Islek D, Kılıç B, Akdede BB. “Out-of-pocket health expenditures for psychiatry patients in a university hospital in Turkey “, 59th Annual Scientific Meeting of the Society for Social Medicine-SSM 2015 Posters, PP14, 2-4 September 2015, University College Dublin, Dublin/Ireland. J Epidemiol Community Health, 2015; 69 (suppl 1): A59 doi:10.1136/jech-2015-206256.112

15

2015

Luleci D, Cevik C, Kose O, Ozdemir R, Ozgulcu S, Kılıç B. Science Policy and The Gap between Policy Makers and Researchers in Turkey. 16. International Scientific Congress CNIC, Oral Presentation, CIE-O-018. 22-26 June 2015, Havana, Cuba, Abstract Book, pp:60.

16

2015

Pelin Özilbey, Gül Ergör, Determining the prevalence of obesity in primary school students and eating habits in Izmir, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 13/1 30-39, 2015.

17

2015

Şahan C, Sözmen MK, Doğanay S, Ünal B, “Türkiye’de kalp ve damar hastalıkları sıklıklarındaki değişimin değerlendirilmesi” ,Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Turk J Public Health 2015;13(1):62-80, 2015.

18

2015

Enverİlhan,MehmetAkifÜstüner,AbdullahŞenlikci,EmrahDadalı,UğurGökçelli,HaticeŞimşek, Savaş Yakan, Fevzi Cengiz, Orhan Üreyen, Mehmet Tahsin Tekeli, Hilmi Güngör, “İnkarsere karın duvarı fıtıklı hastalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler”, Konuralp Tıp Dergisi, 2015;7(2):108-112, 2015.

19

2015

ŞimşekKeskinH,UçkuR,”Bulaşıcıolmayanhastalıklarlasavaşımkampanyalarlabaşarılırmı?”, Toplum ve Hekim, 2015;30(2):115-9, 2015.

20

2015

HaticeŞİMŞEKKESKİN,”Kadınveyaşlılık”,TurkiyeKlinikleriJPublicHealth,2015;1(1):71-4, 2015.

 

21

2015

BahadırH,ŞimşekH,AcarB,”Birüniversitehastanesinebaşvurangebelerindoğumöncesibakımiçin Aile Hekimliği hizmetlerini kullanma durumu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015; 29(1): 31-39, 2015.

22

2015

Celalettin Çevik, Türkan Günay, “Kadın ve Üreme Sağlığı”, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı – Özel, 1(1)/14-24/2015, 2015.

23

2015

Kılıç Soylar Ö, Kılınç O, Günay T, “Toplumda Gelişen Pnömoni Tanılı Hastalarda Türk Toraks Derneği 2009 Pnömoni Rehberine Uygun Tedavi Verilen ve Verilmeyen Grupların Karşılaştırılması”, Türk Toraks Dergisi, Nisan 2015, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 064-067, 2015.

24

2015

Kılınç G, Edem P, Günay T, Aydın A, Halıcıoğlu O, Sevinç N, “Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları”, Türkiye Klinikleri J Dental, 2015 21(2): 90-94, 2015

 

Yurt Dışında Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

25

2015

Özcan S, Işık Ö, Şahan C, Ersoy Patlar G, Coşkun Beyan A, Demiral Y, Ergör OA,”Risk of Qualitative RiskAssessment:DoesExpert&WorkerOpinionsMatch?”,31stInternationalCongressonOccupational Health, Güney Kore, Mayıs 2015.

26

2015

Yılmaz Kavcar RS, Açıkgöz A, Ergör G, Ünal B,”Association of Diabetes and Endocrine Related Cancers in Turkish Balcova Heart Study Cohort”,8th European Public Health Conference, İtalya, Ekim 2015.

27

2015

ÖzdemirR,HorasanGD,SözmenMK,ÜnalB,”AnalysısOnTheChangıngTrendOfCausesOfDeath Between 1980 And 2013 In Turkey”,European Congress of Epidemioloji, Hollanda, Haziran 2015.

28

2015

TunarM,ÇetinkayaC,GümüşH,GençoğluC,ÜnalB,KayatekinBM,”theevaluationofvalidityand reliability of a new soccer specific test”,20th ECSS (European College of Sport Science) Congress, İsveç, Haziran 2015.

29

2015

KılıçB,SakaryaS,ÜnalB,ZamanS,PhillimoreP,”CurrentCapacityOfTurkishHealthSystem:AMulti Dimensional Analyse”,16. International Scientific Congress CNIC, Küba, Haziran 2015.

30

2015

Sakarya S, Kılıç B, Ünal B, Zaman S, Phillimore P,”Integrating The Patients Perspective In Chronic Disease Care: Experience From Turkey”,16. International Scientific Congress CNIC, Küba, Haziran 2015.

31

2015

Şahan C, Sözmen MK, Ünal B, Demiral Y,”Chronic Diseases and Relationship with Lay-off in Turkey”,31st International Congress on Occupational Health, Güney Kore, Mayıs 2015.

32

2015

Sönmez K, Ergör G. Cervival Cancer Screening 8. European Public Health Conference, Milan 2015.

33

2015

Bahadır H, Çiftçi Ç, Doğan Y, Ergör G. Confirmation status of blood donors in Turkey: Missed opportunity in blood bank screening. 8. European Public Health Conference, Milan 2015.

34

2015

Coşkun Beyan A, Demiral Y, Çımrın AH,”OD diagnosis and risk of redundancy”,, Güney Kore, Mayıs 2015

35

2015

Şahan C, Demiral Y, Kılıç B, Aslan Ö,”Changes in Employment Conditions After Myocardial Infarction in Turkey”,31st International Congress on Occupational Health, Güney Kore, Mayıs 2015.

36

2015

Demiral Y, Şahan C, Llorens C, Moncada S,”Improving Methods of Psychosocial Risk Anticipation in Turkey”,31st International Congress on Occupational Health, Güney Kore, Mayıs 2015.

37

   2015

İslek D, Emek M, Ceylan A, Acikgoz A, Demirpence N, Saglam Y, Hekimoglu CH, Atasoylu G, Köroglu G, Sekreter O, Tay Z, Sertel M, Gorgel H, Kolukirik U, Demiral Y, Unal B,”Prevalence and social determinants of mental illness in a district population in Turkey”,International Society for Social Midicine, İrlanda, Eylül 2015.

38

2015

Özcan S, Işık Ö, Şahan C, Ersoy Patlar G, Coşkun Beyan A, Demiral Y, Ergör OA,”Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?”,31st International Congress on Occupational Health, Güney Kore, Mayıs 2015.

 

Ulusal Kongre, Sempozyum vb Yerlerde Sunulan Bildiriler

39

2015

Bahadır H, Kılıç BTıp eğitiminde toplumsal tanı çalışması ve öğrencilerin geri bildirimleri. XVIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, Kongre Bildiri Özetleri CD, Poster Bildiri-429, s:1103-1104.

40

2015

Ada D, 1, Kılıç B. Üniversite hastanesine başvuran akut koroner sendrom hastalarında katastrofik sağlık harcamaları. XVIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, Kongre Bildiri Özetleri CD, Sözlü Bildiri-44, s:226-227.

41

2015

Lüleci D, Ada D, Kılıç B. Türkiye’de bebek ölüm hızını etkileyen faktörler: ekolojik bir çalışma. XVIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, Kongre Bildiri Özetleri CD, Sözlü Bildiri-29, s:197-198.

42

2015

Çalışkan HT, Tüten MZ, Duman O, Köse S, Özbek İ, Akyön H, Karaca ÖF, Ada D, Kılıç B. İzmir Balçova ilçesinde cepten yapılan sağlık harcamaları.  IX. Özel Çalışma Modülleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 30 Eylül 2015, İzmir.

43

2015

TopI,BahadırH,DemirpençeN,LüleciD,GülmezA,AksoyÖ,ErgörG,ErgörOA,EmekM,Bilgin AC,”SonÜçUlusalHalkSağlığıKongresindekiBildirilerinDeğerlendirilmesi”,18.UlusalHalkSağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

44

2015

AvcıE,GüzelMG,ErgörOA,”Türkiye’deliteratüredayalıolaraktoplumtabanlıkohortçalışmalarının saptanması”,18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

45

2015

DeveciS,BaydurH,SözmenMK,ŞahanC,DemiralY,ErgörOA,”ManisaKamuHastaneleri’nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi”,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

46

2015

TopI,ŞentürkDurukanN,ŞimşekKeskinH,ErgörOA,”DokuzEylülÜniversitesiTıpFakültesihekim adayı araştırmalarının değerlendirilmesi”,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,5-9 Ekim,2015

47

2015

Emek M, İşlek D, Atasoylu G, Özbek ÖA, Ceylan A, Açıkgöz A, Hekimoğlu CH, Alp Çavuş S, DemirpençeN,SağlamY,GörgelH,KolukırıkÜ,SekreterÖ,BaykalES,KöroğluG,TayZ,SertelM, Demiral Y, Ergin S, Öktem İM, Ünal B,”Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal BelirleyicilerdenEtkilenmiyor,MANİSA2014″,18.UlusalHalkSağlığıKongresi,5-9Ekim,2015,Konya, Ekim 2015.

48

2015

Bahadır H, Kılıç B, Ünal B,”Tıp eğitiminde toplum yönelimli sağlık yönetimi kursu ve öğrencilerin geri bildirimleri”,18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

49

2015

Alp Çavuş S, Açıkgöz A, Özbek ÖA, Atasoylu G, Hekimoğlu CH, Emek M, Demirpençe N, İşlek D, Ceylan A, Sağlam Y, Kolukırık Ü, Görgel H, Sekreter Ö, Baykal ES, Köroğlu G, Sertel M, Tay Z, Demiral Y, Ergin S, Öktem İM, Ünal B,”Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevalansı, 2014″,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5-9 Ekim 2015- Konya, Konya, Ekim 2015.

50

2015

Hekimoğlu CH, Özbek ÖA, Ceylan A, Emek M, Açıkgöz A, Sağlam Y, İşlek D, Demirpençe N, Görgel H,KolukırıkÜ,AtasoyluG,SekreterÖ,BaykalES,KöroğluG,SertelM,TayZ,AlpÇavuşS,Demiral Y, Ergin S, Öktem İM, Ünal B,”Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014″,18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5-9 Ekim 2015 Konya, Konya, Ekim 2015.

51

2015

Sağlam Y, Özbek ÖA, Emek M, Atasoylu G, Ceylan A, Açıkgöz A, Hekimoğlu CH, Alp Çavuş S, Demirpençe N, İşlek D, Görgel H, Kolukırık Ü, Sekreter Ö, Köroğlu G, Baykal ES, Tay Z, Sertel M, Demiral Y, Ergin S, Öktem İM, Ünal B,”Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014″,18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5-9 Ekim 2015 Konya, Konya, Ekim 2015.

52

2015

Deveci S, Baydur H, Sözmen MK, Şahan C, Demiral Y, Ergör OA,”Manisa Kamu Hastaneleri’nde Çalışan Temizlik İşçilerinin İş Kazası Geçirme Sıklığı ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi”,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

53

2015

Dilek B, Coşkun Beyan A, Ertuğrul A, Çımrın AH, Demiral Y, Akalın E,”Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları”,25. Ulusal Fizik Tedavi ve, Antalya, Nisan 2015.

54

2015

Dilek B, Coşkun Beyan A, Ertuğrul A, Demiral Y, Çımrın AH, Akalın E,”Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu”,25. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Nisan 2015.

55

2015

Emek M, İşlek D, Atasoylu G, Özbek ÖA, Ceylan A, Açıkgöz A, Hekimoğlu CH, Alp Çavuş S, Demirpençe N, Sağlam Y, Görgel H, Kolukırık Ü, Sekreter Ö, Baykal ES, Köroğlu G, Tay Z, Sertel M, Demiral Y, Ergin S, Öktem İM, Ünal B,”Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014″,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,5-9 Ekim,2015, Konya, Ekim 2015.

56

2015

ÖztoprakHacıoğluSD,ŞimşekKeskinH,”Okulöncesidönemdekiçocuklardafazlaağırlıklıyada obez olma sıklığı ve etkileyen etmenler”,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,5-9 Ekim,2015, Konya, Ekim 2015.

57

2015

ÖztoprakHacıoğluSD,ŞimşekKeskinH,”Okulöncesidönemdekiçocuklarınailelerineuygulanan sağlıklı yaşam girişimlerinin çocukta obeziteye ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi”,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,5-9 Ekim,2015, Konya, Ekim 2015.

58

2015

Gülengül Mermer, Şafak Dağhan, Ayşegül Bilge, Renginar Öztürk Dönmez, Süheyla Özsoy, Türkan Günay,”Öğretmenlerde tütün kullanma sıklığı ve tütün kullanımına ilişkin verilen eğitimin etkinliği”,1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Bornova, Haziran 2015.

59

2015

Güzel MG, Kendirli B, Şimşek A, Top I, Günay T,”BALÇOVA BELEDİYESİ SİGARA BIRAKMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI (2009-2015)”,18.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ,KONYA,5-9 EKİM,2015, Konya, Ekim 2015.

60

2015

Uçku ŞR, Demirpençe N, Doğanay S,”GENÇ YAŞLILARDA SOSYO-EKONOMİK DURUM ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?”,Yaşlılık Atölyesi, İstanbul, Ekim 2015.

61

2015

Erkoyun İE, Uçku ŞR,”BIR BÜYÜKŞEHIRIN BIR İLÇESINDE YAŞAYAN 65-79 YAŞ BİREYLAEDE SARKOPENİ RİSKİ VE ETKİLEYEN ETMENLER”,18.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Konya, Ekim 2015.

62

2015

Demirpençe N, Uçku ŞR,”BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİSİ SIKLIĞI VE ETKİLEYEN ETMENLER”,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

63

2015

KendirliB,UçkuŞR,”Türkiye’deYaşlılardaİstismarVeİhmal”,İzmir8.İleriYaşSempozyumu, İzmir, Mart 2015.

64

2015

BahadırH,UçkuR,”İzmir’inBirMahallesindeYaşayan6-17YaşArasındakiSuriyeliÇocukların Çalışma Durumu”,18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

65

2015

KendirliB,UçkuŞR,”DEPREMLERİNSAĞLIKSONUÇLARI:TÜRKİYE’deYAPILANARAŞTIRMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”,18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,5-9 Ekim,2015.

66

2015

BahadırH,UçkuR,”TanımlayıcıBirAlanAraştırması:Suriye?liSığınmacıKadınlarınÜreme Sağlığı, İzmir”,18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Ekim 2015.

 

Ulusal Projeler

67

2015-2016

Uçku R.  İzmir’in Bir Mahallesinde Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Sağlık Durumları, Sağlık HizmetlerineErişimiveErişimiEtkileyenEtmenler?”,AraştırmaProjesiKoordinatörü:Prof.Dr. Şerife Reyhan UÇKU, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, TÜBİTAK destekli proje,

68

2015-2016

Kılıç B. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Yatan Hastalarda Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Buna Etki Eden Etkenler”.  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, İzmir, 2015-2016 (Arş. Gör. Dr. Duran Ada ile birlikte). DEÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Koordinasyon Birimi tarafından 2015.KB.SAG.024 numaralı proje

 

Kitap ve Kitap İçi Bölümler

70

2015

Kılıç B. Türkiye’de Sağlık Finansmanı. Türkiye Sağlık Raporu 2014 içinde. Ed: Ertem M, Çan G. HASUDER Yayın No: 2014-8. ISBN:978-605-84926-4-6. s:770-781, Ankara, Ocak 2015.

71

2015

HaticeŞİMŞEKKESKİN,”KronikHastalıklarınKontrolü”,BirinciBasamaktaKamuSağlıkYönetimi El Kitabı, Edt: Kayıhan Pala, 978-605-355-458-5,Palme Yayınevi, Ankara,(2015), Syf.261- 267.

72

2015

Dr. Işık TOP,Dr. Ceyda ŞAHAN,Prof.Dr. Belgin ÜNAL, “Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Kronik HastalıklarKalpDamarHastalıklarıMortalitesi”,TürkiyeSağlıkRaporu2014,Edt:Prof.Dr.Melikşah Ertem, 978-605-84926-4-6,Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne,(2015), Syf.215-219.

73

2015

Ergör G, Demiral Y. Enfeksiyon Hastalıklarının Sosyal Belirleyicileri: Sağlıkta Eşitsizlikler ve Enfeksiyon Hastalıkları, ed: S. Badur, H. Abacıoğlu. B.Öngen, Akademi Yayınevi, İstanbul, 2015.

74

2015

Kılıç B, Ünal B. (editörler) “Toplum Yönelimli Sağlık –TOYS- Hizmetleri Yönetimi”; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, 80 sayfa, İzmir, 2015.

 

SCI, SCIE, SSCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

1

2014

Kilic B, Phillimore P, Islek D, Oztoprak D, Korkmaz E, Abu-Rmeileh N, Zaman S, Unal B. “Research capacity and training needs for non-communicable diseases in the public health arena in Turkey”. BMCHealth Services Research, 2014, 14:373

2

2014

Kilic B.Health-care reform in Turkey: far fromperfect. Lancet. 2014 Jan 4;383(9911):28-9.

3

2014

Mason H, Shoaibi A, Ghandour R, O’Flaherty M, Capewell S, Khatib R, Jaber S, Unal B, Sözmen K, Arfa C, Aissi W, Ben Romdhane H, Fouad F, Al-Ali R, HusseiniA ; Med CHAMPS projectteam (Critchley JAhmad BPhillimore PZaman SDherani MVartjes IBennett KAltun DArık HAslan ÖDemiral Y,Doganay SErgör G, Kilic B, Saatli GŞimşek HSatman IGöğen SKalaca SElias MRastam SSoulaiman NMoukeh GMaziak WMayalehMAAbu-Rmeileh NKhatib RMikki NAbu-Kteish HAllani RBeltaifa LBen Mansour NLassoued OSaidi OTlili FAchour NBen Salah NCollins MRoglic GFadhil IUnwin N.  A costeffectivenessanalysis of salt reduction policie storeduce coronary heartdisease in fourEasternMediterraneancountries. PLoSOne. 2014 Jan 7;9(1):e84445.

4

2014

Hatice Simsek, Sinem Doganay, Refik Budak, Reyhan Ucku, “Relationship of socioeconomic status with health behaviors and self-perceived health in the elderly: A community-based study, Turkey. GeriatricsGerontolologyInt,14:960-8, 2014

5

2014

Arıkan Ayyıldız ZT, Işık S, Babuş MS, Uçku ŞR, Çağlayan Sözmen Ş, Karaman Ö, Uzuner N, “Allergic reactions to hymenop the rastings in Turkishschoolchildren”,ALLERGY,Volume:69Pages: 112-112, 2014.

6

2014

H.Simsek, S.Sahin, R.Uçku, C.C.Sieber, R.Meseri, P.Tosun, F.Akcicek, “The diagnostic accuracy of the revised mini nutritional assessment short form for older people living in the community and in nursing homes”, Journal of Nutrition, Health & Aging, 2014;18(8):725-9 DOI: 10.1007/s12603-014- 0460-1, 2014.

7

2014

Yaka E, Keskinoğlu P, UçkuŞR, YenerG, TuncaZ, “Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly.”, Archives of Gerontology and Geriatrics, 59/1/150-154/2014.

8

2014

Korkmaz HA, Aydın A,Ünal B,”Comparisonofacellularpertussis-tetanus-diphtheria vaccinesand whole-cell pertussis-tetanus-diphtheria vaccines in infancy.”, Paediatr Int Child Health, 2014 Aug;34(3):198-202, 2014.

9

2014

Sözmen MK,Ünal B,”Socioeconomic In equalitiesin Non-Communicable Diseasesand Self Assessed Health in Turkey”, Iranian Journal of Public Health, 2014.

10

2014

SözmenK,ÜnalB,”Prevalence of lowankle brachial in dex and relationship with cardiovascularrisk factors in a Western urban population in Turkey”, Angiology, 2014 Jan;65(1):43-50, 2014.

11

2014

AliIhsan Uysal, Elvan Ocmen, Mert Akan, Sevda Ozkardesler, Bekir Ugur Ergur, Ensari Guneli, Tuncay Kume, Uğur Koca, Belgin Unal Togrul, “The Effects of Remote Ischemic Preconditioning and N- Acetylcysteine with Remote Ischemic Preconditioning in Rat Hepatic Ischemia Reperfusion Injury Model”, BioMed Research International, Volume 2014 (2014), Article ID 892704, 6 pages, 2014.

12

2014

Sözmen MK, Ünal B, Kalaca S, Dinc G, Yardım N, Buzgan T, Keskinkılıc B, Ekinci H, Ekinci B, Hulur U, Sarıoglu G, Soylu M, Ergör G, “Association Of Anthropometric Measurement MethodsWith Cardiovascular Disease Risk; Findings From Turkish Chronic Diseases And Risk Factors Survey Public Health, (2014) 24 (suppl 2):, 2014.

13

2014

GunayT,PekelO,SimsekH,SahanC,SoysalA,KilincO,ErgorG,”Smokinghabitsandcessation success: What differs among adults and elderly”, Saudi Medical Journal, 35(6):585-91, 2014.

14

2014

H.Simsek, S.Yılmaz, R.Meseri, R.Ucku,”Obesity prevalence in theelderlyand the association between obesity and cardiovascular risks”, Turkish Journal of Geriatrics, 17(1):15-22,2014.

15

2014

Hacer Kamalı, Demet Can, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal-Karkıner, Türkan Günay, Ahmet Özdemir, Müge Ayanaoğlu, “Prevalence of asthma among children in an industrial town”, The Turkish Journal of Pediatrics, 56/493-499/2014, 2014.

 

 

Diğer Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanan makaleler

16

2014

Açıkgöz A, Ünal B, “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Küresel Durum Raporu 2010 ve Ülkemizdeki Durum.”,Sted,2014;6:230-241,2014.

17

2014

Güzeldağs,KocaU,ErgörOA,AkanM,”ErişkinBeyinÖlümüOlgularınınRetrospektifAnalizi”,Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Yıl:2014 Cilt:34 Sayı:1 Sayfa:47-52, 2014.

18

2014

Wedemeyer H1Duberg ASButi MRosenberg WMFrankova SEsmat GÖrmeci NVan Vlierberghe HGschwantler MAkarca UAleman SBalık IBerg T,Bihl FBilodeau MBlasco AJBrandão Mello CEBruggmann PCalinas FCalleja JLCheinquer HChristensen PBClausen MCoelho HSCornberg M,Cramp MEDore GJDoss WEl-Sayed MHErgör GEstes CFalconer KFélix JFerraz MLFerreira PRGarcía-Samaniego JGerstoft JGiria JAGonçales FL JrGuimarães Pessôa MHézode CHindman SJHofer HHusa PIdilman RKåberg MKaita KDKautz AKaymakoglu SKrajden MKrarup HLaleman WLavanchy DLázaro PMarinho RTMarotta PMauss SMendes Correa MCMoreno CMüllhaupt BMyers RPNemecek VØvrehus ALParkes J,Peltekian KMRamji ARazavi HReis NRoberts SKRoudot-Thoraval FRyder SDSarmento-Castro RSarrazin CSemela DSherman MShiha GESperl JStärkel PStauber REThompson AJUrbanek PVan Damme Pvan Thiel IVandijck DVogel WWaked IWeis NWiegand JYosry AZekry ANegro F,Sievert WGower E.Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) disease burden.J Viral Hepat.2014 May;21 Suppl 1:60-89.

19

2014

Razavi H1Waked ISarrazin CMyers RPIdilman RCalinas FVogel WMendes Correa MCHézode CLázaro PAkarca UAleman SBalık IBerg TBihl F,Bilodeau MBlasco AJBrandão Mello CEBruggmann PButi MCalleja JLCheinquer HChristensen PBClausen MCoelho HSCramp MEDore GJDoss WDuberg ASEl-Sayed MHErgör GEsmat GFalconer KFélix JFerraz MLFerreira PRFrankova SGarcía-Samaniego JGerstoft JGiria JAGonçales FL JrGower EGschwantler MGuimarães Pessôa MHindman SJHofer HHusa PKåberg MKaita KDKautz AKaymakoglu SKrajden MKrarup HLaleman WLavanchy DMarinho RTMarotta PMauss SMoreno CMurphy KNegro FNemecek VÖrmeci NØvrehus ALParkes JPasini KPeltekian KMRamji A,Reis NRoberts SKRosenberg WMRoudot-Thoraval FRyder SDSarmento-Castro RSemela DSherman MShiha GESievert WSperl JStärkel P,Stauber REThompson AJUrbanek PVan Damme Pvan Thiel IVan Vlierberghe HVandijck DWedemeyer HWeis NWiegand JYosry AZekry A,Cornberg MMüllhaupt BEstes C. The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today’s treatment paradigm. J Viral Hepat.2014 May;21 Suppl 1:34-59.

20

2014

Bruggmann P1Berg TØvrehus ALMoreno CBrandão Mello CERoudot-Thoraval FMarinho RTSherman MRyder SDSperl JAkarca UBalık IBihl F,Bilodeau MBlasco AJButi MCalinas FCalleja JLCheinquer HChristensen PBClausen MCoelho HSCornberg MCramp MEDore GJDoss WDuberg ASEl-Sayed MHErgör GEsmat GEstes CFalconer KFélix JFerraz MLFerreira PRFrankova SGarcía-Samaniego JGerstoft JGiria JAGonçales FL Jr,Gower EGschwantler MGuimarães Pessôa MHézode CHofer HHusa PIdilman RKåberg MKaita KDKautz AKaymakoglu SKrajden MKrarup H,Laleman WLavanchy DLázaro PMarotta PMauss SMendes Correa MCMüllhaupt BMyers RPNegro FNemecek VÖrmeci NParkes JPeltekian KM,Ramji ARazavi HReis NRoberts SKRosenberg WMSarmento-Castro RSarrazin CSemela DShiha GESievert WStärkel PStauber REThompson AJ,Urbanek Pvan Thiel IVan Vlierberghe HVandijck DVogel WWaked IWedemeyer HWeis NWiegand JYosry AZekry AVan Damme PAleman S,Hindman SJ. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries.J Viral Hepat.2014 May;21 Suppl 1:5-33.

21

2014

Turan PA, Ergor G, Turan O, Doganay S, Kilinc O. Smoking related behaviours in İzmir Tuberk Toraks. 2014;62(2):137-46. 

22

2014

Tunca Z, Ozerdem A, Ceylan D, Yalçın Y, Can G, Resmi H, Akan P, Ergör G, Aydemir O, Cengisiz C, Kerim D.Alterations in BDNF (brain derived neurotrophic factor) and GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor) serum levels in bipolar disorder: The role of lithium.J Affect Disord. 2014 Sep;166:193-200.

23

2014

Turan PA, Ergör G, Turan O, Doğanay S, Kilinç O.The changes in smoking related behaviours and second hand smoke after the smoking ban in Izmir Tuberk Toraks. 2014;62(1):27-38.

24

2014

Ozerdem A, Tunca Z, C, Çımrın D, Hıdıroglu C, Ergor G. Female vulnerability for thyroid function abnormality in bipolar disorder: role of lithium treatment. Bipolar Disord 2014 Feb;16(1):72-82. 

25

2014

H.Şimşek,Y.Akvardar,S.Doğanay,Ö.Pekel,T.Günay,”Opiniononsmokingandsmokingcessation: A qualitative research”, Türk Toraks Dergisi, 15:18-22, 2014.

26

2014

Seval Canbaz Ulaş, Türkan Günay, “Okulda Sağlık Eğitimi Yoluyla Beslenme Ve Bedensel Etkinlik Davranış Değişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28/3/131-137/2014, 2014.

27

2014

Selda Yörük, Türkan Günay, “Developing an educational program for fourth-year students at Balikesir University’s school of health, department of midwifery, to learn and practice antenatal skills”, International Journal of Research in Medical Sciences, 2/4/1339-1346/2014, 2014.

28

2014

Ayşegül Yurt, Berrin Çavuşoğlu, Türkan Günay, “Evaluation of Awareness on Radiation Protection and Knowledge About Radiological Examinations in Healthcare Professionals Who Use Ionized Radiation at Work”, Mol Imaging Radionucl Ther., 23/2/ 48?53/ 2014, 2014.

29

  2014

Pınar Kurt, Keskinoğlu P, Yaka E, Uçku ŞR, Yener G, “A Composite score for Dokuz Eylül Cognitive State Neurocognitive test battery:A door to- door survey study with illiterate, low and high educated elderly in Turkey”, Turkish Journal of Geriatrics, 17(2)/143-151/2014, 2014.

30

2014

H.Şimşek,G.Dönmez,T.Binbay,E.Erkoyun,R.Uçku,”Manisa İli’ nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendirilmesi”, Turk J Public Health, 12(1): 23-34, 2014.

31

2014

Kaan Sözmen, Özlem Pekel, Tuba Sevim Yılmaz, Ceyda Şahan, Ali Ceylan, Ercan Güler, Eren Korkmaz, Belgin Ünal, “Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction and heart failure in a university hospital setting in Turkey”, Anadolu Kardiyol Derg, 2014; DOI: 10.5152/akd.2014.5320,2014.

 

Yurt Dışında Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiril

32

   2014

Ceylan A, Emek M, Açıkgöz A, İşlek D, Demirpençe N, Sağlam Y, Hekimoğlu CH, Gonca Atasoylu, Galip Köroğlu, Özgür Sekreter, Ziya Tay, Mustafa Sertel, Görgel H, Kolukırık Ü, Demiral Y, Ünal B,”association of social and economic indicators of health with chronic diseases in manisa province”,RESCAP-MED 2nd Regional Symposium on Non-Communicable Diseases, Lübnan, Aralık 2014.

33

   2014

Erkoyun İE, Boshuizen H, Ünal B, Sozmen K,”Salt Consumption in Turkey: Effects of Three different Scenarios on Ischemic Heart Disease and Cerebrovascular Disease Burden”,Socio-political Challenges in the Mediterranean Region: Implications for NCD Prevention and Control, Lübnan, Aralık 2014.

34

   2014

İşlek D, Sozmen K, Ünal B, Castillo Guzman M, Vaarjes I, Capewell S, OFlaherty M,”Modelling The Effect of Potential Interventions for Prevention of Stroke and Cardiovascular Deaths among Turkish Population for Year 2012-2022″,7th European Public Health Conference, İngiltere, Kasım 2014.

35

   2014

Demirpençe N, Açıkgöz A, Ceylan A, İşlek D, Emek M, Demiral Y, Ünal B,”Immigration And Properties In Manisa City In Turkey”,RESCAP-MED 2nd Regional Symposium on Non-Communicable Diseases, Lübnan, Aralık 2014.

36

   2014

Sahan C, Sozmen K, Unal B, Crithley J,”Impact Of Risk Factor Modifications On Coronary Heart DiseaseMortalityInTurkishAdultsFor2025″,”EuropeanJournalofPublicHealth,ImpactOfRiskFactor Modifications On Coronary Heart Disease Mortality In Turkish Adults For 2025″,7. Avrupa Halk Sağlığı Kongresi, İskoçya, Kasım 2014.

37

   2014

Sozmen K, Şahan C, Tozun M, Ünal B,”Assessing change in prevalence and inequalities for unmet healthcareneedinTurkey”,”EuropeanJournalofPublicHealth,Assessingchangeinprevalenceand inequalities for unmet healthcare need in Turkey”,7.Avrupa Halk Sağlığı Kongresi, İskoçya, Kasım 2014.

 

Ulusal Kongre, Sempozyum vb Yerlerde Sunulan Bildiriler

38

2014

Şahan C, Demiral Y, Kılıç B, Aslan Ö. Akut myokart infarktüsü geçirmiş hastaların işe dönme durumları. XVII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne.

39

2014

İşlek D, Kılıç B, Akdede BB. Dokuz Eylül Üniversitesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda cepten sağlık harcamaları. XVII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne.

40

2014

OsmanAlparslanERGÖR,”SağlıktaŞiddetinÇalışanSağlığınaEtkisi”,3.TıpÖğrencileri Sempozyumu, İstanbul, Şubat 2014.

41

2014

ÇımrınAH,CoşkunBeyanA,DemiralY,ErgörOA,ErtuğrulA,”Meslekselastımolgularımızıngenel özellikleri(bir yıllık deneyim)”,tusad ulusal kongre, Çeşme, Ekim 2014.

42

2014

Özcan S, Ersoy G, Işık Ö, Görgel H, Ergör A,”Ameliyathanede Çalışan Sağlık PersonelininRadyasyonlaKarşılaşmaDurumlarıVeRadyasyonGüvenliğine İlişkin Bilgileri”,17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

43

2014

Sözmen MK, Tözün M, Baydur H, Ünal B,”Türkiye’de Serviks Kanseri Taramasının Yaygınlaştırılmasının Ve İnsan Papilloma Virüs Aşısı’nın Uygulanmasının Maliyet Etkililiğinin Değerlendirilmesi.”,17. Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

44

2014

DemirpençeN,AçıkgözA,CeylanA,İşlekD,EmekM,SağlamY,HekimoğluCH,GoncaATASOYLU, Galip KÖROĞLU, Özgür SEKRETER, Ziya TAY, Mustafa SERTEL, Görgel H, Kolukırık Ü, Demiral Y, Ünal B,”Son Beş Yılda Manisa’ya İl İçi Ve Dışarıdan Olan Göç Ve Özellikleri”,17. UlusalHalkSağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

45

2014

İşlekD,EmekM,CeylanA,AçıkgözA,DemirpençeN,SağlamY,HekimoğluCH,AtasoyluG,Köroğlu G, Sekreter Ö, Tay Z, Sertel M, Görgel H, Kolukırık Ü, Demiral Y, Ünal B,”manisa’da mental hastalık sıklığı ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilişkisi”,17. ulusal halk saglıgı kongresi, Edirne, Ekim 2014.

46

2014

Ali Ceylan, Mestan Emek, Ayla Açıkgöz, Duygu İşlek, Nur Demirpençe, Yasin Sağlam, Can Hüseyin Hekimoğlu, Gonca Atasoylu, Galip Köroğlu, Özgür Sekreter, Ziya Tay, Mustafa Sertel, Görgel H, Kolukırık Ü, Demiral Y, Ünal B,”manisa ilinde sağlığın bazı sosyal ve ekonomik belirleyicilerinin kronik hastalıklarla ilişkisi, 2014″,17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

47

2014

Özdemir R, Horasan GD, Ünal B,”Türkiye’de Ölüm İstatistiklerinin Kalitesi: Türkiye İstatistik Kurumu’nun1980-2013YıllarınaAitÖlümVerilerineİlişkinBirDeğerlendirme”,17.HalkSağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

48

2014

Özbilgin Ş, Özkardeşler S, Kuvaki Balkan B, Boztaş N, Şimşek Keskin H,”Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkileyen risk faktörleri”,TARK 2014 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Ankara, Ekim 2014.

49

2014

SerkanPolat,HalilBardak,M.EsadCoşan,SemihDamyan,T.AzizCoşan,BurcuKendirli,Reyhan Uçku,”Türkiye’de Yaşlılarda Şişmanlık”,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII.Özel

Çalışma Modülü, İzmir, Eylül 2014.

50

2014

Uçku ŞR, Demirpençe N, Doğanay S,”GENÇ YAŞLILARDA SOSYO-EKONOMİK DURUM ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?”,17. Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

51

2014

Damgacı VH, Soysal A, Uçku ŞR,”İZMİR’iN ALİAĞA İLÇESİ BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 2011 YILINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLERİN NEDENLERİ VE SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ”,Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

52

2014

Gülser Kılınç, Mustafa Oral, Behiye Sezgin Bolgül, Gökhan Aksoy, Türkan Günay,”Türkiyedeki İki Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Kullanımı ve Bunu Etkileyen Faktörler”,Türk Toraks Derneği

17. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2014.

53

2014

ErkoyunİE,UçkuŞR,”Türkiye’deDoğumdaYaşamBeklentisininToplamHarcamaiçindeSağlığa Ayrılan Pay ve Kişi Başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ile İlişkisi: 2000-2012□”,Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

54

2014

Bahadır H, Şimşek H, Acar B,”Bir Üniversite Hastanesi İzlemindeki Gebelerin Aile Hekimliği Hizmetlerini Kullanma Durumu”,17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Ekim 2014.

55

2014

ÇımrınAH,CoşkunBeyanA,DemiralY,ErgörOA,ErtuğrulA,”Pnömokonyozolgularımızıngenel özellikleri (bir yıllık deneyim)”,TÜSAD ulusal kongre, Çeşme, Ekim 2014.

 

Uluslararası  Projeler

56

2014 -2017

Ergör A, Demiral Y. JeanMonnetChairinEurepeanSocialPolicy.HizmetProjesiKoordinatörü:Prof.Dr.Zeki ERDUT,MünferitProje,2014-2344/553327,AvrupaBirliğidestekliproje,ProjeYürütücüsü görevinde

 

Ulusal Projeler

57

2014-2015

Ünal B. Manisa’da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013″, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Özgen Alpay ÖZBEK, Münferit Proje, 2014.KB.SAG.019,DEÜBAPKoordinasyonBirimidestekliproje,ProjeÇalışanı,Katılımcı görevinde,

58

2014-2015

Demiral Y. Manisa’da koroner kalp hastalığı tanısı konan hastaların tanı sonrası iş durumu değişikliklerinin ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Yücel DEMİRAL, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2014.KB.SAG.064, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje,

59

2014-2015

Uçku R. İzmir İli Balçova İlçesinde Yaşayan 65-79 Yaş Bireylerde Sarkopeni Riskinin Sıklığı ve EtkileyenEtmenler”,AraştırmaProjesiKoordinatörü:Prof.Dr.ŞerifeReyhanUÇKU,Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2014.KB.SAG.033, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje,

60

2014-2015

Keskin HŞ. Toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri”, Araştırma Projesi Koordinatörü:FehmiAkçiçek,DoktoraTeziProjesi,1111,PınarEnstitüsüdestekliproje, Proje Yürütücüsü görevinde

 

Kitap ve Kitap İçi Bölümler

61

2014

Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. “Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlaması (2013-2023)”. Elektronik Kitap, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Yayın No:2014-1, ISBN:978-975-97836-8-6, Ankara, Şubat 2014.

62

2014

Kılıç B. “Sağlıkta Eşitsizlikler” Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler kongre kitabı içinde (editör Ali Kocabaş) Türk Toraks Derneği, Bölüm:5, Sağlık Politikaları, 63; s:509-513, 2014, Ankara.

63

2014

Doç.Dr. Hatice ŞİMŞEK,Prof.Dr. Reyhan UÇKU, “Güncel veriler üzerinden sağlıkta eşitsizlikler ve Türkiyedeğerlendirmeleri”,TürkiyeSağlıkRaporu2014,Edt:MelikşahErtem,GamzeÇan,978-605- 84926-4-6,HASUDERYayınları,Ankara,(2014),Syf.654-8.

64

2014

Doç.Dr. Hatice ŞİMŞEK,Prof.Dr. Reyhan UÇKU, “Güncel veriler üzerinden sağlıkta eşitsizlikler ve Türkiyedeğerlendirmeleri”,TürkiyeSağlıkRaporu2014,Edt:MelikşahErtem,GamzeÇan,978-605- 84926-4-6,HASUDERYayınları,Ankara,(2014),Syf.654-8,

 

 

Uluslararası  Projeler

1

2013-2018

Ergör G. SHELT Study, Türkiye’de Tütün Yasasına Uyumun Değerlendirilmesi Projesi, Bloomberg Fonu tarafından desteklenen Johns Hopkins School of Public Health işbirliği 

2

2012-2015

Ünal B, Kılıç B, Demiral Y, Ergör G. RESCAP-MED: NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention. EU-FP7 Grant Agreement. 

 

 

Ulusal Projeler

3

2010-2019

Uçku R. Koroner kalp hastalığı risk düzeyi bilinen 65-74 yas bireylerde iki yıl içindeki koroner kalp hastalığıveölüminsidansınınbelirlenmesi”,AraştırmaProjesiKoordinatörü:Prof.Dr.Şerife Reyhan UÇKU, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2010.KB.SAĞ.017, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje,

4

2007-2014

Ergör G. Balçova’nın Kalbi (BAK) –Mayıs 2007 de başlayan DEÜTF ve Balçova Belediyesi arasında yapılan protokol üzerinden yürütülen 30 yaş üstü yetişkin kohordunda kardiyovasküler hastalıkları önleme projesi