Dr. Ali AKÖZ


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

1)      Adı Soyadı: Ali AKÖZ            

2)      Akademik Unvan: Araştırma Görevlisi

3)      Görev Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

4)      Doğum tarihi: 1982

5)      İletişim: 232 412 4001 

E- posta: dr.akoz.ali@gmail.com

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kat: 8 İnciraltı / 35340, İZMİR

 

6)      Öğrenim Durumu:

Derece

Üniversite

Bölüm / Program

Yıl

Uzmanlık

 

 

 

Doktora

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Lisans

Akdeniz Üniversitesi

Tıp

2006

Lise

Osmaniye Anadolu Lisesi

 

2000

 

7)      Üye Olunan Kuruluşlar:

 

8)      Görevler ve unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör. Dr.

DEU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D

2017-Halen

Arş. Gör. Dr.

İKÇÜ Tıbbi Farmakoloji

2016-2017

Tıp Doktoru

İzmir Bozyaka Eğt. Ve Araş. Hast.

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi

Van Merkez 10 No’lu ASM

Van Merkez 10 No’lu Sağlık Ocağı

Van Devlet Hastanesi

Van Merkez 4 No’lu Sağlık Ocağı

 

2013-2016

2011-2013

2010-2011

2008-2010

2007-2008

2006-2007

 

9)      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

9.1.     

10)   Bildiği yabancı diller

 

11)   Projelerde Yaptığı Görevler

11.1. 

12)   Ödüller

12.1.             

13)   Akademik ve idari diğer görevler

 1. Yönetim ile ilgili görevler
  1.                       
 2. Eğitim ile ilgili görevler
  1.  
 3. Akademik görevler
  1.  
  2. Jüri Üyelikleri
   1.                                                                            i.       
 4. Bilirkişilik Görevleri

14)   Araştırma Ve Yayın Etkinlikleri

14.1.Makaleler

14.1.1.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.2.   Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.3.   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1.  

14.1.4.   Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1.  

14.1.5.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler      

 1. Keskin HŞ, Erkoyun E, Aköz A, Ergör A, Uçku R. ‘Seksen Yaş ve Üzeri Yaşlılarda Karşılanmamış Sağlık Hizmeti Gereksinimi Ve İlişkili Etmenler: İzmir Balçova’dan Kesitsel Bir Araştırma’, 2. Uluslararası- 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2018, Antalya, Türkiye.
 2. Keskin HŞ, Erkoyun E, Aköz A, Ergör A, Uçku R. ‘Balçova’da Yaşayan 80 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Düşme, Düşme Korkusu ve İlişkili Etmenler’, 2. Uluslararası- 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2018, Antalya, Türkiye.

14.1.6.   Kitap ve kitap bölümleri

 1.  

14.1.7.   Diğer Yayınlar

 1.  

15)   Eğitim programları ve kurs katılımları

 1. ‘Toplum Yönelimli Sağlık Yönetimi (TOYS) Kursu’, 4 Nisan-23 Mayıs 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, İzmir, Türkiye.
 2. ‘Halk Sağlığı Temel Konular Kursu’, 28 Mayıs-8 Haziran 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD, İzmir, Türkiye.
 3. ‘Afetlerde ve Acil Durumlarda Üreme Sağlığı/MISP (Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi) Eğitimi ‘, 18-20 Eylül 2018, İzmir, Türkiye.

16)   Çalıştay, kongre, panel ve sempozyum katılımları