Yaşlı Sağlığı


20. yüzyılın ilk yarısından itibaren doğurganlığın azalması ve beklenen yaşam sürelerinin artışına bağlı olarak tüm dünyada yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Yaşlı nüfusun tanımı değişebilir ancak tipik bir kesim noktası 65 yaştır. Günümüzde bir toplumda 65 yaş ve üstü nüfusun oranı %4’ten az ise “genç toplum”, %4-7 ise “olgun toplum”, %7’den %10’a kadar “yaşlı toplum”, %10 üzerinde ise “çok yaşlı toplum” olarak tanımlanmaktadır. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı tüm dünyada %9.1, Türkiye’de %8.8’dir. Bu oranlarla hem dünyanın hem de Türkiye’nin “yaşlı toplum” olduğu görülmektedir.

 Yaşlı nüfus oranının 2030 yılında dünyada %11.7, Türkiye’de 12.9 olacağı öngörülmektedir. Değişen nüfus ve toplum yapısının yanı sıra neoliberal politikaların da etkisiyle yaşlılık dönemindeki bireylerin sağlık, sosyal ve ekonomik gereksinimleri artmaktadır. Bu nedenle değişen nüfus yapısına uygun politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Yaşlı sağlığı, yaşlı bireylerin gereksinimlerini öngörülmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve uygun politikaların geliştirilmesiyle ilgilenmektedir.

Anabilim dalımızda Yaşlı Sağlığı ile çalışmalar aşağıdadır.

Ulusal İşbirlikleri:

  –Ege Tazelenme Üniversitesi

  –Fethiye Tazelenme Üniversitesi 

Projeler:

 –Balçova’da Yaşayan 80 Yaş ve Üzeri Bireylerin Sağlık ve Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Belirlenmesi (2018)