Tarihçe


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı anabilim dalı 1982 yılında kurulmuştur. İlk anabilim dalı başkanımız Prof. Dr. Sevin Ergin (şu anda emekli profesör), ilk asistanımız Arş. Gör. Dr. Zuhal Amato Okuyan (şu anda emekli profesör) olmuştur. Anabilim dalının ilk uygulama alanı 1981 yılında Gürçeşme’de belediyeye ait bir sağlık birimi olmuştur. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakültesi arasında 13 Ocak 1982’de imzalanan bir protokol ile kurulan Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Mayıs 1982’de açılmıştır. Böylece bölgede Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe Sağlık Ocaklarında eğitim araştırma ve sağlık hizmetleri yönetimini üniversitemiz adına Halk Sağlığı anabilim dalı üstlenmiştir. Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Grup Başkanlığı’nın ilk yöneticisi Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu olmuştur.

1982-1998 yılları arasında Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe’de 3 sağlık ocağı ile başlayan uygulamada bölge büyük oranda kırsal alan benzeri yerleşim yerleri ve tarım alanları içermekteydi. Yıllar içinde kentsel nitelik giderek ön plana çıkarken başta Narlıdere ilçesindeki 2. İnönü mahallesi olmak üzere birçok yerde gecekondu tipi yerleşim yerleri de artmıştır. Bu dönemde bölgede sağlık hizmetleri evde ve sağlık ocağında, koruyucu, geliştirici, iyileştirici ve esenlendirici öğeleri içerecek şekilde bütünsel ve bir ekip hizmeti olarak sunulmuştur. Bölgede eğitim çalışmaları da mezuniyet öncesi ve sonrası olarak tıp fakültesi öğrencileri, hekimler, sağlık meslek lisesi öğrencileri ve sağlık personeline yönelik olarak sürdürülmüştür. Ayrıca bölgede çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bölgede yapılan tüm tezlerin asılları, intörn çalışmalarının özetleri ve bölgeye ait yıllık çalışma raporları anabilim dalımız kütüphanesinde yer almaktadır.

Kasım 1998’de imzalanan yeni bir protokol ile Narlıdere ve Güzelbahçe’ye ilaveten Urla ve Seferihisar Sağlık Grup Başkanlıklarına bağlı 12 sağlık ocağı daha bölgeye katılmıştır. Böylece toplam sağlık ocağı sayısı 16’ya, Sağlık Grup Başkanlığı sayısı ise 4’e yükselmiş, Grup Başkanlığı ismi de Bölge Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Bu dönemde bölge başkanlığı görevini Yard. Doç. Dr. Bülent Kılıç üstlenmiştir. Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi, Üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı arasında sürdürülmekte olan işbirliğinin önemli bir örneği olarak 20 yılını doldurduktan sonra Haziran 2002 yılında ilgili protokolün Sağlık Bakanlığı tarafından tek taraflı iptalinden sonra kapanmak zorunda kalmıştır. 2002 tarihinden sonra bölgede anabilim dalımızın yönetsel bir etkinliği kalmamış sadece Dönem 6 öğrenci eğitimi devam etmiştir. Eğitimler İzmir Sağlık Müdürlüğünce yapılan anlaşmalar sonucu 2002-2007 arasında bölgedeki sağlık ocaklarında; 2007 yılından itibaren bölgede aile hekimliğine geçilmesiyle birlikte Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Gaziemir Toplum Sağlığı Merkezlerinde sürdürülmüştür.

Anabilim dalımızda halen 8 öğretim üyesi, 2 epidemiyoloji, 7 iş sağlığı yan dal uzmanlığı, 22 tıpta uzmanlık öğrencisi, 7 doktora ve 15 yüksek lisans öğrencisiyle Türkiye’nin insan gücü bakımından en donanımlı bölümlerinden birisidir.