Prof. Dr. Bülent KILIÇ


 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

CURRICULUM VITAE (CV)

Prof. Dr. Bülent Kılıç

1964 yılında doğdu, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1991 yılları arasında sağlık ocağı hekimliği yaptı. 1992-1996 yılları arasında tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda tamamladı. Halk sağlığı uzmanı olduktan sonra iki yıl işyeri ve okul hekimi olarak çalıştı. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak geçti. 1998-2004 yılları arasında Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında halk sağlığı alanında doçent, 2014 yılında profesör oldu. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Halk sağlığı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Sağlık Yönetimi”, “Sağlık Örgütlenmesi”, “Sağlık Sistemleri”, “Sağlık Politikası”, “Sağlık Sosyolojisi” ve “Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi” derslerini vermektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerine Dönem 1’de “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Örgütlenme Tarihi” dersini anlatmaktadır. Dönem 3 öğrencilerine “Sağlık Sistemleri”, “Sağlığın Sosyal Belirleyicileri” ve “Toplumda Sık Görülen Sağlık Sorunları” derslerini, Dönem 4 öğrencilerine “Toplumsal Tanı Çalışması”, Dönem 6 öğrencilerine “Halk Sağlığı Tarihi”, “Toplumu Tanıma”, “Öncelikli Sağlık Sorunlarını Belirleme”, “Toplumsal Düzeyde Girişim Planlama” ve “Sağlık Personeli Yönetimi” derslerini anlatmaktadır. Ayrıca Dönem 1’de “Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi”, Dönem 3’de ise “Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Sağlık Harcamaları” ve “Türkiye’de Sağlık İnsangücü” konulu Küçük Grup Çalışmaları için güncel eğitici notları, tartışma soruları ve senaryolarını hazırlamaktadır.

 

2009-2014 yılları arasında Medchamps ve Rescap-Med Avrupa Birliği projeleri kapsamında İngiltere, Ürdün, Tunus, Suriye ve Türkiye’de kalitatif çalışmalarla ilgili çeşitli eğitimler aldıve araştırmalar gerçekleştirdi. 2013-2014 yıllarında İngiltere, Türkiye ve ABD’de Medikal Antropoloji ve Sosyoloji alanında değişik kurslara katıldı. 2014 yılında ABD’de University of Alaska Anchorage’te Sosyoloji Anabilim dalında 3 ay süreyle YÖK bursuyla konuk öğretim üyesi olarak bulundu ve “medikal sosyoloji” üzerine çalıştı.

İlgilendiği temel konular sağlık politikası (sağlık harcamaları, sağlıkta eşitsizlikler, sağlık insangücü planlama), sağlık sistemleri (sağlık örgütlenmesi), sağlık yönetimi ve medikal sosyoloji-antropolojidir (kalitatif çalışmalar,  sağlığın sosyal belirleyicileri).

2020 Ağustos ayı itibarıyla sahip olduğu toplam 323 adet yayınından 98’i makale (19’u SCI/SCIE/SSCI), 169’u bildiri (40’ı uluslararası), 16’sı kitap içi bölüm (2’si uluslararası), 13’ü kitap/rapor, 24’ü derleme, 4’ü editöre mektup veya editöryal yazıdır. Yayınlarına aldığı toplam 1048 atıf bulunmaktadır. Google scholar academike göre “h” indeksi 20, “i10” indeksi 29’dur.

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Dekanlık Binası 8. Kat, 35340 Balçova-İzmir

Telefon: 0.232.4124001 ve 412400 (iş)

               0.533.4357700 (cep)

e-mail: bulent.kilic@deu.edu.tr

web page: http://webb.deu.edu.tr/halksagligi/?SID=ContentBlogger&ID=118&PID=OgretimUyeleri&TID=Akademik%20%C2%BB%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%20%20%C2%BB%20%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeleri

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Mezuniyet Yılı

Lisans

 Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1988

Tıpta Uzmanlık

 Halk Sağlığı

Gazi Üniversitesi

1996

Lisans

 Sosyoloji

Anadolu Üniversitesi AÖF

2019

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

“Gölbaşı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin Doğrudan Yaptıkları Sağlık Harcamaları ve Bunu Etkileyen Etmenler”, Danışman: Prof. Dr. Çiğdem Bumin (Gazi Üniversitesi, 1996).

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Atkaracalar Sağlık Ocağı -Çankırı

1988-1989

Dr.

Sakarya Devlet Hastanesi Acil Servis-Adapazarı

1990

Dr.

Ortaköy Sağlık Ocağı -Adapazarı

1991

Dr. Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

1992-1996

Uzm. Dr.

Fişek Sağlık Hizmetleri Enstitüsü

1996

Uzm. Dr.

Bilkent Sports International İşyeri Hekimi

1997

Uzm. Dr.

Ankara Tevfik Fikret Lisesi Okul Hekimi

1997

Yard. Doç. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998-2007

Doç. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007-2014

Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014-halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1) Giray Şimşek H. “Bekar Kadınların Aile Planlaması Bilgilerini Etkileyen Etmenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 01.09.2002

Tezin Bitiş Tarihi: 16.08.2004

 

2) Yeşilkayalı F. “İzmir İli Kamu Sağlık Yöneticilerinin Liderlik Davranışları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 01.09.2010

Tezin Bitiş Tarihi: 04.09.2012

 

3) İşlek D. “Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cepten Sağlık Harcamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 20.01.2014

Tezin Bitiş Tarihi: 21.04.2015

 

4) Yalçın R. “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarında Fiziksel Aktivite Düzeyinin Mesleki Tükenmişliğe Etkisi”,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 12.02.2015

Tezin Bitiş Tarihi: 04.05.2016

 

5) Nurmansyah MI “Endonezya Tangerang Selatan Bölgesinde Ulusal Sağlık Sigortası Öncesi ve Sonrası Dönemde Sağlığı Koruma ve Geliştirme Hizmetleri Açısından Toplum Sağlığı Merkezlerinin Rolü”,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 01.04.2015

Tezin Bitiş Tarihi: 23.06.2016

 

6) Artukoğlu P. “Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Durumu: Kalitatif Bir Çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 25.09.2017

Tezin Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2019

Yönetilen Doktora Tezleri:

1)Koç S. “Sağlık Personelinin İş Uygulamaları ile Aldıkları Hizmet İçi Eğitimler Arasındaki Tutarlılığın ve Hizmet İçi Eğitimi Etkileyen Etmenlerin Saptanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 28.06.2002

Tezin Bitiş Tarihi: 18.06.2004

 

2)Konakçı SK. “Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesinde 2002 Yılında Olan Doğumlarda Sezaryenle Doğum Sıklığı ve Etkileyen Etmenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 26.04.2001

Tezin Bitiş Tarihi: 16.12.2004

 

3)Çakmur H. “İş betimlemesi ölçeğini geliştirme ve uzman hekimlerde iş doyumunu değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 11.12.2006

Tezin Bitiş Tarihi: 19.06.2009

 

4)Çevik C. “Manisa İline Ait Sağlık Düzeyi Göstergeleri: Yıllara Göre Sağlık Ocağı ve Aile Hekimliği Dönemlerinin Karşılaştırılması (2003-2012)” Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tezin Başlama Tarihi: 24.01.2011

Tezin Bitiş Tarihi: 29.07.2013

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Tezleri:

1)Ada D. “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Yatan Hastalarda Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Buna Etki Eden Etkenler, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Tezin Başlama Tarihi: 21.03.2014

Tezin Bitiş Tarihi: 03.09.2015

 

2)Lüleci D. “Türkiye’de mamografi ile meme kanseri tarama sürecinin sosyokültürel ve politik analizi: nitel bir çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Tezin Başlama Tarihi: 26.03.2015

Tezin Bitiş Tarihi: 21.03.2017

 

3)Özilice Ö. CPE modeli liderlik davranışları belirleme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Tezin Başlama Tarihi: 02.06.2016

Tezin Bitiş Tarihi: 13.03.2018

 

4) Aydemir İC. “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Motivasyon Düzeyi ve İlişkili Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Tezin Başlama Tarihi: 07.12.2018

Tezin Planlanan Bitiş Tarihi: 13.07.2020

 

 

Devam Eden Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Tezleri:

1) Kahraman AE. “Meslek Hastalığı Sürecinin Kalitatif Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Tezin Başlama Tarihi: 21.12.2018

Tezin Planlanan Bitiş Tarihi: Aralık 2020

 

2) Turunç Ö. “Çocukluk Çağı Aşılarının Reddini Etkileyen Etmenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Tezin Başlama Tarihi: 14.12.2018

Tezin Planlanan Bitiş Tarihi: Haziran 2021

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.“Türkiye Üreme Sağlığı Hizmetleri Durum Analizi Çalışması”, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, TC Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, AVSC International ve Population Council Projesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; Merkez Çalışma Ekibi Üyesi, Ankara, 1994-1995.

 

2.“Türkiye Çok Göstergeli Küme Araştırması”, UNICEF-Türkiye ve Devlet İstatistik Enstitüsü Projesi, Epi-İnfo Program Sorumlusu, Ankara, 1995.

 

3.“Çalışan Çocuklar”, Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü, ILO-IPEC Projesi, Program Yöneticisi, Ankara, Mart-Eylül 1996.

 

4.Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekim Dışı Personelin Diyabet İzlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Destekleme Fonu Projesi, Alan Uygulayıcısı, İzmir, 2000-2004.

 

5.“Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 2002 Yılında Olan Doğumlarda Sezaryenle Doğum Sıklığı ve Etkileyen Etmenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Projesi, Proje Yöneticisi, İzmir, 2000-2004 (PhD öğrencisi Dr. Serap Kayser Konakçı ile birlikte)

 

6.EMCONET: WHO (World Health Organisation) Commision on Social Determinants of Health Knowledge Networks, EMCONET Project (Employment Conditions Knowledge Network Group) Çalışma Grubu Üyesi, 2006-2007.

 

7.“İş doyum ölçeğinin geliştirilmesi ve İzmir ilindeki devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerde iş doyumunun saptanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Projesi, Proje Yöneticisi, İzmir, 2007-2009 (PhD öğrencisi Uz. Dr. Hülya Çakmur ile birlikte).

 

8.BAK: Balçova’nın Kalbi Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Balçova Belediyesi, Bilimsel Kurul Üyesi, İzmir, 2007-2010. 

 

9.İZKA-İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı. “Balçova’da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma Projesi”, TR31/08/SK01, İzmir, Proje Eğitimcisi, Ağustos 2009-Mart 2010.

 

10.MedCHAMPS: Mediterranean studies of Cardiovascular disease and Hyperglycaemia. EU-FP7 Grant Agreement Number: 223075. Work Package 5:National situational analysis of current policy and health system context. Focal Person for WP5, 2009-2012. 

 

11.RESCAP-MED: NCDs and their social determinants in Mediterranean countries: building sustainable research capacity for effective policy intervention. EU-FP7 Grant Agreement. Focal Person for WP3, 2012-2015. 

 

12.”Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Yatan Hastalarda Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Buna Etki Eden Etkenler”.  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, İzmir, 2015-2016 (Arş. Gör. Dr. Duran Ada ile birlikte). Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Koordinasyon Birimi tarafından 2015.KB.SAG.024 numaralı proje olarak desteklenmiştir.

 

 

İdari Görevler :

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Başkanlığı, 2018-halen.

2.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi, 2011-2014.

3.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2010.

4.Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı/TC Sağlık Bakanlığı Ortak Protokol, 1998-2004.

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), 1996-halen
 2. International Comission of Occupational Health (ICOH), 2005-halen
 3. International Epidemiology Association (IEA), 2006-halen
 4. Halk Sağlığı Araştırmaları Derneği (HASAD), 2008-halen
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (DEÜNİDER), 2013-halen

Ödüller:

1) Prof. Dr. Tevfik User Poster Ödülü (1999)

 1. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 10-15 Ekim 1999, Antalya

Akpınar H, Kılıç B, Amanvermez D, Aslan Ö, Sönmez İ. “İzmir Narlıdere Bölgesinde İrritabl Barsak Sendromu Prevalansı” isimli bildiri ile (E9).

 

2) Aile Planlaması Poster Ödülü (2003) Mansiyon

3.International Congress of Reproductive Health&Family Planning, 20 April 2003, Ankara Günay T, Kılıç B, Kartal M, Şahin A. “Level of family planning knowledge of military recruits” isimli bildiri ile (B5).

 

3) IX. Ulusal Halk Sağlığı Günleri En İyi Poster Ödülü (2005)

9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül-1 Ekim 2005, Kızılcahamam

Ünal B, Kılıç B, Kulaç E, Eldenk Ş, Akkoyunlu YT, Dalgıç F, Ok İ, Kırgöz İ. “İzmir Narlıdere sağlık ocağı bölgesinde Hepatit A salgını” isimli bildiri ile (E69).

 

4) X. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi En İyi Bildiri Ödülü (2006)

10.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van,

Kılıç B,  Özdemir Ç, Özdemir S, Djemalaj F, Şahin F, İlim O, İlişer R, Akgün M, Şentürk B, Demiral Y. “İzmir’de bir gecekondu bölgesinde ev kazası insidansı” isimli bildiri (E77).

 

5)Anadolu Kardiyoloji Dergisi – ETİ Şirketler Topluluğu Özgün Klinik Araştırmalar alanında Üçüncülük ödülü (2014)

Ünal B, Sözmen K, Uçku R, Ergör G, Soysal A, Baydur H, Meseri R, Şimşek H, Gerçeklioğlu G, Doğanay S, Budak R, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Aslan Ö, Çimrin D, Akvardar Y, Tuncel P. High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-based study. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Feb;13(1):9-17. isimli makale (A8).

 

 

ESERLER

Uzmanlık tezi:

Kılıç B. Gölbaşı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin Doğrudan Yaptıkları Sağlık Harcamaları ve Bunu Etkileyen Etmenler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem Bumin, Mart 1996, Ankara.

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A1. Kilic B, Bumin Ç, Aycan S, Aygün R. Convulsion Prevalence in Turkish Children. J of Neurological and Orthopaedic Medicine and Surgery, 1994; 15(2)82-84.

 

A2. Aşut Ö, Kalaça S, Kilic B. Tobacco Smoking Among Executives of the Turkish Medical Association.  Tobacco and Health, 1995:725-733.

 

A3. Erata YE, Kilic B, Güçlü S, Saygili U, Uslu T. Risk factors for pelvic surgery. Arch Gynecol Obstet. 2002 Nov;267(1):14-8.

 

A4. Kilic B, Unal B, Semin S, Konakci SK. An important public health problem: rabies suspected bites and post-exposure prophylaxis in a health district in Turkey. Int J Infect Dis. 2006 May;10(3):248-54. Epub 2006 Feb 3.

 

A5. Demiral Y, Soysal A, Can Bilgin A, Kilic B, Unal B, Uçku R, Theorell T. The association of job strain with coronary heart disease and metabolic syndrome in municipal workers in Turkey. J Occup Health. 2006 Sep;48(5):332-8.

 

A6. Gulseren L, Erol A, Gulseren S, Kuey L, Kilic B, Ergor G. From antepartum to postpartum: a prospective study on the prevalence of peripartum depression in a semiurban Turkish community. J Reprod Med. 2006 Dec;51(12):955-60.

 

A7. Kilciksiz S, Gokce T, Baloglu A, Calli A, Kaynak C, Kilic B, Eski E, Nalbantoglu G, Yigitbas HA. Characteristics of synchronous- and metachronous-type multiple primary neoplasms: a study of hospital-based cancer registry in Turkey. Clin Genitourin Cancer. 2007 Dec;5(7):438-45. doi: 10.3816/CGC.2007.n.032.

 

A8. Günay T, Kilic B, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Pabuccuoğlu O. “Infant mortality rates in Narlıdere district, Turkey (1999 to 2001): trends in rates and risk factors” Turkish J of Public Health, 2008; 6(1)9-18.

 

A9. Ergör G, Soysal A, Sözmen K, Ünal B, Uçku R, Kilic B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Saatlı G, Meseri R, Baydur H, Simşek H, Budak R, Arık H, Karakuş N. Balcova heart study: rationale and methodology of the Turkish cohort. Int J Public Health. 2012 Jun;57(3):535-42. doi: 10.1007/s00038-011-0309-x. Epub 2011 Oct 11.

 

A10. Ünal B, Sözmen K, Uçku R, Ergör G, Soysal A, Baydur H, Meseri R, Şimşek H, Gerçeklioğlu G, Doğanay S, Budak R, Kilic B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Aslan Ö, Çimrin D, Akvardar Y, Tuncel P. High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-based study. Anadolu Kardiyoloji Derg. 2013 Feb;13(1):9-17. doi: 10.5152/akd.2013.002. Epub 2012 Oct 12.

 

A11. Çakmur H, Kilic B. Job satisfaction of specialized physicians working at four state hospitals in İzmir/Turkey. Smyrna, 2013 (2):12-20.

 

A12. Phillimore P, Zaman S, Ahmad B, Shoaibi A, Khatib R, Khatib R, Husseini A, Fouad F, Elias M, Maziak W, Tlili F, Tinsa F, Ben Romdhane H, Kilic B, Kalaça S, Ünal B, Critchley J. Health system challenges of cardiovascular disease and diabetes in four Eastern Mediterranean countries. Global Public Health, 2013 (8) 8: 875-889,

 

A13.Mason H, Shoaibi A, Ghandour R, O’Flaherty M, Capewell S, Khatib R, Jaber S, Unal B, Sözmen K, Arfa C, Aissi W, Ben Romdhane H, Fouad F, Al-Ali R, Husseini A;MedCHAMPS project team (Critchley JAhmad BPhillimore PZaman SDherani MVartjes IBennett KAltun DArık HAslan ÖDemiral Y,Doganay SErgör GKilicSaatli GŞimşek HSatman IGöğen SKalaca SElias MRastam SSoulaiman NMoukeh GMaziak WMayaleh MAAbu-Rmeileh NKhatib RMikki NAbu-Kteish HAllani RBeltaifa LBen Mansour NLassoued OSaidi OTlili FAchour NBen Salah NCollins MRoglic GFadhil IUnwin N.  A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Eastern Mediterranean countries. PLoS One. 2014 Jan 7;9(1):e84445. DOI: 10.1371/journal.pone.0084445. eCollection 2014.

 

A14. Kilic B. Health-care reform in Turkey: far from perfect. Lancet. 2014 Jan 4;383(9911):28-9.

 

A15. Kilic B, Phillimore P, Islek D, Oztoprak D, Korkmaz E, Abu-Rmeileh N, Zaman S, Unal B. “Research capacity and training needs for non-communicable diseases in the public health arena in Turkey”. BMC Health Services Research, 2014, 14:373.

 

A16. Ghandour R, Shoaibi A, Khatib R, Abu Rmeileh N, Unal B, Sözmen K, Kilic B, Fouad F, Ali RA, Romdhane HB, Aissi W, Ahmad B, Capewell S,  Critchley J, Husseini A. “Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases:  Multi-criteria decision analysis (MCDA) in four eastern Mediterranean countries”. International Journal of Public Health,  2015, 60 (supplement 1) S73-S81.  DOI: 10.1007/s00038-014-0569-3

 

A17. Kilic B, Kalaca S, Unal B, Phillimore P, Zaman S. Health policy analysis for prevention and control of cardiovascular diseases and diabetes mellitus in Turkey. International Journal of Public Health, 2015, 60 (supplement 1) S47-S53.

 

A18. Critchley J, Capewell S, O’Flaherty M, Abu-Rmeileh N, Rastam SSaidi O, Sozmen K, Shoaibi A, Husseini A, Fouad F, Mansour NB, Aissi W, Ben Romdhane H, Ünal B, Bandosz P, Bennett K, Dherani M, Al-Ali R, Maziak W, Arık H, Gerçeklioğlu G,  Altun DŞimşek HDoganay S, Demiral YAslan ÖUnwin N. Phillimore P,: MedCHAMPS project team (Achour N, Allani R, Arfa C, Abu-Kteish H, Ahmad BBeltaifa L, Ben Salah NCollins MElias MErgör G, Fadhil I, Ghandour R, Göğen S,  Jaber S, Kalaca S, Khatib R, Khatib R, Koudsie S, Kilic, Lassoued OMayaleh MA, Mikki NMoukeh G, Roglic G, Satman ISoulaiman N, Tlili F, Yardım N, Zaman S.). Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from risk factor changes and treatments. International Journal of Cardiology. 2016, 208:  150–161.

 

A19. Sahan C, Demiral Y, Kilic B, Aslan O. Changes in employment status after myocardial infarction among men. Balkan Medical Journal, July, 2016;33(4):419-25

 

A20.Nurmansyah MI, Kilic B.  The Impact of National Health Insurance Policy to the Implementation of Health Promotion Program on Public Health Center in Indonesia. Kesmas: National Public Health Journal, Feb 2017, Vol:11(3):103-110.

 

A21. Kilic B, Meseri R, Demiral Y, Sönmez Y, Kaynak C, Ergör A. Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir. J Basic Clin Health Sci 2017,1:23-26

A22.Islek D, Kilic B, Akdede BB. Out-of-Pocket Health Expenditures in patients with bipolar disorder, anxiety, schizophrenia and other psychotic disorders: Findings from a study in a Psychiatry Outpatient Clinic in Turkey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2018, 53:151-60.

 

A23.Cevik C, Sozmen K, Kilic B. How primary care reforms influenced health indicators in Manisa district in Turkey: Lessons for General Practitioners. European Journal of General Practice, 2018, 24(1):74-83.

 

A24.Demiral Y, Kilic B, Padir İ. Prevalence and factors affecting job strain among the managers in primary health care services in Turkey. J Basic Clin Health Sci, 2018, 2(1):25-8.

 

A25.Cevik C, Kilic B. Change from health center to family physician period in Turkish health system: a qualitative study. International Journal of Health Planning and Management, DOI:10.1002/hpm.2580, Volume 33, Issue 3, e1022-e1036, July/September 2018.

 

A26. Phillimore P, Sibai AM,  Rizk A, Maziak W, Unal B, Abu-Rmeileh N, Romdhane H, Fouad F, Khader Y, Bennett K, Zaman S, Mataria A, Ghandour R,  Kilic B, Ben Mansour N, Fadhil I, O’Flaherty M, Capewell S, Critchley JA. Context-led capacity building in time of crisis: fostering NCD research skills in the Mediterranean Middle East and North Africa. Global Health Action. 5 February 2019, vol:12:1,pp:1-9

 

 

EDİTÖRE MEKTUP

EM1. Kılıç B. Healthcare in Turkey: from socialization to privatization. BMJ (Rapid response) http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7456?tab=responses

Ulaşılma Tarihi: 4 April 2011.

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1. Aşut Ö, Kalaça S, Kılıç B. “Tobacco Smoking Among Executives of the Turkish Medical Association” 9th World Conference on Tobacco and Health; Abstract Book pp:169, Paris, France, 1995.

 

B2. Kılıç B, Kırcalıoğlu FN, Türkmenoğlu İ, Bumin Ç, Bumin MA. Preliminary Results of the Situation Analysis Study of Reproductive Health Care at the Social Security Hospitals in Turkey. American Public Health Association 123rd Annual Meeting; Oral Presentation, Abstracts Book pp:430, San Diego, CA, USA, 1995.

 

B3. Kılıç B, Aslan BÜ, Şemin S. “Animal Bites and Postexposure Prophylaxis for Rabies in Narlıdere Health District, Turkey” IEA European Regional Meeting; Programme & Abstracts Book pp:135, August 24-26, 2000, Kaunas, Lithuania.

 

B4. Akpınar H, Kılıç B, Amanvermez D, Aslan Ö, Sönmez İ. “Irritable Bowel Syndrome Prevalance in Narlıdere District in Turkey”, 8. United European Gastroenterolgy Weeks (UEGW) Poster Presentations, Gut 2000; 47 (Suppl:III), volume:32,  A214, P821, Brussels, Belgium, 2000.

 

B5. Günay T, Kılıç B, Kartal M, Şahin A. “Level of family planning knowledge of military recruits”; 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, Abstract Book:171-172, 2003.

 

B6. Günay T, Kılıç B, Kaynak C, Çakmak B, Kaya H, Aldemir N, İnaç S, Göktaş H, Sarısaltık S, Kaya E. “Differences between modern and traditional contraceptive method users at Narlıdere health district”; 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, Abstract Book:171, 2003.

 

B7. Ergör A, Kılıç B, Demiral Y. “Effects of occupational accidents on community health in Turkey”, 13th International Conference on Safe Communities, Abstracts Book pp:207-208, Prague, Czech Republic, 2004.

 

B8. Kılıç B, Meseri R, Sönmez Y, Ergör A,  Kaynak C, Demiral Y. “Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey”, Safety 2004: 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Oral Presentation, Abstracts Book pp:371, Vienna, Austria, 2004.

 

B9. Ergör A, Kılıç B, Gürpınar E, Demiral Y. “Occupational Risks of Primary Health Care Workers: First Step for Prevention”, Safety 2004: 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Abstracts Book pp:212-213, Vienna, Austria, 2004.

 

B10. Demiral Y, Kılıç B, Padır İ. “Job strain among managers in the primary health care services in Turkey”, 6th ICOH International Conference on Occupational Health for Health Care Workers, Abstracts Book pp:102, Kitakyushu, Japan, 2004.

 

B11. Kılıç B, Ergör A, Demiral Y, Gürpınar E. “Job satisfaction of employees at health centres in Turkey”, International Conference on Occupational Health Services, Abstracts Book pp:113, Helsinki, Finland, 2005.

B12. Kılıç B, Demiral Y, Ergör A. “Coverage of occupational health services in Turkey”, International Conference on Occupational Health Services, Abstracts Book pp:112, Helsinki, Finland, 2005.

 

B13. Velipaşaoglu SK, Kılıç B, Aksakoğlu G. “The agreement of in service training topics with the job activities of primary health care workers in a health district in Turkey” XVII. IEA World Congress of Epidemiology, Abstracts Book pp:357, Bangkok, Thailand, 2005.

 

B14. Kılıç B, Ünal B, Şemin S, Konakçı SK. “Rabies suspected bites in a health district in Turkey” XVII. IEA World Congress of Epidemiology, Abstracts Book pp:356, Bangkok, Thailand, 2005.

 

B15. Günay T, Kılıç B, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Pabucçuoğlu O. “Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)” XVII. IEA World Congress of Epidemiology, Oral Presentation, Abstracts Book pp:358, Bangkok, Thailand, 2005.

 

B16. Konakçı SK, Kılıç B, Ünal B, Aksakoğlu G, Demiral Y.  “Prevalence and determinants of caesarean sections in the Narlıdere Health District, Turkey” XVII. IEA World Congress of Epidemiology, Abstracts Book pp:356, Bangkok, Thailand, 2005.

 

B17. Giray H, Kılıç B, Aksakoğlu G. “Family planning knowledge and sexual life of unmarried women in a district in Turkey” XVII. IEA World Congress of Epidemiology, Abstracts Book pp:358, Bangkok, Thailand, 2005.  

 

B18. Demiral Y,  Ünal B, Kılıç B, Soysal A, Bilgin AC, Uçku R, Theorell T. “Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population” XVII. IEA World Congress of Epidemiology, Abstracts Book pp:350, Bangkok, Thailand, 2005.

 

B19. Saatlı G, Kılıç B, Baydur H, Yanık A, Ünal B, Ergör A, Demiral Y. “Worry about future unemployment in the last year students of Dokuz Eylül University”, Conference health impact of unemployment, underemployment and informal labour: problems of developed and developing countries, Abstracts Book pp:40-41, İzmir, Turkey, 2005.

 

B20. Demiral Y,  Ünal B, Kılıç B, Soysal A, Bilgin AC, Uçku R, Theorell T. “Social determinants of job strain in municipality workers” 28th International Congress on Occupational Health, Abstracts Book pp:103, Milano, Italy, 2006.  

 

B21. Pıçakçıefe M,  Ergör A, Kılıç B, Yemez B. “The state of municipal police facing with violence in working life” 28th International Congress on Occupational Health, Abstracts Book pp:226, Milano, Italy, 2006.  

 

B22. Kılçıksız S, Gökçe T, Baloğlu A, Çallı A, Kılıç B, Kaynak C, Nalbantoğlu G, Yiğitbaş HA. Synchronous and metachronous multiple primary neoplazms: A study from hospital-based data of Cancer Registry in Turkey. 6th congress of the Balkan Union of Oncology, 13–16 September 2006, Sofia, Bulgaria, Abstracts Book, OP16, pp:38.  

B23. Ünal B, Saatli G, Ergör G, Uçku R, Meseri R, Soysal A, Kılıç B, Akvardar Y, Baydur H, Giray H, Sözmen M, Budak R. “Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project”. Clinical Cardiology, 31/supp/2/14/2008. 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Kemer, Antalya, Kasım 2008.

B24. Soysal A, Giray H, Ergör G, Uçku R, Ünal B, Günay T, Ergör A, Kılıç B, Demiral Y, Aslan Ö, Çımrın D, Akvardar Y. “The preparation period of the heart of Balcova Project”,”Clinical Cardiology, 31/supp 2/14/2008. 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,Kemer, Antalya, Kasım 2008.

B25. Ergör G, Giray H, Ünal B, Uçku R, Soysal A, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Saatli G, Meseri R, Baydur H. “Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project”. Clinical Cardiology, 31/Suppl/13″ 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Kemer, Antalya, Kasım 2008.

B26. Kılıç B. “From Socialisation to Privatisation of Health Services in Turkey (1960-2008)” XII. World Public Health Congress, Abstracts Book CD pp:145.39, 27 April-1 May, Istanbul, Turkey, 2009.

B27. Ergör G, Ünal B, Günay T, Soysal A, Uçku R, Giray H, Ergör A, Demiral Y, Kılıç B, Saatlı G, Yılmaz S, Pekel Ö, Baydur H, Sözmen K, Doğanay S, Altun D, Damgacı V. “Balçova Heart Study: a health promotion and prevention Project in Turkey” European Society for Prevention Research, Lisbon, Portugal, 8-9 December 2011.

B28. İşlek D, Kalaça S, Kılıç B, Tezcan I, Demiral Y. Social determinants of non-communicable diseases in Turkey:Country Report. RESCAP-MED International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, 6-7 May 2013, İstanbul. Oral Presentation, No:5.

B29. Islek D, Oztoprak D, Kılıç B.“Mapping of papers based on Health Inequalities and Social Determinants of Health in the field of Non Communicable Diseases “, RESCAP-MED International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, 6-7 May 2013, İstanbul. Poster No:17 (Kongre Abstract CD).

B30. Luleci D, Islek D, Kılıç B.“Reorganization of Turkish Ministry of Health and the Role of Turkish Public Health Institution on Non-communicable Diseases“, RESCAP-MED International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, 6-7 May 2013, İstanbul. Poster No:31 (Kongre Abstract CD).

B31. Cevik C, Kılıç B.  Diabetes mellitus and hypertension admissions in urban and rural areas in Manisa between 2008-2012 years. RESCAP-MED International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, 6-7 May 2013, İstanbul. Poster No:20 (Kongre Abstract CD).

B32. Lüleci D, Kılıç B.“Document Analysis on Social Determinants of Health and Health Inequalities for Non-Communicable Diseases”, RESCAP-MED International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, 6-7 May 2013, İstanbul. Poster No:30 (Kongre Abstract CD).

B33.Bahadır H, Taymaz B, Açıkgöz A, Şahan C, Ülken Y, Kılıç B, Sakarya S. Syrian Refugees in Turkey: A Document Analysis. International Symposium on Socio-Political Challenges in Mediterranean Region. December 3-4, 2014, Beirut, Lebanon. Abstract Book, pp:24.

B34. Şahan C, Demiral Y, Kılıç B, Aslan Ö. Changes in employment conditions after myocardial infarction in Turkey. The 31st International Congress on Occupational Health, Korea, 1-5 June 2015, Poster No: IC-0473 (Kongre Abstract CD).

B35. Luleci D, Cevik C, Kose O, Ozdemir R, Ozgulcu S, Kılıç B. Science Policy and The Gap between Policy Makers and Researchers in Turkey. 16. International Scientific Congress CNIC, Oral Presentation, CIE-O-018. 22-26 June 2015, Havana, Cuba, Abstract Book, pp:60.

B36. Kalaca S, Kılıç B, Unal B, Zaman S, Phillimore P. Integrating the patients’ perspective in chronic disease care: Experience from Turkey. 16. International Scientific Congress CNIC, Oral Presentation, EIN-O-011. 22-26 June 2015, Havana, Cuba, Abstract Book, pp:41.

B37. Kılıç B, Kalaca S, Unal B, Zaman S, Phillimore P. Current capacity of Turkish health system: a multi dimensional analyse. 16. International Scientific Congress CNIC, Oral Presentation, CIE-O-019. 22-26 June 2015, Havana, Cuba, Abstract Book, pp:60.

 

B38. Islek D, Kılıç B, Akdede BB. “Out-of-pocket health expenditures for psychiatry patients in a university hospital in Turkey “, 59th Annual Scientific Meeting of the Society for Social Medicine-SSM 2015 Posters, PP14, 2-4 September 2015, University College Dublin, Dublin/Ireland. J Epidemiol Community Health, 2015; 69 (suppl 1): A59 doi:10.1136/jech-2015-206256.112

 

B39. Ada D, Kılıç B. Catastrophic health expenditures in acut coronary syndrom patients in 2014 in Turkey. International Conference on Health, Economics and Management (IEHM 2015), Oral Presentation, 16-18 September 2015, Augsburg, Germany, Abstract Book, pp:1-8.

 

 

 

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Demiral Y, Kılıç B, Ünal B. “Country Case Studies:Turkey” in Employment Conditions and Health Inequalities (Final Report), eds. Benach J, Muntaner C, Santana V. pp:45, Employment Conditions Knowledge Network (EMCONET) for the Commission on the Social Determinants of Health, World Health Organisation, Geneva, 2007.

 

C2. Kılıç B. “Destructive effects of privatisation in the Turkish health care system” in Medizin und Gewissen, eds. Gerhardt M, Kolb S. pp:523-531, Mabuse-Verlag GmbH press, Frankfurt, 2008. (ISBN no: 978-3-938304-63-1).

 

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. Kılıç B, Bumin Ç. Sağlık Sistemleri. Toplum ve Hekim; 1993; c:8, no:53, s:41-47.

 

D2. Kılıç B. Sağlıkta Çağdaşlık mı Çağdışılık mı? Çalışma Ortamı Dergisi; 1993; c:2, no:7, s:32-37

 

D3. Kılıç B. Endonezya: Çalışan Çocuklar. Çalışma Ortamı Dergisi; 1993; c:2, no:8, s:52-54

 

D4. Kılıç B, Bumin Ç. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi. Toplum ve Hekim; 1993; c:8, no:56, s:32-41.

 

D5. Kılıç B. Aygün R. İşyeri Denetimi ve Sağlık Ocağı Hekimi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi; 1993; c:2, no:9,  s:310-311.

 

D6. Kılıç B. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu: Yerel Yönetimler mi? Merkezi Yönetim mi? Toplum ve Hekim; 1993; c:8, no:58, s:48-51.

 

D7. Kılıç B. Tıbbın “Sosyalleştirilmesi”nde Türkiye’nin Deneyi Makalesi  Üzerine Bir Yorum. Çalışma Ortamı Dergisi; 1994; c:2, no:12, s:27-31.

 

D8. Kılıç B. Katılım Olgusunun Tarihsel Gelişimi. Çalışma Ortamı, 1994; c:3, no:13, s:27-32.

 

D9. Kılıç B, Aygün R. TC Sağlık Bakanlığının Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliklerindeki Yanlışlık ve Eksiklikler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1994; c:3, no:9,  s:312-314.

 

D10. Kılıç B, Kalaça S, Aksakoğlu G. Kolera Salgını ve Sağlık Ocağı Hekimi.  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1994; c:3, no:10,  s:346-350.

 

D11. Kılıç B. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi. Toplum ve Hekim; 1995; c:9; no:64-65, s:30-35.

 

D12. Kılıç B, Aksakoğlu G. Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar. Toplum ve Hekim; 1995; c:9, no:64-65, s:4-13.

 

D13. Kılıç B. İşyerlerinde Katılım Modelleri ve İşyeri Hekimliği. Çalışma Ortamı Dergisi, 1995; c:4, no:20, s:41-47.

 

D14. Kılıç B. Fişek Enstitüsünün Toplumsal Konumu. Çalışma Ortamı Dergisi, 1995; c:4, no:22, s:2-4

 

D15. Boztok D, Kılıç B. Sağlık İnsangücü Planlaması. Çalışma Ortamı Dergisi, 1995; c:4, no:23, s:13-20.

 

D16. Kılıç B. Sağlığı Koruma Can Güvenliğinin Ayrılmaz Bir Parçası: İyi Bir Sağlık Örgütlenmesi Nasıl Olmalı? Ada Kentliyim Dergisi, 1995; c:1, no:3, s:68-69.

 

D17. Kılıç B, Bilaloğlu E. Hastanelerde Reform. Toplum ve Hekim; 1995; c:10, no:69-70, s:142-146.

 

D18. Kılıç B. İnsan Yerleşimleri Doruğu (Habitat II). Çalışma Ortamı, 1996; c:5, no:25, s:2-4.

 

D19. Kılıç B. Adölesan Cinselliği. Çalışma Ortamı Dergisi, 1996; c:5, no:27, s:45-47

 

D20. Kılıç B. Gölbaşı Bölgesi’ndeki Sağlık Başvuruları ve Bunu Etkileyen Etmenler.  Toplum ve Hekim; c:11, no:74, s:2-10 (1996).

         

D21. Kılıç B. Gölbaşı Bölgesi’ndeki Doğrudan Sağlık Harcamaları ve Bunu Etkileyen Etmenler.  Toplum ve Hekim; c:12, no:77, s:2-10 (1997).

 

D22. Kılıç B, Sayek İ. “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Varolan Durum”;  Toplum ve Hekim; c:12, no:79, s:11-21, 1997

 

D23. Topuzoğlu A, Aksakoğlu G, Kılıç B. “Tıp Eğitimi Açısından Türkiye’nin Sağlık Öncelikleri”;  Toplum ve Hekim; c:12, no:79, s:27-31, 1997

 

D24. Kılıç B, Aygün R. “Ankara Gölbaşı Bölgesinde Yer Alan Sağlık Ocaklarının Malzeme, İnsangücü ve Hizmet Açısından Durum Analizi, 1995”; Toplum ve Hekim; c:13, no:5, s:354-361 (1998).

 

D25. Kılıç B. “Uluslararası Verileriyle Sağlıkta Eşitsizlikler”; Toplum ve Hekim; c:13, no:2, s:110-122 (1998).

         

D26. Kılıç B, Aslan BÜ, Şemin S. “İzmir Narlıdere Bölgesi 1999 Yılı Kuşkulu Isırık Olguları”  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, c:9, no:6,  s:217-220 (2000).

 

D27. Kılıç B, Sayek İ. “Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2000”;  Toplum ve Hekim; c:16, sayı:3, s:230-240 (2001).

 

D28. Kılıç B. “Dünya Sağlık Örgütü İle Geçen Yarım Yüzyıllık Süreçte Dünyada Sağlığın Durumu”;  Toplum ve Hekim; c:17, sayı:2, s:126-135 (2002).

 

D29. Kılıç B, Aksakoğlu G. “Sağlık Bakanlığınca Aralık 2001 Tarihinde Yeniden Yayımlanan Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yürütülmesi Hakkındaki Yönergenin Değerlendirilmesi”;  Toplum ve Hekim; c:17, sayı:3, s:202-205 (2002).

 

D30. Günay T, Kılıç B, Şemin S, Pabucçuoğlu O. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999 Yılı Kayıt Dışı Bebek Ölümleri”  Sağlık ve Toplum (12)3:52-55 (2002).

 

D31. Konakçı SK, Kılıç B. “Sezaryen ile Doğumlar Artıyor”;  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, c:11, no:8,  s:286-288 (2002).

 

D32. Kılıç B, Aksakoğlu G. “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Döner Sermaye Uygulaması Yanlıştır”;  Toplum ve Hekim; c:17, sayı:5, s:338-343 (2002).

 

D33. Kılıç B, Konakçı SK, Keskinoğlu P, Ergör A, Boya FÖ, Gürsoy G, Pıçakçıefe M.  “Narlıdere Bölgesi Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları”; Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, c:11, no:10,  s:387-391 (2002).

 

D34. Kılıç B. “AKP, Aile Doktorluğu ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (10 soru 10 yanıt)”;  Toplum ve Hekim; c:18, sayı:2, s:120-122 (2003).

 

D35. Ergör A, Kılıç B, Pıçakçıefe M, Gürsoy G, Boya FÖ, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Demiral Y. “Sağlık Ocaklarında İşe Giriş ve Portör Muayeneleri:Narlıdere’de Gıda Üreten İşyerlerinin Değerlendirilmesi”;  Sağlık ve Toplum, yıl:13, no:1, s:50-55 (2003).

 

D36. Belek İ, Kılıç B. “10 Soruda Aile Hekimliği-Doktorluğu”; Toplum ve Hekim;  c:18, sayı:6, s:414-430, Kasım-Aralık 2003.

 

D37. Kılıç B. “Kapitalistleşen Avrupa Bölgesi Eski Sosyalist Ülkelerinin Sağlık Düzeyi Göstergeleri” Toplum ve Hekim;  c:18, sayı:3, s:217-231 (2003).

 

D38. Aksakoğlu G, Kılıç B, Uçku R. “Aile Hekimliği Türkiye İçin Uygun Değildir”;  Toplum ve Hekim;  c:18, sayı:4, s:251-257 (2003).

 

D39. Ergör A, Kılıç B, Demiral Y, Gürpınar E. “Sağlık Ocaklarında İş Riskleri”;  Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, yıl:4, no:16, s:44-51 (2003).

 

D40. Konakçı SK, Kılıç B. “İzmir’de Sezaryen ile Doğum Sıklığı ve Buna Etki Eden Faktörler”;  Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, c:14, sayı:2, s:88-95 (2004).

 

D41. Kılıç B, Ergör A, Gürpınar E, Demiral Y. “Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı)”; Sağlık ve Toplum, Yıl:14, sayı:2, s:12-21 (2004).

 

D42. Kılıç B, Kulaç E, Sınır E, Samancı B, Kaya A, Taştan M. “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde İlaç Tanıtımı Yapan İlaç Firması Temsilcilerinin Özellikleri”;  Sağlık ve Toplum, Yıl:14, sayı:2, s:74-80 (2004).

 

D43. Giray H, Kılıç B. “Bekar kadınlar ve üreme sağlığı”; Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt:13, no:8, s:286-289 (2004).

 

D44. Ünal B, Kılıç B, Kulaç E, Eldenk Ş, Akkoyunlu Y, Dalgıç F, Ok İ, Kırgöz İ.   “İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını”; Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt:13, no:8, s:305-308 (2004).

 

D45. Velipaşaoğlu S, Kılıç B, Aksakoğlu G. “Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde birinci basamak sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri ve etkileyen etmenler”; Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt:14, no:12, s:260-267 (2005).

 

D46. Giray H, Kılıç B, Aksakoğlu G. “Bekar Kadınların Aile Planlaması Bilgilerini Etkileyen Etmenler” Sağlık ve Toplum, Yıl:16, sayı:1, s:64-69 (2006).

 

D47. Keskinoğlu P, Özkul Ö, Ayan R, Norgaz G, Giray H, Kılıç B. “İzmir’de bir sağlık ocağı bölgesinde 50-54 yaş arası kadınlarda menopoz durumu ile diğer etmenlerin depresyon görülme sıklığına etkisi” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt:15, no:2, s:31-37 (2006).

 

D48. Kılıç B, Kaynak C, Keskinoğlu P, Karakuş NE, Giray H, Konakçı SK, Sönmez Y, Meseri R,  Dönmez G, Yanık A, Dalkıran Binbay D, Arslan LS, Gürpınar E, Günay T, Uçku R. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde toplumsal tanı çalışması:Öğrenci geri bildirimlerinin değerlendirilmesi” Tıp Eğitimi Dünyası, sayı:22, s:28-36 (2006).

 

D49. Keskinoğlu P,  Pıçakçıefe M, Karakuş NE, Giray H, Bilgiç N, Kılıç B. “İzmir’de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı” Tütünsüz Yaşam Dergisi, cilt:2, sayı:1-4, s:46-50 (2006).

 

D50. Kılıç B, Meseri R, Sönmez Y, Kaynak C, Demiral Y, Ergör A. “Ev kazaları ve etkileyen etmenler”  Sendrom, 18(12):68-74 (2006).

 

D51. Keskinoğlu P,  Karakuş N, Pıçakçıefe M, Giray H, Bilgiç N, Kılıç B. “İzmir’de Lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik sıklığı üzerine sosyal davranmanın etkisi” Türk Toraks Dergisi, c:7, s:3, sf:190-195 (2006).

 

D52. Kılıç B, Aksakoğlu G. “Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgeleri (1964-2005)” Toplum Hekimliği Bülteni, 25(3):7-14 (2006).

 

D53. Kılıç B, Demiral Y, Özdemir Ç, Özdemir S, Djemalaj F, İlim O, İlişer R, Akgün M, Şentürk B, Şahin F. “İzmir’de bir gecekondu bölgesinde evde yaralanma insidansı”,   Toplum Hekimliği Bülteni, 25(3):27-32 (2006).

 

D54. Kılıç B, Günay T, Demiral Y, Ünal B, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Şahin A, Koç S, Kıran S, Bilgin AC, Ulusel B, Civaner M. “Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında Yöneylem araştırması (1999-2002)” TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(1):79-92 (2007).

 

D55. Demiral Y, Soysal A, Kılıç B, Uçku R, Bilgin AC, Karakuş N, Ünal B. “İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastalığı ilişkisi”  TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(1):27-40 (2007).

 

D56. Kılıç B, Ergör A, Demiral Y, Uçku R, Ünal B, Günay T, Ergör G, Aksakoğlu G. Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyla ilgili geri bildirimlerinin değerlendirilmesi (1998-2006). Tıp Eğitimi Dünyası, 24:9-15 (2007).

 

D57. Demiral Y, Ünal B, Kılıç B,  Soysal A, Bilgin AC, Uçku R, Theorell T. “İş stresi ölçeğinin İzmir Konak belediyesinde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi”  Toplum Hekimliği Bülteni, 26(1):11-18 (2007).

 

D58. Giray H, Kılıç B. Türkiye’de kentlerde sağlık örgütlenmesi. Memleket Mevzuat, 2(21-22):13-23 (2007).

 

D59.Günay T, Kılıç B, Kartal M, Şahin A. “Erkeklerin aile planlamasına katılımını artırmak için bir adım: erlere yönelik aile planlaması eğitimi” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 17(4):283-291 (2007).

 

D60. Pıçakçıefe M, Ergör A,  Kılıç B, Yemez B. “Zabıtaların sosyodemografik özellikleri ve çalışma yaşamı bileşenleriyle şiddetle karşılaşma durumları arasındaki ilişki” Sağlık ve Toplum Dergisi, Yıl:17, sayı:3, s:92-102 (2007).

 

D61. Kılıç B. “Türkiye için sağlık insangücü planlaması ve istihdam politikaları”; TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6):501-514 (2007).

 

D62. Göksever H, Kılıç B, Erata Y. “Preterm doğumlarda epidemiyolojik faktörler” Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 18(5):294-305 (2008).

D63. Göksever H, Erata Y, Kılıç B. “Üçlü tarama testi sonuçlarıyla gebelik komplikasyonları arasındaki ilişkiler” Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 19(6):342-8 (2009).

D64. Çakmur H, Kılıç B. “İş Betimlemesi Ölçeğinin Geliştirilmesi”; Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 14(3):124-131, (2010).

 

D65. Şimşek H, Kılıç B. “Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar”; Turkish Journal of Public Health, 2012;10(2):116-127, (2012).

D66. Çevik C, Kılıç B. “Manisa ilinde sağlık ocağı ve aile hekimliği dönemlerinde çalışmış sağlık yöneticilerinin görüşleri”; Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,  2013;cilt:22, sayı:4:122-130.

 

D67. Kılıç B. Sağlıkta dönüşüm programının evrensel kapsayıcılık ve eşitlik iddiaları üzerine bir eleştiri. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, sayı:28, Sonbahar(2013), s:10-15.

 

D68. Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. “Dünyada ve Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam Politikaları”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2014;13(6):495-504.

                                                                                 

D69. Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. “Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlama (2013-2023)”, Turkish J of Public Health, 2015;13(1):53-61.

 

D70. Kılıç B. Değişen Dünyada 21. Yüzyıl Sağlık Politikaları. Piyal B, editör. 21. Yüzyılda Halk Sağlığı: Değişen Dünya, Değişen Sorunlar. Türkiye Klinikleri, 2019:21-28.

 

D71. Özdemir R, Gülhan İ, Tosun G, Uyar İ, Doğan A, Kurban Y, Karaca SY, Kılıç B. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Klinik Karar Destek Sistemlerine Yaklaşımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2020, c:29; s:3:153-160.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

E1. Aycan S, Kılıç B,  Aygün R. “Gölbaşı Eğitim ve Araştırma  Bölgesinde 0-5 yaş Grubu Çocuklarda Konvülsiyon Sıklığı”, III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi; 30 Nisan-2 Mayıs 1992,  Ankara, Kongre Kitabı s:24.

 

E2. Kılıç B, Kalaça S, Yeşildal N. “Birinci Basamak  Sağlık Örgütlenmesi ve Pratisyen Hekimin Konumuna İlişkin Gözlemler”; II.Pratisyen Hekimlik Kongresi, 5-8 Kasım 1992, Antalya, Kongre Kitabı s:205-211.

 

E3. Kılıç B, Kalaça S, Aşut Ö. “Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Uygulanması Gereken Bir Yöntem: Gezici Eğitim Seminerleri”, IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Didim, Kongre Kitabı s:21-23.

 

E4. Kılıç B, Tekin İÖ, Akça R, Küçükbozbey E, Oflaz İ, Özdemir E, Aygün R. “Ortaokul Öğrencilerinde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı”, IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Didim, Kongre Kitabı s:395-398.

 

E5. Kılıç B,  Bumin MA. “Sağlık Hizmeti Başına Düşen Doğrudan Harcama Tutarı ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler”, IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Didim, Kongre Kitabı s:305-308.

Sözlü Sunum

 

E6. Aksakoğlu G, Kılıç B, Fişek G, Boztok D, Dedeoğlu N, Musal B, Zencir, M., “Genel Pratisyenliğin Geliştirilmesi İçin Sosyalleştirme Yasası Uygulamaya Sokulmalıdır”, III. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 20-23 Ekim 1994, Mersin, Kongre Kitabı s:145-146.

 

E7. Kılıç B. “Gölbaşı Bölgesi’nde Yaşayan Bireylerin Sağlık Hizmeti Başvuruları ve Bunu Etkileyen Etmenler”, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Ekim 1996, İstanbul, Kongre Kitabı s:228-234.

 

E8.Kılıç B. “Gölbaşı Bölgesi’nde Yaşayan Bireylerin Doğrudan Yaptıkları Sağlık Harcamaları ve Bunu Etkileyen Etmenler”, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Ekim 1996, İstanbul, Kongre Kitabı s:317-323.

 

E9. Akpınar H, Kılıç B, Amanvermez D, Aslan Ö, Sönmez İ. “İzmir Narlıdere Bölgesinde İrritabl Barsak Sendromu Prevalansı” 16. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 10-15 Ekim 1999, Kemer, Antalya, The Turkish J Gastroenterology, Bildiriler, Volume:10, Supplement:2, s:21.

 

E10. Kılıç B, Çakır V, Şahin T, Sarı S, Bekçi E. “İzmir Metropolunda 1999 Yılı Bebek Ölümleri”; I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart 2001, Ankara, Kongre Kitabı s:311-312.

 

E11. Kılıç B, Acar R, Özgen H, Gök K. “İzmir Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesindeki Gebe Kadınlarda Anemi Prevalansı”; I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart 2001, Ankara, Kongre Kitabı s:286-287.

 

E12. Günay T, Kılıç B, Şemin S, Pabucçuoğlu O. “İzmir Narlıdere Bölgesinde 1999 Yılı Bebek Ölümleri”; I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart 2001, Ankara, Kongre Kitabı s:313-314.

 

E13. Kılıç B, Ergör A. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonundaki Uygulamalar Hakkında Geri Bildirimleri”; II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir, Kongre Kitabı s:152.

 

E14. Kılıç B, Sayek İ. “Türkiyede Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Durumu”; II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir, Kongre Kitabı s:46.

 

E15. Aslan B, Kıran S, Günay T, Uçku R, Soyer A, Kılıç B, Musal B. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları”; II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir, Kongre Kitabı s:93.

 

E16. Günay T, Kıran S, Uçku R, Aslan B, Soyer A, Ellidokuz H, Anal Ö, Demiral Y, Kılıç B. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları”; II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir, Kongre Kitabı s:93.

 

E17. Kılıç T, Kılıç B. “İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Malnutrisyonlu Bebek Oranı”; VI.Pratisyen Hekimlik Kongresi, 17-21 Ekim 2001, Antalya, Kongre Kitabı s:200.

 

E18. Gürpınar E, Kılıç B, Ergör A, Demiral Y. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Personelinin İş Riskleri”, II. Ulusal İş Sağlığı Günleri, 22-24 Mart 2002, İzmir, Kongre Kitabı s:231-236.

 

E19. Konakçı SK, Keskinoğlu P, Kılıç B, Pıçakçıefe M, Boya FÖ, Gürsoy G, Ergör A. “Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Doktorların İşe Giriş Muayeneleriyle İlgili Bilgi Ve Tutumları”, II. Ulusal İş Sağlığı Günleri, 22-24 Mart 2002, İzmir, Kongre Kitabı s:225-230.

 

E20. Keskinoğlu P, Konakçı SK, Kılıç B, Pıçakçıefe M, Boya FÖ, Gürsoy G, Ergör A. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı’na Bağlı Sağlık Ocaklarında Verilen İşe Giriş Raporları’’, II. Ulusal İş Sağlığı Günleri, 22-24 Mart 2002, İzmir, Kongre Kitabı s:143-148.

 

E21. Boya FÖ, Pıçakçıefe M, Gürsoy G, Kılıç B, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Ergör A. “Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Yer Alan Gıda Üretim Yerlerinde Çalışaların İşe Giriş Raporlarının Ve Portör Muayenelerinin Değerlendirilmesi”, II. Ulusal İş Sağlığı Günleri, 22-24 Mart 2002, İzmir, Kongre Kitabı s:137-142.

 

E22. Kılıç B, Ergör A. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2002 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Adaylarının Halk Sağlığı Rotasyonu ile İlgili Geri Bildirimleri”; 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı s:578-581.

 

E23. Keskinoğlu P, Kılıç B, Konakçı SK, Kulaç E, Kaya H, Salamış BI, İçel ND. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Sağlık Düzeyi Göstergelerine Sağlık Ocaklarındaki Döner Sermaye Uygulamasının Etkileri”; 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı s:535-537.

 

E24. Konakçı SK, Kılıç B, Keskinoğlu P, Kulaç E. “Narlıdere İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Nisan 2002 Tarihinde Sağlık Hizmetleri İçin Yapılan Doğrudan Harcamalar ve Döner Sermaye Uygulamasının Doğrudan Harcamalara Etkileri”; 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı s:531-535.

 

E25. Kulaç E, Kılıç B, Sınır E, Samancı B, Kaya A, Taştan M. “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Personeline İlaç Tanıtımı Yapan İlaç Firması Temsilcileri”; 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı s:529-531.

 

E26. Gürpınar E, Kılıç B, Ergör A. ” Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin iş Doyumu”; 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı s:463-466.

 

E27. Keskinoğlu P, Pıçakçıefe M, Bilgiç N, Kılıç B. “2001 Yılında İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Gerçekleşen Adölesan Gebelikler”; 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-28 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı s:230-234.

 

E28. Kılıç B. “Sağlık sistemleri ve sorunları dersinde edebiyatın yeri ve bir yöntem önerisi: Kitap Ödevleri”; 8. Halk Sağlığı Günleri, 23 Haziran 2003, Sivas, Kongre K.s:205.

 

E29. Kılıç B, Konakçı S, Pabucçuoğlu O, Badıllıoğlu O, Karakuş N. “Sağlık mevzuatı ve tıp eğitiminde yeri”; 8. Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran 2003, Sivas, Kongre Kitabı s:31.

 

E30. Kılıç B, Keskinoğlu P, Konakçı S, Kaynak C, Sönmez Y, Arslan L, Gürpınar E, Uçku R. “Bir toplumsal tanı çalışması:Dokuz Eylül Üniversitesinde Dönem IV Staj uygulaması ”; 8. Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran 2003, Sivas, Kongre Kitabı s:32.

 

E31. Amanvermez D, Kandemir A, Selek B, Kılıç B, Demiral Y. “Seferihisar Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 10.04.2003 depremi sonrasında görülen akut posttravmatik stres bozukluğu”; 8. Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran 2003, Sivas, Kongre Kitabı s:56.

 

E32. Günay T, Kılıç B, Pabucçuoğlu O, Keskinoğlu P, Konakçı SK. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölümleri”; 8. Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran 2003, Sivas, Kongre Kitabı s:110.

 

E33. Konakçı SK, Kılıç B. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 2002 yılında gerçekleşen doğumlarda sezaryen ile doğum sıklığı ve etki eden etmenler”; 8. Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran 2003, Sivas, Kongre Kitabı s:116.

 

E34. Koç S, Kılıç B. “Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Sağlık Personelinin İş Profillerinin Saptanması”; 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 15-19 Ekim 2003, Antalya, Kongre Kitabı s:140.

 

E35. Koç S, Kılıç B. “Urla Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinin Hizmetiçi Eğitime İlişkin Görüşleri”; 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 15-19 Ekim 2003, Antalya, Kongre Kitabı s:144.

 

E36. Koç S, Kılıç B, Günay T,  Kaynak C, Kaya H. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde Hizmetiçi Eğitim Konuları (1998-2002)”; 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 15-19 Ekim 2003, Antalya, Kongre Kitabı s:159.

 

E37. Koç S, Kılıç B, Günay T. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmetiçi Eğitim Geri Bildirimleri (1999-2002)”; 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 15-19 Ekim 2003, Antalya, Kongre Kitabı s:143.

 

E38. Günay T, Ulusel B, Koç S, Kılıç B, Ünal B, Uçku R, Özgener N, Soyer A. “Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesindeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diabet Konusundaki Bilgi Düzeyleri”; 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 15-19 Ekim 2003, Antalya, Kongre Kitabı s:137.

 

E39. Belek İ, Kılıç B, Hamzaoğlu O, Saçaklıoğlu F, Pala K. “Akdeniz, Dokuz Eylül, Ege, Kocaeli ve Uludağ Üniversitelerinde İntern Doktorların Hekimlik Mesleği ve Sağlık Sistemi Üzerine Görüşleri”; III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-16 Nisan 2004, Ş.Urfa, Kongre Kitabı s:186.

 

E40. Günay T, Uçku R, Soyer A, Kılıç B. “Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama” III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-16 Nisan 2004, Ş.Urfa, Kongre Kitabı s:92.

 

E41. Kılıç B, Günay T, Ünal B, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Koç S, Kıran S, Civaner M, Bilgin AC, Ulusel B, Demiral Y.  “Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Sağlık Ocaklarında Yöneylem Araştırması (1999-2002)” II. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2004, Manisa, Kongre Kitabı s:3.

 

E42. Kılıç B, Kaynak C, Günay T, Kaya H, İçel N, Işık BS, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Şahin A. “Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergeleri” II. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2004, Manisa, Kongre Kitabı s:8.

 

E43. Kılıç B, Günay T, Ünal B, Kaynak C, Kaya H, Işık BS, İçel N, Şahin A, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Gürpınar E, Pabuçcuoğlu O, Badıllıoğlu O. “Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri” II. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2004, Manisa, Kongre Kitabı s:11.

 

E44. Kılıç B, Uçku R, Günay T, Kaynak C, Konakçı SK, Keskinoğlu P, Sönmez Y, Giray H, Meseri R, Gürpınar E, Arslan LS. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Topluma Dayalı Tıp Eğitimi İçin Örnek Bir Uygulama: Toplumsal Tanı Çalışması” I. Aktif Eğitim Kurultayı, 29-30 Mayıs 2004, İzmir, Kongre Kitabı s:53-59

 

E45. Kılıç B, Aksakoğlu G, Uçku R , Günay T, Ünal B. “Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesinin 20 Yılı (1982-2001)”; 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:400.

 

E46. Kılıç B, Aksakoğlu G. “Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgelerinin 40 Yılı (1964-2004)”; 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:385.

 

E47. Kılıç B, Ersoy S, Yaşar M, Coşkun I,Yüksel A, Bali U,  Emirdar V. “Balçova Bölgesinde Cepten Sağlık Harcamaları” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:365.

 

E48. Kılıç B, Ergör A, Demiral Y ,Gürpınar E. “İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:186.

 

E49. Kılıç B, Meseri R, Sönmez Y, Ergör A, Kaynak C, Demiral Y. “Ev Kazaları Ve Etkileyen Etmenler” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:13.

 

E50. Kılıç B, Ünal B, Şemin S ,Konakçı SK. “Narlıdere Bölgesinde 1999-2001 Yılları Arasındaki Kuşkulu Isırık Olguları” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:76.  

 

E51. Konakçı SK, Kılıç B, Ünal B, Aksakoğlu G, Demiral Y. “Narlıdere Bölgesi’nde  2002 Yılında Meydana Gelen Sezaryen Doğumlar” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:246.

 

E52. Koç SV, Kılıç B, Aksakoğlu G. “Sağlık Personelinin Yaptığı İş İle Aldığı Hizmet İçi Eğitim Arasındaki Tutarlılık” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:336.

 

E53. Giray H, Kılıç B, Aksakoğlu G. “Bekar Kadınların Aile Planlaması Bilgilerini Etkileyen Etmenler” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:216.

 

E54. Giray H, Kılıç B, Aksakoğlu G. “Cinsel Yaşamı Aktif Olan Bekar Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımları” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:219.

 

E55. Demiral Y, Kılıç B, Padır İ. “Konak Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarının Yöneticilerinde İş Stresi”  9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:302.

 

E56. Demiral Y, Ünal B, Kılıç B, Uçku R, Soysal A, Bilgin AC, Theorell T. “İş Stresi Modeli Olarak İş yükü, İş Kontrolu ve Destek Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:187.

 

E57. Demiral Y, Soysal A, Bilgin AC, Kılıç B , Ünal B, Uçku R. “Temizlik İşçilerinde Kalp Damar Hastalığı Risk Etkenleri Sıklığı Ve İş Baskısı İlişkisi”  9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:200.

 

E58. Pıçakçıefe M, Ergör A, Kılıç B, Yemez B. “İzmir’de Zabıta Memurlarının Çalışma Yaşamı Bileşenlerinin İncelenmesi” 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, Kongre Kitabı s:191.

 

E59. Kılıç B, Aksakoğlu G, Uçku R , Günay T, Ünal B. “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında işbirliğine somut bir örnek” III. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Manisa, Kongre Kitabı s:78.

 

E60. Keskinoğlu P, Bayrakçı H,  Kayral E, Küçüköztürk B, Kılıç B. “Balçova Sağlık Grup Başkanlığı’nın Balçova Belediyesi ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışma durumu, 2003-2005” III. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Manisa, Kongre Kitabı s:73.

 

E61. Günay T, Kılıç B, Kartal M, Şahin A. “Ordu ve sağlık sektörü arasındaki işbirliğine bir örnek:seferihisar jandarma muhabere er eğitim taburundaki acemi erlerin aile planlaması konusundaki eğitimleri” III. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Manisa, Kongre Kitabı s:82.

 

E62. Keskinoğlu P, Pıçakçıefe M, Ergül N, Giray H, Bilgiç N, Kılıç B. “İnönü lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin ve sağlık eğitiminin etkisi”  III. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Manisa, Kongre Kitabı s:95.

 

E63. Keskinoğlu P, Ergül N, Pıçakçıefe M, Giray H, Bilgiç N, Kılıç B. “İnönü lisesi öğretmenlerinin sigara içme sıklığı ve sigara ile ilgili eğitimlerde sektörler arası işbirliği” III. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Manisa, Kongre Kitabı s:96.

 

E64. Pıçakçıefe M, Ergör A, Kılıç B, Yemez B. “İzmir’de zabıtaların çalışma yaşamında şiddetle karşılaşma durumları” Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu, İzmir, 6 Eylül 2005, Kongre Kitabı s:40.

 

E65. Kılıç B, Özdemir Ç, Özdemir S, Djemalaj F, Şahin F, İlim O, İlişer R, Akgün M, Şentürk B. “İzmir’de bir gecekondu bölgesinde çocuklarda rastlanan ev kazaları” 3. Ulusal AÇSAP Kongresi, 22-24 Eylül 2005, İzmir, Kongre Kitabı s:303.

 

E66. Keskinoğlu P, Karakuş N, Giray H, Pıçakcıefe M,  Bilgiç N,  Kılıç B.  “Balçova Ticaret Lisesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içme sıklığında sosyal öğrenmenin etkisi”  3. Ulusal AÇSAP Kongresi, 22-24 Eylül 2005, İzmir, Kongre Kitabı s:256.

 

E67. Kılıç B, Güngör H, Çıbık İ, Doğan N, Dalkıran Binbay D. “İzmir Nusret Fişek sağlık ocağı bölgesinde sezaryen doğumlar” 3. Ulusal AÇSAP Kongresi, 22-24 Eylül 2005, İzmir, Kongre Kitabı s:302.

 

E68. Kaynak C,  Kılıç B. “Narlıdere Eğitim Araştırma Bölgesi çevre sağlığı hizmetleri”, 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül -1 Ekim 2005, Kızılcahamam, Kongre Kitabı s:207.

 

E69. Ünal B, Kılıç B, Kulaç E, Eldenk Ş, Akkoyunlu YT, Dalgıç F, Ok İ, Kırgöz İ. “İzmir Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit A Salgını”, 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül -1 Ekim 2005, Kızılcahamam, Kongre Kitabı s:337.

 

E70. Demiral Y,  Ünal B, Kılıç B, Soysal A, Bilgin AC, Uçku R, Theorell T. “Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimine etki eden etmenler” 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül -1 Ekim 2005, Kızılcahamam, Kongre Kitabı s:376.

 

E71. Kılıç B. “Doğu Avrupada yer alan eski sosyalist ülkelerde sosyalizm sonrası sağlık”, 9.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2005, Ankara, ODTÜ,  Kongre Kitabı s:76-77

 

E72. Ünal B, Ergör A, Kılıç B, Demiral Y. “İşsizlik ve sağlık”, I. Türkiye Sosyalist İktisat Kongresi, 17-18 Aralık 2005, İstanbul,  Kongre Kitabı s:291-295.

 

E73. Kılıç B, Kaynak C, Keskinoğlu P, Karakuş NE, Giray H, Konakçı SK, Sönmez Y, Meseri R, Dönmez G, Yanık A, Dalkıran D, Arslan L, Gürpınar E, Günay T, Uçku R. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirimlerinin değerlendirilmesi” IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Adana, Kongre Kitabı s:112.

 

E74. Kılıç B, Ergör A, Demiral Y, Ünal B, Günay T, Ergör G, Uçku R, Aksakoğlu G. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 yılları arasında eğitim gören hekim adaylarının halk sağlığı rotasyonu ile ilgili geri bildirimleri” IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Adana, Kongre Kitabı s:111.

 

E75. Arık H, Kesgin C, Kılıç B, Ergör A. “Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkisine Bir Bakış” Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa, Kongre Kitabı s:171-172.

 

E76. Giray H, Kılıç B. “Türkiye’de kentlerde sağlık örgütlenmesi üzerine yapılmış çalışmalar” Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa, Kongre Kitabı s:388-389.

 

E77. Kılıç B, Özdemir Ç, Özdemir S, Djemalaj F, Şahin F, İlim O, İlişer R, Akgün M, Şentürk B, Demiral Y. “İzmir’de bir gecekondu bölgesinde ev kazası insidansı” X.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van, Kongre Kitabı s:66.

Sözlü Sunum

 

E78. Saatlı G, Ünal B, Kılıç B, Baydur H, Yanık A, Ergör A, Demiral Y. “Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin meslek seçiminde belirleyici olan etkenler” X.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van, Kongre Kitabı s:262-263.

 

E79. Saatlı G, Ünal B, Demiral Y, Baydur H, Yanık A, Ergör A, Kılıç B. “Dokuz Eylül Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin işgücüne katılım ile ilgili görüşleri” X.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van, Kongre Kitabı s:261-262.

 

E80. Pıçakçıefe M, Ergör A, Kılıç B, Yemez B. “Çalışma yaşamı bileşenleri ile  anksiyete arasındaki ilişki” X.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van, Kongre Kitabı s:173-174.

 

E81. Kılıç B, Yalvaç ES, İlim O, Takeş ME, Karakaş E. “Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesinde 2005-2006 döneminde okuyan ilk ve son sınıf öğrencilerinin karşılaştırılması”

X.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van, Kongre Kitabı s:256-257.

 

E82. Kılıç B, Demiral Y, Şemin S. “Türkiye’de bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazlarının 1994-2004 yılları arasındaki sayısal değişimi” X.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van, Kongre Kitabı s:218.

 

E83. Keskinoğlu P, Ergül NK, Pıçakçıefe M, Giray H, Bilgiç N, Kılıç B. “İzmir’de lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve içicilik davranışı üzerine sosyal öğrenmenin etkisi”  Uluslararası Katılımlı III. Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi, 24-26 Kasım 2006, Ankara, Kongre Özet Kitabı (Tütünsüz Yaşam Dergisi Özel Sayısı), s:34.

 

E84. Keskinoğlu P, Ergül NK, Pıçakçıefe M, Giray H, Bilgiç N, Kılıç B. “İzmir’de lise öğretmenlerinin sigara içme sıklığı” Uluslararası Katılımlı III. Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi, 24-26 Kasım 2006, Ankara, Kongre Özet Kitabı (Tütünsüz Yaşam Dergisi Özel Sayısı), s:35.

 

E85. Giray H, Kılıç B. Türkiye’de Kentlerde Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi İçin Model Önerisi. II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-8 Haziran 2007, Bursa, Kongre Özet Kitabı, s:89-90.

Sözlü Sunum

 

E86. Kılıç B,Günay İ. Açık Öğretim Fakültesi’nde okutulmakta olan “Sağlık Kurumları Yönetimi” kitabının halk sağlığı bakış açısıyla eleştirisi. XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 24-26 Ekim 2007, Denizli, Kongre Kitabı s:467-468.

 

E87. Ergör A, Bilir N, Saltık A, Önal B,  Arberk K,  Tok M,  Kılıç B, Demiral Y. İş sağlığı hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı: temel iş sağlığı hizmetleri. XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 24-26 Ekim 2007, Denizli, Kongre Kitabı s:307.

 

E88. Soysal A, Uçku R, Demiral Y, Ünal B, Kılıç B, Bilgin AC, Karakus N, Ünal B. İzmir Konak İlçesinde 20 yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı. XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 24-26 Ekim 2007, Denizli, Kongre Kitabı s:386.

 

E89. Ergör G, Giray H, Ünal B, Uçku R, Soysal A, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Saatlı G, Meseri R, Baydur H, Sözmen K, Budak R, Arık H, Karakuş N. Balçova’nın Kalbi (BAK):Toplum sağlığını koruma ve geliştirme projesi. XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara, Kongre Kitabı s:550.

 

E90. Soysal A, Giray H, Ergör G, Uçku R, Ünal B, Günay T, Ergör A, Kılıç B, Demiral Y, Meseri R, Saatlı G, Baydur H, Sözmen K, Budak R, Aslan Ö, Çımrın D, Akvardar Y, Karakuş N, Arık H, Tuncel P. Balçova’nın Kalbi (BAK) projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci. XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara, Kongre Kitabı s:320.

 

E91. Ünal B, Saatlı G, Ergör G, Uçku R, Meseri R, Soysal A, Kılıç B, Akvardar Y, Baydur H, Giray H, Sözmen K, Budak R, Doğanay S. Balçova’nın Kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi. XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara, Kongre Kitabı s:319.

 

E92. Şimşek H, Kılıç B. Sağlıkta eşitsizliklerin ölçüm yöntemleri ve kullanılan değişkenler. XIII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:56.

 

E93. Kalaça S, Kılıç B, Ünal B. Türkiye’de kalp damar hastalıkları ve diyabet konusunda anahtar kişilerin görüşleri ve ulusal dokümanların analizi. XIII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:48.

Sözlü Sunum

 

E94. Kılıç B, Kalaça S, Ünal B. Kalp damar hastalıkları ve diyabet üzerine kalitatif bir araştırma: Hastalar, yakınları ve sağlık çalışanlarının görüşleri. XIII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:121.

 

E95. Soysal A, Kılıç B, Günay T, Damgacı V. Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi dönem 1 alan çalışmaları geri bildirimleri: 2010-2011. Tıp Eğitimi Kongresi, Antalya, Mayıs 2011, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s62-63.

 

E96. Baydur H, Sözmen MK, Demiral Y, Kılıç B. Sağlık hizmet gereksinimi ve kullanımına etki eden faktörlerin incelenmesi. XIV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı S008.

Sözlü Sunum

 

E97. İşlek D,  Öztoprak D, Kılıç B, Ünal B. Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi için haritalama (mapping) çalışması, XV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:

 

E98. Öztoprak D, Korkmaz E, İşlek D,  Kılıç B, Ünal B. Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi için gereksinim belirleme çalışması, XV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:

 

E99. Sözmen K, Şimşek H, Kılıç B, Ünal B. Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği. XV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:

 

E100. Yeşilkayalı F, Kılıç B. İzmir ili kamu sağlık yöneticilerinin liderlik davranışları. XV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:

 

E101. Çevik C, Kılıç B. Manisa İlinde Sağlık Ocağı ve Aile Hekimliği Dönemlerinin Kalitatif Olarak Karşılaştırılması: Hizmeti Kullananlarla Derinlemesine Görüşme Sonuçları

 1. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:

 

E102. Bağışlar MM, Eğilmez Ü, Binnet I, Yarar V, Gürler V, Kılıç B. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde halk sağlığı anabilim dalının yaptığı toplum yönelimli tıp eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi. VI. Özel Çalışma Modülleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 28 Eylül 2012, İzmir.

 

E103. Çevik C, Sözmen K, Kılıç B. Manisa ilinde yıllara göre sağlık ocağı ve Aile Hekimliği dönemlerinin karşılaştırılması (2003-2012). XVI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 28-31 Ekim 2013, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:272

 

E104. Şahan C, Demiral Y, Kılıç B, Aslan Ö. Akut myokart infarktüsü geçirmiş hastaların işe dönme durumları. XVII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:1134-1135.

 

E105. İşlek D, Kılıç B, Akdede BB. Dokuz Eylül Üniversitesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda cepten sağlık harcamaları. XVII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı s:1340-1341.

 

E106. Çalışkan HT, Tüten MZ, Duman O, Köse S, Özbek İ, Akyön H, Karaca ÖF, Ada D, Kılıç B. İzmir Balçova ilçesinde cepten yapılan sağlık harcamaları.  IX. Özel Çalışma Modülleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 30 Eylül 2015, İzmir.

 

E107. Lüleci D, Ada D, Kılıç B. Türkiye’de bebek ölüm hızını etkileyen faktörler: ekolojik bir çalışma. XVIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, Kongre Bildiri Özetleri CD, Sözlü Bildiri-29, s:197-198

Sözlü Sunum

 

E108. Ada D, 1, Kılıç B. Üniversite hastanesine başvuran akut koroner sendrom hastalarında katastrofik sağlık harcamaları. XVIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, Kongre Bildiri Özetleri CD, Sözlü Bildiri-44, s:226-227

Sözlü Sunum

 

E109. Bahadır H, Kılıç B. Tıp eğitiminde toplumsal tanı çalışması ve öğrencilerin geri bildirimleri. XVIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, Kongre Bildiri Özetleri CD, Poster Bildiri-429, s:1103-1104

 

E110. Bahadır H, Kılıç B, Ünal B. Tıp eğitiminde toplum yönelimli sağlık yönetimi kursu ve öğrencilerin geri bildirimleri. XVIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya, Kongre Bildiri Özetleri CD, Sözlü Bildiri-20, s:180-181

Sözlü Sunum

 

E111. Ceylan A, Atasoylu G, Ovayurt T, Sekreter Ö, Sertel M, Fıstıkoğlu O, Kılıç B, Demiral Y. Manisa’da mahalle düzeyinde iskemik kalp hastalıkları insidansı ve tüm nedenlere bağlı ölüm hızının karşılaştırılması. VIII. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 6-7 Mayıs 2016, İzmir, Kongre Bildiri Özetleri CD.

 

E112. Aydemir C, Işık M, Aksoy Ö, Özilice Ö, Durukan N, Kılıç B. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (2013-2018).  XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Sözlü Bildiri, s:161-166

Sözlü Sunum

 

E113. Kılıç B. Emli E, Kuru K, Bahadır H, Ünal B. Bölge Sağlık Yönetimi İçin Güçlü Bir Model Önerisi: Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi.  XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Sözlü Bildiri, s:124-9

Sözlü Sunum

 

E114. Özilice Ö, Kılıç B.  Değişim İş Personel Modeli Liderlik Davranışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Sözlü Bildiri, s:135-139

Sözlü Sunum

 

E115. Lüleci D, Kılıç B.  Türkiye’de Mamografi İle Meme Kanseri Tarama Sürecinin Sosyokültürel Ve Politik Analizi. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Sözlü Bildiri, s:600-605

Sözlü Sunum

 

E116. Kılıç B, Bilgin AC, Özan S, Turunç Ö, Kumbul H, Ergör G, Aslan Ö, Olguner M, Ergör A.  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-4: Halk Sağlığının Diğer Klinik Tıp Bilimlerine Bakışı. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Sözlü Bildiri, s:339-343

Sözlü Sunum

 

E117. Bilgin AC, Kılıç B, Özan S, Turunç Ö, Kumbul H, Aslan Ö, Ergör G, Ergör A.  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-3: Dahili Tıp Bilimlerinin Halk Sağlığına Bakışı. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Sözlü Bildiri, s:330-335

Sözlü Sunum

 

E118. Bilgin AC, Özan S, Kılıç B, Turunç Ö, Kumbul H, Ergör A.  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-1: Temel Tıp Bilimlerinin Halk Sağlığına Bakışı. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Poster Bildiri, s:1378-1379

 

E119. Kılıç B, Bilgin AC, Özan S, Kumbul H, Turunç Ö, Olguner M, Ergör A.  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki-2: Cerrahi Tıp Bilimlerinin Halk Sağlığına Bakışı. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Poster Bildiri, s:1376-1377

 

E120. Kılıç B, Bilgin AC, Özan S, Kumbul H, Turunç Ö, Aslan Ö, Ergör G, Olguner M, Ergör A.  Halk Sağlığı Ve Tıbbın Diğer Dalları Arasındaki İlişki Üzerine Doküman Analizi. XX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-17 Kasım 2018, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Sözlü Bildiri, s:1242-1243

Sözlü Sunum

 

E121. Artukoğlu P, Kılıç B. Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Durumu:Kalitatif Bir Çalışma. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, ISBN:978-605-69842-0-4, Sözlü Bildiri, s:799-806.

Sözlü Sunum

 

E122. Balaban M, Eren EB, Bilgin AC, Ünal B, Kılıç B. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde İnsani Bilimler ve Sanatın Kullanımı. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri, s:981-987.

Sözlü Sunum

 

E123. Aydemir C, Demirbağ A, Durukan NŞ, Kılıç B. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri, s:134-141.

Sözlü Sunum

 

E124. Kahraman AE, Kılıç B, Çımrın A. İş ve Meslek Hastalıkları Kılavuz ve Rehber Dokümanlarının Analizi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1060-1061.

 

E125. Kahraman AE, Kılıç B, Çımrın A. Meslek Hastalığı Tanısı Konan İşçilerde Proleterleşme Süreci. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1062.

 

E126. Balaban M, Seven F, Yıldırım B, Şimşek HK, Kılıç B. Dokuz Eylül Üniversitesi İnternlerinin Halk Sağlığı Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1108-1109.

 

E127. Seven F, Kuru EE, Şimşek HK, Kılıç B. Halk Sağlığı Temel Konular Kursu Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (2002-2019). XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1110-1111.

 

E128. Eren EB, Balaban M, Ergör A, Ünal B, Kılıç B. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Makale ve Seminer Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1150-1151.

 

E129. Durukan NŞ, Balaban M, Kuru E, Bayram FE, Kılıç B. İzmir Konak İlçesinde Lise Öğrencilerinde Vücut Kütle İndeksi ve İlişkili Faktörler. XXI. Ulusal – III. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26-30 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s:1181-1182.

 

F. Diğer yayınlar :

KİTAPLAR

KİTAP1. Belek İ, Nalçacı E, Soyer A, Baytemür M, Kılıç B, Hamzaoğlu O, Bilaloğlu E, Ardıç F. Sağlık Reform Paketi Neyin Peşinde? Sorun Yayınları,  İstanbul, 72 sayfa, 1992.

 

KİTAP2. Kılıç B, Hamzaoğlu O. (Yayına Hazırlayanlar) “Türkiye Sağlık İstatistikleri-1997”  Türk Tabipleri Birliği Yayını,  Ankara, 144 sayfa, 1997.

 

KİTAP3. Hamzaoğlu O, Kılıç B. (Yayına Hazırlayanlar) “Türkiye Sağlık İstatistikleri-2000”  Türk Tabipleri Birliği Yayını,  Ankara, 133 sayfa, 2000.

 

KİTAP4. Soyer A, Pala K, Kılıç B. “Halk Sağlığı ve Sağlıkta Reform”  Türk Tabipleri Birliği Yayını,  Ankara, 64 sayfa, 2003.

 

KİTAP5. Kılıç B, Şahan C, Bahadır H. “Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanları İçin İnsangücü Planlaması (2013-2023)”. Elektronik Kitap, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Yayın No:2014-1, ISBN:978-975-97836-8-6, Ankara, 44 sayfa, Şubat 2014.

 

KİTAP6. Kılıç B, Ünal B. (editörler) Toplum Yönelimli Sağlık:TOYS. Halk Sağlığı Araştırmaları Derneği Yayınları, Yayın no:2019/1, EMA Tıp Kitabevi, ISBN:978-605-80443-1-9. 1. Baskı, 275 sayfa, İstanbul, 2019.

 

 

RAPORLAR

RAPOR1. Sayek İ, Kılıç B. (Editörler); “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu”  Türk Tabipleri Birliği Yayını,  Ankara, 1997.

 

RAPOR2. Kılıç B, Sayek İ. (Editörler); “TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2000”  Türk Tabipleri Birliği Yayını,  Ankara, 2000.

 

RAPOR3. Sayek İ, Kılıç B. “Türkiye’de Tıp Eğitimi:2002”; Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2002 içinde, sayfa:7-32; Türk Tabipleri Birliği Yayını,  Ankara, 2002.

 

RAPOR4. Belek İ, Soyer A, Pala K, Kılıç B, Hamzaoğlu O ve Kocaeli TO PHK (Yayına Hazırlayanlar) “Sağlıkta Dönüşüm Programı 2003 Türkiye’sinde Halka Hekimlere ve Sağlık Personeline Ne Getiriyor? Türk Tabipleri Birliği Yayını, Ankara, Ekim 2003.

 

RAPOR5. Sayek İ, Kiper N, Kılıç B. “Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2004”; Türk Tabipleri Birliği Yayını,  Ankara, 2005.

 

RAPOR6. Kılıç B, Kaynak C. (Yayına Hazırlayanlar) “Narlıdere EAB Çalışma Raporu (1999-2001)”; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İzmir, 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜMLER

KİTAP İÇİ BÖLÜM 1. Boztok D, Kılıç B. “Sağlık Krizine Bilimsel Toplumcu Yaklaşım”; Petrol-İş 93-94 Yıllığı içinde, s:730-755; Petrol-İş yayın No:36, İstanbul, 1995.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 2. Boztok D, Kılıç B. “Genel Sağlık Sigortası”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi içinde; 1. Cilt (A-H), sayfa:463-465; Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yayınları, İstanbul, 1996.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 3. Belek İ, Hamzaoğlu O, Nalçacı E, Kılıç B, Özkan Ö, Alpar A, Cengiz B. “Sağlık sisteminin sosyalist biçimde örgütlenmesi ne tür kazançlar sağlar?”, Sosyalist Türkiye Hangi Kaynaklarla Kalkınacak? içinde; sayfa:275-281; Nazım Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 2003.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 4. Kılıç B. “ABD’nin Sağlık Sistemi”; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü içinde (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), sayfa:13-16, Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, Nisan 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 5. Kılıç B. “Aile Hekimliği”; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü içinde (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), sayfa:17-20, Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, Nisan 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 6. Kılıç B. “Hastane Hizmetleri”; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü içinde (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), sayfa:108-111, Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, Nisan 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 7. Kılıç B. “Sağlık Reformları”; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü içinde (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), sayfa:241-244,  Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, Nisan 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 8. Kılıç B. “Sosyalist Ülkelerde Çözülüş Sonrası Sağlık”; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü içinde (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), sayfa:278-284, Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, Nisan 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 9. Kılıç B. “Sosyalleştirme Yasası ve Dönemi (1961-1980)”; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü içinde (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), sayfa:288-292, Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, Nisan 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 10. Kılıç B. “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Kısa Tarihsel Gelişimi”; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü içinde (editörler Nalçacı, Hamzaoğlu, Özalp), sayfa:335-338, Nazım Kitaplığı Yayınları,  No:34, İstanbul, Nisan 2006.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 11. Kılıç B. “Türkiye’de Sağlık Finansmanı” HASUDER Türkiye Sağlık Raporu içinde s:14-22, Ankara, 2012. ISBN:978-975-97836-2-4

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 12. Kılıç B. “Sağlıkta Eşitsizlikler” Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler kongre kitabı içinde (editör Ali Kocabaş) Türk Toraks Derneği, Bölüm:5, Sağlık Politikaları, 63; s:509-513, 2014, Ankara.

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM 13. Kılıç B. Türkiye’de Sağlık Finansmanı. Türkiye Sağlık Raporu 2014 içinde. Ed: Ertem M, Çan G. HASUDER Yayın No: 2014-8. ISBN:978-605-84926-4-6. s:770-781, Ankara, Ocak 2015.

KİTAP İÇİ BÖLÜM 14. Kılıç B. Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Sağlık Politikaları. “Tarihsel Bakışla Türkiye’de Halk Sağlığı” içinde. Ed:Okyay P, Dedeoğlu N, Öztek Z. HASUDER Yayın No:2018-5, ISBN:978-605-66954-6-9, s:42-64, Ankara, 2018.

 

DERLEMELER

DERLEME1. Kılıç B. “Çağdaş Sağlık Anlayışı”; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Araştırma Grubu Bülteni; 1995; sayı:21, s:17-18

 

DERLEME2. Kılıç B. “Genel Sağlık Sigortası’ndan Kişisel Sağlık Sigortası’na; Siyasi İktidarların Yeni Bir Kandırmacası”; Hekim ve Yaşam; c:1, no:1, s:5-9 (1998).

 

DERLEME3. Kılıç B. “Tıp Eğitiminde Program Belirleme:Hangi Verilere Sahibiz?”; Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu raporu içinde, sayfa:36-46, Ürkmez, İzmir (2002).

 

DERLEME4. Aksakoğlu G, Kılıç B. “Döner Sermaye Yönergeleri Üzerine”; İzmir Diş Hekimleri Odası Dergisi, sayı:5, sayfa:1-4 (2004).

 

DERLEME5. Aksakoğlu G, Kılıç B. “Küreselleştirmenin İç Yüzü ve Türkiye Sağlık Sistemine Etkileri”; IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi “Halk Sağlığının Son 40 yılı ve Geleceği” raporu içinde, sayfa:10-14, Ankara (2004).

 

DERLEME6. Kılıç B. “Türkiye’de Temel Sağlık Hizmetleri İçin Sağlık İnsangücü Planlaması” X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Kurultay raporu içinde, sayfa:19-24, İstanbul (2004).

 

DERLEME7. Kılıç B. “Eğitim araştırma bölgelerinin temel sağlık hizmetleri çalışanlarının sürekli eğitimindeki rolü” IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Sempozyum kitabı içinde, sayfa:37-42, Manisa (2006).

 

DERLEME8. Kılıç B. “Sağlık sistemlerinde finansman ve ödeme biçimleri (ABD ve Almanya örnekleri)” V. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Sempozyum kitabı içinde, sayfa:13-23, Manisa (2007).

 

DERLEME9. Kılıç B. “Alma-Ata’dan 30 yıl sonra gelinen nokta:Temel sağlık hizmetleri kavramı değişti” VI. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Sempozyum kitabı içinde, sayfa:2-7, İzmir (2009).

 

DERLEME10. Kılıç B. (2009) Sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılan yöntemler. Medchamps Projesi Tanıtım Toplantısı Kitabı: Kalp damar hastalıklarını önleyici Sağlık politikalarının geliştirilmesinde modelleme, s:5-13, 11 Kasım 2009, İzmir.

 

DERLEME11. Kılıç B. (2009) Neoliberal sağlık reformlarının sağlık yönetiminde denetleme üzerine etkisi. Sağlık reformlarının sağlık yönetimine etkileri Sempozyumu,

Sempozyum kitabı içinde, sayfa:72-75, 20 Kasım 2009, Bursa.

 

DERLEME12. Kılıç B. “Türkiye’de sağlık insangücü: Hekimler açısından hak ve sorumluluklar” Kongre CDsi içinde, XIV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon.

 

DERLEME13. Kılıç B. Sağlıkta Eşitsizlikler. XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Sempozyum kitabı içinde, sayfa:633-639, 2011, Adana.

 

DERLEME14. Kılıç B. Van Depremi Sonrasında Gözlemler. HASGÜN, cilt:2, s:3, Mart2012.

 

DERLEME15. Kılıç B. Halk Sağlığında İz bırakanlar: Narlıdere EAB’nin 20 yılı. HASGÜN, cilt:2, s:4, Nisan 2012.

 

DERLEME16. Kılıç B. “Türkiye’de yabancı hekim çalışması” Kongre CDsi içinde, Hasta Hakları Kongresi, 21 Eylül 2012, Trabzon.

 

DERLEME17. Kılıç B. Türkiyede aile hekimliği pilot uygulamasında son durum. HASUDER İzmir Çalıştay Kitabı, s:131-135, 15 Ekim 2009, İzmir.

 

DERLEME18. Kılıç B. 663 Sayılı KHK Hakkında Rapor. HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu, 29 Kasım 2011, İzmir.

 

DERLEME19. Kılıç B. Performansa dayalı ek ödeme sistemi. HASUDER Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu, 14 Mart 2011, İzmir.

 

DERLEME20. Kılıç B, Kalaça S, Ünal B. Türkiye’de kalp damar hastalıkları ve diyabet ile ilgili politikaların değerlendirilmesi. Medchamps Projesi Sonuçları Proje Sonuç Kitabı, s:79-85, 2012, Ankara.

 

DERLEME21. Kalaça S, Kılıç B, Ünal B. Hasta ve çalışanların gözüyle kronik hastalıkların yönetimi. Medchamps Projesi Sonuçları Proje Sonuç Kitabı, s:73-78, 2012, Ankara.

 

DERLEME22. Sözmen K, Şimşek H, Kılıç B, Ünal B. Ulusal düzeyde tuz kısıtlama girişiminin maliyet etkililiği. Medchamps Projesi Sonuçları Proje Sonuç Kitabı, s:68-72, 2012, Ankara.

 

DERLEME23. Kılıç B. Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri hizmetlerine genel bakış. VIII. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu. Sempozyum CDsi, 6-7 Mayıs 2016, İzmir.

 

DERLEME24. Kılıç B. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi, XIX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı, HASUDER Yayın No:2017/1, s:9-14, 18 Mart 2017, Antalya.

 

DERLEME25. Kılıç B. Değişen Dünyada Halk Sağlığı Politikaları. XXI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 29 Kasım 2019, Antalya, Kongre Kitabı, s:101-105.

 

 

EDİTÖRYAL YAZILAR:

EDİTÖRYAL1. Aksakoğlu G, Kılıç B. “Sağlık Sistemlerinden Örnekler Dosyasının Öyküsü” Toplum ve Hekim; c:9, no:64-65, s:2-3 (1995).

EDİTÖRYAL2. Bilaloğlu E, Kılıç B. “Hastaneler” Toplum ve Hekim; c:10, no:69-70, s:3-5 (1995).

EDİTÖRYAL3. Kılıç B. “Kapitalizm ve Sağlık” Toplum ve Hekim;  c:18, sayı:3, s:162-163 (2003).

 

 

Katıldığı Uluslararası Eğitimler:

1.Certificate of International Course in Applied Epidemiology. The Rollins School of Public Health (Emory University), The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 4-29 October 1999, Atlanta-USA.

2.Certificate of Health Leadership and Management Course. Global Health Action, 1-12 November 1999, Atlanta-USA.

3.Principles of Epidemiology Certificate of 3030-G. US Department of Health and Human Services, Public Health Services Distance Learning Program, The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 28 March 2000, Atlanta-USA.

4.Community Oriented Primary Care Workshop. Hebrew University Hadassah School of Health, 2-5 April 2001, İzmir, Turkey.

5.Qualitative Research Techniques. MEDCHAMPS Project, 3-10 October 2009, Aleppo, Syria.

6.IMPACT Modelling Course, MEDCHAMPS Project, 15-19 January 2010, İzmir, Turkey.

7.Qualitative Data Analysis Course. MEDCHAMPS Project, 14-17 September 2010, İstanbul, Turkey.

8.Qualitative Data Analysis Course. MEDCHAMPS Project, 10-15 December 2010, NewCastle Upon Tyne, United Kingdom.

9.Training Needs Assesment Workshop. RESCAP-Med Project, 19-21 May, 2012, Dead Sea, Jordan.

10.Research Paper Writing Workshop. MEDCHAMPS Project, 29-31 May, 2012, Tunis, Tunisia.

11.Introduction to Medical Anthropology Workshop. RESCAP-Med Project, 9-12 December, 2013, Çeşme, İzmir, Turkey.

 1. Introduction to Medical Sociology. University of Alaska Anchorage (UAA), Department of Sociology, Affiliate Professor, February-April 2014, Anchorage,Alaska-USA.

 

 

II.Katıldığı Uluslararası Kongreler:

1.International Detante and Peace, 12th Congress, 31 March-2 April 1995; Athens, Greece.

2.HABITAT-II İstanbul Summit, 3-14 June 1996; Istanbul, Turkey.

3.13th International Conference on Safe Communities, June 2th-4th, 2004, Prague, Czech Republic.

4.7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, June 6th-9th, 2004, Vienna, Austria.

5.International Conference on Occupational Health Services 2005, 25-27 January 2005, Helsinki, Finland.

6.XVII. International Epidemiology Association, World Congress of Epidemiology, 21-25 August 2005, Bangkok, Thailand,

7.ICOH Scientific Committees on Unemployment and Health International Conference. Health impact of unemployment, underemployment and informal labour: problems of developed and developing countries. 13-14th October 2005, Izmir, Turkey.

8.IPPNW Annual Conference. Medicine and Conscience. 20-22 October 2006, Nürnberg-Germany.

9.1st Global Expert Meeting on Basic Occupational Health Services. 2-3 August 2007, İzmir, Turkey.

10.12th World Congress on Public Health, April 27-May 01, 2009, Istanbul, Turkey.

11.19th World Congress on Occupational Health, September, 2011, Istanbul, Turkey.

12.International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, 6-7 Mayıs 2013, Istanbul, Turkey.

13.Rescap-Med 2nd Regional Symposium. Socio-Political Challenges in the Mediterranean Region, 3-4 Aralık 2014, Beyrut, Lübnan.

14.American University of Beirut Symposium, 5-6 Aralık 2014, Beyrut, Lübnan.

15.CNIC, 16. International Scientific Congress, 22-26 June 2015, Havana, Cuba,

16.International Global Health Conference. Globalisation, Refugees and Health. 12 September 2015, Berlin, Germany.

 

III.Konuşmacı Olarak Davet Edildiği Uluslararası Toplantılar, Kurumlar:

1.Peace and Detant 12th Congress. Turkish International Physicians for Prevention of Nuclear War Studies: Peace in Turkey, 31 March 1995, Athens, Greece.

2.International Conference on Politics of Health. A Comperative Discussion between USA and Turkey, 24 October 1997, İzmir, Turkey.

3.IPPNW Conference on Medicine and Conscience. “Destructive effects of privatisation in the Turkish health care system”, 21 October 2006, Nürnberg-Germany.

4.University of Alaska Anchorage (UAA), Department of Sociology. “A comparative look at healthcare systems in Turkey and the USA: Social determinants of health.” 5 March 2014, Anchorage, USA.

5.International Circumpolar Health Studies, Department of Public Health. “Social determinants of health: Some examples from USA and Turkey” 9 April 2014, Anchorage, USA.

6.IPPNW, Germany. “Turkish Health System” September 2015, Berlin, Germany.

7.NGAV, The Netherland. “Introduction to Turkish Health System” 20 April 2016, Leiden, The Netherland.

8.NGAV, The Netherland. “Emerging Public Health Problems in Turkey” 21 April 2016, Leiden, The Netherland.

9.ASPHER-OMI. New Issues in Public Health Education Seminar, “Syrian Refugees in Turkey”, 20-26 November 2016, Salzburg, Austria.

10.WHO Azerbaijan Office. Azerbaijan Sıhhiye Hixmetleri, “İlkin Sıhhiye Hixmetleri”, 8 May 2019, Baku, Azerbaijan.

11.WHO Azerbaijan Office. Azerbaijan Covid-19 Yönetimi, 12-15 March 2020, Baku, Azerbaijan.

 

 

IV.Sözlü Bildiri Sunduğu Uluslararası Kongreler:

 1. Fişek G, Kılıç B. HABITAT-II İstanbul Summit. Best Practices Presantations:Working Children Project by Fişek Institutie. 3-14 June 1996, İstanbul.
 2. Kılıç B, Meseri R, Sönmez Y, Ergör A, Kaynak C, Demiral Y. “Home Accidents And Affecting Factors In Izmir, Turkey”, 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion. Home Accidents and Affecting Factors In Izmir, Turkey. 8 June 2004, Vienna, Austria.
 3. Günay T, Kılıç B, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Pabucçuoğlu O. “Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)” XVII. IEA World Congress of Epidemiology. Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001). 24 August 2005, Bangkok, Thailand.
 4. Luleci D, Cevik C, Kose O, Ozdemir R, Ozgulcu S, Kılıç B. Science Policy and The Gap between Policy Makers and Researchers in Turkey. 16. International Scientific Congress CNIC, Oral Presentation, CIE-O-018. 22-26 June 2015, Havana, Cuba, Abstract Book, pp:60.
 5. Kılıç B, Kalaca S, Unal B, Zaman S, Phillimore P. Current capacity of Turkish health system: a multi dimensional analyse. 16. International Scientific Congress CNIC, Oral Presentation, CIE-O-019. 22-26 June 2015, Havana, Cuba, Abstract Book, pp:60.