Hedeflerimiz


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD HEDEFLER (2019)

1.Tıpta Uzmanlık Eğitimiyle İlgili Hedefler:

 1. Klinik rotasyonlar: Halk sağlığı açısından gerekli klinik yetkinlikleri elde edebilmek için gereken bilgi ve becerinin rotasyon yapılan kliniklerde dikkate alınmasının sağlanması
 2. Saha eğitiminin (Müdürlük ve TSM rotasyonları) standartlarının belirli olmasının sağlanması.
 3. İl Sağlık Müdürlüğüyle ortak çalışma protokolü yapılması
 4. Asistanların uluslararası projelere katılımı ve yurt dışı eğitim olanağının artırılması

2.İnsangücü Sorunlarıyla İlgili Hedefler:

Öğretim Üyesi eksikliğinin Giderilmesi: 3 Doktor Öğretim Üyesi eksikliğinin giderilmesi

(Öğretim üyesi olmayan alanlarımız: Çevre Sağlığı, Bulaşıcı hastalıklar, Beslenme)

3.Mezuniyet Sonrası Eğitimle İlgili Hedefler:

 1. Epidemiyoloji ve iş sağlığı alanlarında yüksek lisans eğitiminin başlatılması
 2. On-line eğitimlerin, webinarların geliştirilmesi
 3. Öğrenciler ağırlıklı olarak tıp doktorluğu dışından oluşmaktadır. Tıp doktorlarının ilgisini çekecek programlar/projeler hazırlanması

4.Sunulan Hizmetlerle İlgili Hedefler:

 1. Sigara Bırakma Polikliniğine ait sorunların çözülmesi: Reçete, konsültasyon, tetkik, izlem, eğitim
 2. Araştırma danışmanlığı uygulamalarının standart bir iş akışına kavuşturulması

5.Akademik Performansla İlgili Hedefler:

 1. Öğretim üyelerinin yazdığı kitap sayısının artırılması
 2. YL&PhD Tezlerinden ve asistanların tezlerinden yapılan yayınlardaki eksikliğin giderilmesi
 3. Uluslararası projelere katılım eksikliğinin giderilmesi

6.Disiplinler ve Sektörler Arası İşbirliğiyle İlgili Hedefler:

 1. Diğer disiplinlerle ve halk sağlığı anabilim dallarıyla yetersiz ilişkinin giderilmesi
 2. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğüyle işbirliği eksikliğinin giderilmesi

7.Sosyal Sorunlarla İlgili Hedefler:

 1. Asistanların uzmanlık hayatına ilişkin kaygılarının yeterince paylaşılması
 2. Mezunlarla iletişim eksikliğinin giderilmesi
 3. Web sayfasının yetersizliğinin giderilmesi