Y mis sueños no tendran fronteras – Che Guevara

(Bizim hayallerimizin bir sınırı yoktur)

Dokuz Eylül Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak hayalin bilgiden daha önemli bir güç olduğunu bilerek çalışıyoruz. Ancak aynı zamanda hayalcilik ile hayallere ulaşabilme arasındaki ince ayırımın da farkındayız. Hiçbir zaman “hayalci” olmadık ama “hayallerimiz”den de vaz geçmedik.

Halk sağlığının toplumcu bir bakış açısına sahip olduğunu, toplumcu olmanın yolunun eşitlikten, hakkaniyetten geçtiğini iddia ediyoruz. Sağlığın çok faktörlü bir bileşen olduğunu, sağlığı etkileyen gelir, eğitim, meslek, işsizlik, göç, toplumsal cinsiyet gibi sosyal faktörlerin ne kadar önemli olduğunu her gün öğrencilerimizle tartışıyoruz. Sadece eğitim değil aynı zamanda araştırmalar yapan ve hizmet sunan bir anabilim dalıyız. Epidemiyoloji, araştırma planlama ve analiz, iş ve meslek hastalıkları ve DEÜ Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde önemli hizmetlerimiz var. Covid-19 pandemi döneminde hastanemizin sürveyans ve filyasyon çalışmalarını yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Her geçen yıl mezuniyet sonrası dönemde halk sağlığı alanındaki öğrenci sayımız artıyor. Halen 25-30 arasında araştırma görevlisi olmak üzere 50’den fazla halk sağlığı mezuniyet sonrası eğitim alan öğrencimiz var. Yüzlerce mezunumuzdan 30 kadarı da akademisyen olmuş durumda.

Başarının yolunun okumaktan ve sorgulamaktan geçtiğini biliyoruz. Az bilmek için bile çok okumak gerektiğinin, soruları sorabilmek kadar yanıtlarını da bulmanın çok önemli olduğunun farkındayız. Başarı gece gündüz durmaksızın sürdürülen küçük çabaların toplamıdır. Bu anlamda hem başarılarımızla gurur duyuyoruz hem de böyle bir anabilim dalında çalışmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.

Halk sağlığı idealleri ve hayalleri olan herkesi bu çatının altına bekliyoruz.

Saygılarımızla…