Dr. Ahmet Furkan SÜNER


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

1)      Adı Soyadı: Ahmet Furkan Süner

2)      Akademik Unvan: Araştırma Görevlisi

3)      Görev Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

4)      Doğum tarihi: 04.02.1995

5)      İletişim: 05394138954

E – posta: furkanafs@hotmail.com /ahmetfurkan.suner@deu.edu.tr

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kat: 8 İnciraltı / 35340, İZMİR

 

6)      Öğrenim Durumu:

Derece

Üniversite

Bölüm / Program

Yıl

Uzmanlık

     

Doktora

     

Yüksek Lisans

     

Lisans

Bursa Uludağ Üniversitesi

Tıp

2013-2019

Lise

Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi

 

2009-2013

 

7)      Üye Olunan Kuruluşlar:

 Türk Tabipler Birliği- İzmir Tabip Odası

8)      Görevler ve unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör. Dr.

   

Arş. Gör. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı

23.12.2019-Halen

Tıp Doktoru

İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü

27.09.2019- 23.12.2019

 

9)      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

9.1.    

10)  Bildiği yabancı diller

İngilizce, Almanca, Fransızca

11)  Projelerde Yaptığı Görevler

11.1.                     

12)  Ödüller

 1. Sözlü Sunum Birincilik ödülü, Ergenlerde Bağımlılık ve Risk Etmenleri, 12.Ulusal tıp öğrenci kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Kuşadası, 22-24 Nisan, 2017

13)  Akademik ve idari diğer görevler

 1. Yönetim ile ilgili görevler
  1.                       
  2. Eğitim ile ilgili görevler
   1.  
  3. Akademik görevler
   1.  
   2. Jüri Üyelikleri

                                                                           i.       

 1. Bilirkişilik Görevleri

14)  Araştırma Ve Yayın Etkinlikleri

14.1.                    Makaleler

14.1.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1.  

14.1.4.  Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler        

 1. Farmakogenetik ve Genomik, Poster sunumu, 18. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 27-29 Şubat 2017
 2. Ergenlerde Bağımlılık ve Risk Etmenleri, Sözlü Sunum, 12.Ulusal tıp öğrenci kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Kuşadası, 22-24 Nisan, 2017
 3. Ergenlerde Bağımlılık ve Risk Etmenleri, Sözlü Sunum, Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Ulusal Genel Kurulu, Kocaeli, 9-10 Eylül, 2017
 4. Postmodern Dönemin İlk Pandemisi: Covid-19 salgını ve Halk Sağlığı (Poster), 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-19 Aralık 2020
 5. Türkiye’de Gazete Manşetlerine Göre Pandeminin İlk 3 Ayı (Sözlü Sunum), 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-19 Aralık 2020
 6. Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Yeni Coronavirüs Maruz Kalımı Risk Düzeylerinin Değerlendirmesi (Sözlü Sunum), 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-19 Aralık 2020

14.1.6.  Kitap ve kitap bölümleri

 1.  

14.1.7.  Diğer Yayınlar

 1.  

15)  Eğitim programları ve kurs katılımları

15.1.                      Türk Tıp Öğrenciler Birliği, Klinik Stajı, Patoloji Departmanı, Minufiye  Genel Hastanesi, El Minufiye, Mısır, 24.06.2017- 12.07.2017

 15.2.                    Klinik Staj, Göğüs Cerrahisi Departmanı, Helios Üniversite Hastanesi, Wuppertal, Almanya, 31.07.2017-25.08.2017

15.3.                     İzmir Tabip Odası, Çevresel ve Sağlık Etki Değerlendirme Kursu (Online), 5 Aralık 2020

15.4.                     4.Uuslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hava Kirliliğinin Sağlık Etkilerinin Hesaplanması AİR-Q yazılımının kullanımı ve uygulama kursu(online), 13.12.2020

16)  Çalıştay, kongre, panel ve sempozyum katılımları

16.1.                    1.Uluslarası Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye 1-3 Mayıs, 2015

16.2.                    5.Uluslarası Tıp Öğrencileri Araştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye 15-17 Mayıs, 2015

16.3.                    16.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 27 Şubat-1 Mart 2015

16.4.                    3.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 27-29 Mayıs, 2015

16.5.                    1.Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu (Türk Tıp Öğrenciler Birliği), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 26-27 Aralık, 2015

16.6.                    17.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 11-13 Mart, 2016

16.7.                    17.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 8-10 Nisan, 2016

16.8.                    11.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 16-18 Nisan, 2016

16.9.                    18.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 27-29 Şubat, 2017

16.10.                12.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Kuşadası, 22-24 Nisan, 2017

16.11.                Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Ulusal Genel Kurulu, Kocaeli, 9-10 Eylül, 2017

16.12.                2. Ulusal Genel Kurul (Türk Tıp Öğrenciler Birliği) , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, 23-25 Eylül, 2017

16.13.                Uluslararası Dünyayı Sarsan SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı Sempozyumu, 29-10 Eylül 2020 (online)

16.14.                4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13-19 Aralık 2020