Sağlık Okuryazarlığı


Sağlık çalışanlarının çabası yanında toplumun da bu konuda duyarlılığının arttırılması ve gerektiğinde işbirliği içinde olması gereklidir. Bu kapsamda bir yandan bilgilerin topluma “anlaşılır” dille ve ulaşılabilir araçlarla iletilmesi, diğer taraftan da toplumun bu bilgilere ulaşabilmesi, anlaması, yorumlaması ve bu bilgiler ışığında uygun davranış geliştirmesi üzerinde durulmalıdır. Bu noktada “sağlık okur-yazarlığı” (health literacy) kavramı gündeme gelmiştir. Konuyla ilgili daha geniş bilgiye aşağıdaki bölüme tıklayarak ulaşabilirsiniz:

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI