İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından tıp fakültesi mezunlarına yönelik olarak yürütülmekte olan üç ayrı uzmanlık eğitimi programı vardır:

1) Halk Sağlığı Uzmanlığı

2) Epidemiyoloji Yan Dal Uzmanlığı

3) İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı

Halk Sağlığı Uzmanlığı eğitimi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 2 kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS), Epidemiyoloji ya da İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı eğitimi için ise yılda 1 kez yapılan Yan Dal Uzmanlık Sınavı’na (YDUS) girmek gerekmektedir. TUS’la yerleşebilmek için ÖSYM’nin her sınav döneminde başvuru kılavuzunda belirlediği şartları taşıyor olmak gerekmektedir. 2016 yılında yayınlanan kılavuza göre öğrenim görmekte olan öğrenciler de sınava başvurabilmektedir.

Halk sağlığı uzmanlığına yerleştirmeler klinik bilimler puanıyla yapılmaktadır ve bu nedenle tıp fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmayanlar halk sağlığı uzmanlık eğitimine başvuramazlar. YDUS’a girebilmek için ise halk sağlığı araştırma görevlisi ya da uzman doktor olmak gerekmektedir. Her iki uzmanlık eğitimi için de tercih sırasında öğrenim görmüyor olmak bir engel değilken, yerleştirme aşamasında mezun olmak gerekmektedir. Bunların dışındaki ya da değişen şartlar için ÖSYM’nin sınav takviminden ilgili sınavın başvuru tarihlerini takip etmek ve başvurusu başlayan sınavın başvuru kılavuzunu esas almak gerekmektedir.

Her bir uzmanlık alanı için kontenjanlar 2 türlüdür. Birinci kontenjan türü 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre araştırma görevlisi olarak atanmaktır. Buna yerleşen uzmanlık öğrencilerinin ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin belirlediği şartlarla üniversiteye kayıt olmalarının ardından üniversiteye atamaları yapılmaktadır. Diğer kontenjan ise Sağlık Bakanlığı adına üniversitede görevlendirilmektir. Bu görevlendirme için ilgili kontenjana yerleşen aday Sağlık Bakanlığı’ndan görevlendirme talep etmekte, ardından görevlendirmesi Bakanlıkça yapılmaktadır.